Capalac PU- Harter

Dodatak lakovima na bazi alkidne smole za ubrzavanje sušenja i poboljšanje otpornosti na kemijsko i mehaničko opterećenje.
caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/18250/020285_SAP-701785_1_L_Capalac_PU-Haerter.png

Primjena

Za sve lakove na bazi alkidnih smola (osim vodom emulgiranih), kao dodatak od 5 –15 vol % kod vanjskih i unutarnjih radova na krutim i tvrdim podlogama. Posebno pogodan za ubrzavanje sušenja proizvoda Capalac SolidGold i kao učvršćivač za Capalac Profi SM, Capalac Profi HG, Capalac EffektLack Hochglanz-Buntlack i Seidenmatt-Buntlack u nijansi RAL 9006 i 9007.

Svojstva materijala

  • ubrzava prosušivanje i do 40%
  • poboljšanje otpornosti na kemijsko i mehaničko opterećenje

Osnova materijala

Izocijanat

Pakiranje/Veličina pakiranja

500 ml, 1 l

Skladištenje

Spremnike skladištiti dobro zatvorene na hladnom i suhom mjestu.

Gustoća

ca. 0,98 g/cm3

Zabilješka

Dodatak je bezbojan i reducira, ovisno o dodanoj količini, sposobnost pokrivanja i malo smanjuje viskozitet. Kod svilenkasto-mat odnosno svilenkasto-sjajnih lakova malo se povećava stupanj sjaja. Proizvod je namijenjen samo za obradu u industriji/ obrtu!

Priprema podloge

Za obradu kistom ili valjkom količinu od 5 –10 vol.% dodatka ovisno o željenom ubrzanju sušenja i željenoj konačnoj tvrdoći temeljito umiješati u lak od alkidne smole. Kod nanošenja prskanjem količina dodatka do 15 vol.%.

Pozor: Ne dodavati više od 15 vol.%! Kod laka Capalac Dickschichtlack ne dodavati više od 5 vol.%

Obradivost

Vrijeme upotrebljivosti (za obradu):
Pri +20 °C vrijeme upotrebljivosti iznosi 8 sati.
Pozor: Kraj vremena upotrebljivosti nije prepoznatljiv.

Vrijeme sušenja

Ubrzavanje sušenja
Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka. Vrijeme sušenja se sukladno dodanoj količini smanjuje za otprilike slijedeća vremena u odnosu na vremena sušenja navedena za pojedini proizvod:
Dodatak od 5 vol.%: za ca. 20%
Dodatak od 10 vol.%: za ca. 30%
Dodatak od 15 vol.%: za ca. 40%

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Proizvod namijenjen samo za primjenu u industriji/ obrtu. Sadrži: Ksilol (smjesa izomera).

Zapaljivo. 
Štetno ako se udiše i u dodiru s kožom.
Nadražuje kožu.
Čuvati izvan dohvata djece.
Ne udisati pare ili aerosol.
Spriječiti dodir s kožom.
Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice.
Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik.
Koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama. 
Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik.
Sadrži izoforondizocijanat – može izazvati alergijske reakcije. 

Sadrži izocijanate.
Pridržavati se uputa proizvođača (u Sigurnosno-tehničkom listu). U tekućem stanju proizvod može nadražiti kožu i dišne putove, izazvati preosjetljivost i alergijske reakcije. Za vrijeme, a također i nakon obrade, osigurati stalni dovod svježeg zraka. Ne udisati pare / aerosol. Kod nanošenja prskanjem upotrebljavati masku za svježi zrak ili kod kratkotrajnih radova kombinirani filter A2-P2. Osobe sklone alergijama i oboljenjima dišnih putova ne smiju raditi sa ovim premaznim materijalom.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka sa stvrdnutim naslagama. Ostatke koji nisu stvrdnuti odlagati na sabirno mjesto za stare lakove.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(j), 500 g/l; ovaj proizvod sadrži maks. 500 g/l.

Kod dodavanja u lakove na bazi alkidne smole se dostiže kategorija A/j.  Obavezno provjeriti koja je maksimalna dodana količina.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list