Proizvodi | Lakovi i lazure | Lazure | Lazure za drvo | Holz-ÖlGeo

Holz-ÖlGeo

Ulje za drvo na vodenoj osnovi vrhunske kvalitete, napravljeno od obnovljivih sirovina, a namijenjeno za drvene konstrukcijske elemente u unutarnjem i vanjskom prostoru. U proizvodnji veziva koristi se više od 67 % obnovljivih sirovina.

  Primjena

  Za oblikovanje i održavanje drvenih građevnih elemenata u vrtnim prostorima, poput vrtnih kućica, ograda, pergola, daščanih oplata, rešetaka za biljke penjačice i vrtnog pokućstva. Za drvene površine u unutarnjem prostoru poput pokućstva i drvenih oplata.

  Drveni materijali u obliku ploča poput, primjerice, šperploča, ploča od iverice i vlakana nisu u vanjskom prostoru prikladni za obradu sa Holz-ÖlGeo. Ne smije se koristiti za drvene elemente koji se nalaze u vodi, koji su u dodiru sa zemljom ili pod statičkim opterećenjem. 

  Svojstva materijala

  • vodena emulzija biljnog ulja
  • djeluje kao regulator vlage
  • ima otvorene pore
  • proizvedeno od obnovljivih sirovina te tako čuva okoliš
  • intenzivira ton boje
  • sprječava kapanje
  • obrada je jednostavna i laka
  • pruža drvetu UV zaštitu 

  Osnova materijala

  Laneno ulje i akrilna smola - hibridno vezivo

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  2,5 l i 750 ml metalno pakiranje koje se može reciklirati

  Nijanse

  • Teak
  • Bangkirai

  Stupanj sjaja

  Svilenkasto mat. Stupanj sjaja ovisi o vrsti površine koja se promazuje.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, od min. +5°C, bez opasnosti od smrzavanja, min 2 godine.
  Spremnike čuvati čvrsto zatvorene.

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + + + + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Neimpregnirane, upojne drvene površine.

  Podloga mora biti čista, nosiva i ne smije sadržavati tvari koje potiču odvajanje. Vlažnost drveta ne smije biti veća od 15%. Treba poštivati načela konstruktivne zaštite drveta.

  Priprema podloge

  Novi drveni elementi

  Glatke drvene površine treba brusiti u smjeru vlakana, temeljito ih očistiti te ukloniti sastojke u drvetu koji probijaju van, kao što su smola i smolasti čepovi.

  Staro, neobrađeno drvo

  Posivjele, vremenskim utjecajima istrošene drvene površine treba prebrusiti sve do zdravog, nosivog drva i temeljito očistiti.

  Premazano drvo

  Stare premaze poput lakova i debeloslojnih lazura treba ukloniti sve do upojne drvene površine. Tankoslojne lazure koje čvrsto prianjaju treba obrusiti, očistiti i provjeriti njihovu kompatibilnost sa Holz-ÖlGeo.

  Način primjene

  Holz-ÖlGeo se nerazrijeđeno i ravnomjerno nanosi kistom za lakove na vodenoj bazi. Suvišan materijal treba, ovisno o upojnosti, nakon ca. 10 – 20 minuta ukloniti krpom koja dobro upija i nema dlačica. Veće i međusobno povezane površine treba premazivati kontinuiranim postupkom „mokro na mokro", kako bi se izbjegli vidljivi sastavci površina. 

  Obrada

  Holz-ÖlGeo treba promiješati prije uporabe.

  Podloga

  Impregnacija

  Međupremaz

  Završni premaz

  Drvene površine vani

  Capacryl Holzschutzgrund*)

   Holz-ÖlGeo**)

   Holz-ÖlGeo

  Drvene površine unutra

   Holz-ÖlGeo

  Holz-ÖlGeo 

  *) preporučuje se za vrste drveta ugrožene plavilom

  **) jako upojne dijelove poput čeonih površina i rezanih bridova treba najmanje jedanput dodatno premazati

  Potrošnja

  Premazivanje na glatkim drvenim površinama

  ca. 70 – 90 ml / m² / nanosu ovisno o upojnosti podloge

  Premazivanje na upojnim drvenim površinama

  Ca. 120 – 160 ml / m² / nanosu ovisno o upojnosti podloge

  Vrijednosti potrošnje su približne vrijednosti, koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenoj kakvoći. Točne vrijednosti potrošnje može se odrediti samo prethodnim pokusnim premazivanjem.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, zraka i podloge:                           
  Min. +8°C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20°C i 65% rel. vlažnosti zraka

  suho na prašinu

  može se premazivati

  otporno na kišu

  nakon sati

  2-3

  4-5

  24

  Moć upijanja drvene podloge utječe na sušenje i sjaj. Na drvetu sa sastojcima drvne tvari (npr. hrast, tropsko drvo) može doći do usporenog sušenja. Površina je opteretiva nakon najmanje 6-8 dana.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe ili prekida rada vodom i dispergirajućim sredstvom (npr. sapunom).

  Obratiti pažnju

  Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti kombinirani filter A2/P2. Prilikom brušenja koristiti filter prašine P2. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM ILI OČIMA: isprati velikom količinom vode. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

  Sadrži: CG 22-1130 (UV-absorber), 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

  Odlaganje

  Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne
  odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i
  sam proizvod.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(e), 130g/l;  maks. 10 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-KH01

  Deklaracija sadržaja

  Laneno ulje, poliakrilatna smola, pigmenti, vodar, aditivi, UV-absorber, sredstvo za konzerviranje (Metilizotiazolinon)

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije