Capadur Zaunlasur

Tankoslojna lazura za drvo otvorenih pora, sa sposobnošću sprječavanja kondenzacije, namijenjena za drvene elemente ograničenih dimenzija za vanjske prostore

Primjena

Za oblikovanje i zaštitu drvenih elemenata ograničenih dimenzija za vanjske prostore, kao što su ograde, pergole, daščane oplate i okviri za biljke penjačice.
Prije premazivanja drvenih materijala poput npr. masivnih drvenih ploča, šperanog drva sa furnirskim slojem, ploča od drvene strugotine i od drvenih vlakana, molimo da uzmete u obzir upute u BFS biltenu br. 18, stavak 2.2.3 ff. Nije namijenjeno za primjenu u unutarnjem prostoru.
Nije namijenjeno za drvene elemente koji su u vodi, u kontaktu sa zemljom ili pod statičkim opterećenjem.

Svojstva materijala

 • ne stvara film
 • regulira vlažnost
 • ima otvorene pore
 • sprječava kondenzaciju
 • jednostavna i ugodna obrada
 • UV zaštita
 • jednostavno renoviranje
 • sadrži prirodna ulja i voskove

Osnova materijala

Akrilatna disperzija

Pakiranje/Veličina pakiranja

5 L

Nijanse

 • Kiefer
 • Eiche
 • Palisander
 • Wenge

Stupanj sjaja

Svilenkasto mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu (min. +8°C), bez opasnosti od smrzavanja.
Spremnike čuvati čvrsto zatvorene.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
+ +
(–) nije podobno / (○) uvjetno podobno / (+) podobno

Prikladne podloge

Upojni drveni elementi ograničenih dimenzija
Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje potiču odvajanje. Vlažnost drveta ne smije kod drvenih elemenata rađenih po mjeri prekoračiti 15%. Valja poštivati načela konstruktivne zaštite drveta. Ona su preduvjet za trajnu zaštitu drveta pomoću premaznih materijala.

Priprema podloge

Novi drveni elementi
Glatke drvene površine treba brusiti u smjeru vlakana, temeljito ih očistiti, odstraniti sastojke drveta koji su izbili na površinu, poput primjerice smole i džepova ispunjenih smolom.

Staro neobrađeno drvo
Posivjele površine drveta, istrošene djelovanjem atmosferilija, temeljito očistiti sve do zdravog, nosivog drva.

Premazano drvo
Stare premaze poput lakova i debeloslojnih lazura odstraniti sve do upojne drvene površine. Čvrsto prianjajuće tankoslojne lazure obrusiti, očistiti i provjeriti kompatibilnost s Capadur Zaunlasur.

Način primjene

Nerazrijeđeno i ravnomjerno nanijeti kistom/četkom.

Obrada

Capadur Zaunlasur je pripremljen za obradu.

Podloga Impregniranje Međupremaz Završni sloj
Drveni elementi stabilnih dimenzija Capacryl Holzschutzgrund 1–2x Capadur Zaunlasur Capadur Zaunlasur

Potrošnja

Premazivanje na glatkim drvenim površinama
ca. 50 – 80 ml / m² /nanosu ovisno o upojnosti podloge.

Premazivanje na upojnim drvenim površinama
ca. 100 – 200 ml / m² /nanosu ovisno o upojnosti podloge.

Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti, koji se mogu razlikovati ovisno o vrsti i strukturi. Točne vrijednosti odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 8°C

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 65% rel. vlažnosti zraka nakon 1-3 sata suho i može se premazivati. Upojnost drvene podloge ima utjecaja na brzinu sušenja i sjaj.
Na vrstama drveta koje sadrži sastojke koji se ispuštaju iz njega (npr hrast, tropsko drvo), može doći do produljenog vremena sušenja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe ili prilikom duljih prekida u radu, vodom.

Obratiti pažnju

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

HOS

A(f): 130 g/l; maks. 30 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-KH01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (metiyl-/Benzisotiazolinon)

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije