Proizvodi | Lakovi i lazure | Specijalni proizvodi | Capalac Aqua Alkyd LackS...

Capalac Aqua Alkyd LackSpachtel

Kit za ispunu na bazi alkidne smole u obliku vodene emulzije za vanjske i unutarnje prostore. Idealna dopuna premazu Capalac Aqua PU-Alkyd Gloss/Satin.

  Primjena

  Fina masa za ispunu na bazi alkidne smole za djelomično i plošno zaglađivanje vanjskih i unutarnjih površina koje treba lakirati.

  Svojstva materijala

  • laka i jednostavna obrada
  • izvrsna sposobnost ispunjavanja
  • neznatno stezanje
  • brzo sušenje
  • vrlo dobra mogućnost brušenja
  • do 1000 µm debljine mokrog sloja po prolazu
  • može se prelakirati lakovima razrjedivim u vodi i lakovima na bazi alkidne smole koji sadrže otapala
  • otpuštanje mirisa u neznatnoj mjeri 
  • masa je u obliku vodene emulzije i s vrlo malo štetnih tvari
  • ne suši se zahvaljujući pakiranju u tubama
  • može se odsoljavati te je tako prikladna za povijesne građevine

  Osnova materijala

  Vodena emulzija na bazi alkidne smole (kit).

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  350 g, 1200 g plastična tuba

  Nijanse

  Bijela

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, u originalno zatvorenoj ambalaži, uskladištivo minimalno godinu dana.

  Gustoća

  ca. 1,8 g/cm3

  Prikladne podloge

  Grundirano drvo i metal, nosivi stari premazi i grundirane, nealkalne žbukane površine dostatne čvrstoće. Na vanjskom prostoru na drvetu kitati samo za popunjavanje pora ili popravljati manja oštećenja. Sukladno BFS biltenu br. 18, na vanjskom prostoru nisu dopušteni radovi zaglađivanja drvenih građevinskih elemenata po njihovoj čitavoj površini. Na metalnim površinama na vanjskom prostoru popravljati samo oštećenja na manjoj površini. Na žbukanim površinama koristiti samo u unutarnjem prostoru.

  Priprema podloge

  Podloga mora biti čista, suha i nosiva. Na metalne i žbukane površine treba nanijeti temeljni premaz. Nosive stare premaze treba izbrusiti do matiranog izgleda.

  Podloga Grundiranje
  Sirovo drvo
  – unutra
  – vani
  Capacryl PU-Vorlack
  Capacryl HolzschutzGrund
  Nosivi stari lakovi Capacryl Haftprimer
  Željezo, čelik Capalac AllGrund
  Ožbkane površine Caparol OptiGrund E.L.F.

  Način primjene

  Obrada:
  Na površine ili oštećenja nanijeti masu nehrđajućom lopaticom za špahtlanje odnosno višestruko izravnavati s debljinama mokrog sloja do maksimalno 1000 µm po prolazu. Nakon sušenja po potrebi prebrusiti. Izvesti međupremaz.

  Potrošnja

  ca. 900 g/m2 za debljinu suhog sloja od 500 µm. Ova količina potrošnje materijala predstavlja samo orijentacijsku vrijednost koja, ovisno o vrsti podloge, može znatno odstupati. Točne vrijednosti potrošnje može se odrediti samo prethodnim pokusnim kitanjem.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Materijal, zrak i podloga:
  Min. 5 °C max. 30 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 60 % relativne vlažnosti zraka nakon 1–3 sata površina se može brusiti. Nakon 3–5 sati je moguće premazivanje lakovima na bazi vode, a nakon 8–10 sati moguće lakiranje lakovima na bazi otapala.

  Obratiti pažnju

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Ne udisati prašinu. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno-tehnički list.
  Sadrži 2-butanonksim – može izazvati alergijske reakcije.

  Sigurnosno - tehnički list dostupan na upit.

  Odlaganje

  Samo ambalažu praznu bez ostatka davati na reciklažu. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  Proizvod ne podliježe HOS kategorizaciji.

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-DF02

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije