Proizvodi | Lakovi i lazure | Lazure | Lazure za drvo | Capadur Holz-Öl

Capadur Holz-Öl

Premium ulje za drvo s dobrim dubinskim djelovanjem, oživljava boju drvenih elemenata u vanjskom prostoru.

  Primjena

  Za oblikovanje i zaštitu drvenih elemenata koji nisu rađeni po mjeri, poput obloga za drvene terase/balkone te u vrtovima za ograde, pergole, daščane oplate, okvire za biljke penjačice i vrtno pokućstvo.
  Prije premazivanja drvenih materijala u obliku ploča, poput, primjerice, masivnih drvenih ploča, šperanog drveta sa furnirskim slojem, ploča od drvene strugotine i drvenih vlakana, molimo da vodite računa o uputama u BFS biltenu br. 18, stavak 2.2.3 ff. Nije namijenjeno za drvene elemente koji se nalaze u vodi, koji su u dodiru sa zemljom ili pod statičkim opterećenjem.

  Svojstva materijala

  • hidrofobna lazura (odbija vodu)
  • regulira vlažnost
  • ima otvorene pore
  • jednostavna i ugodna obrada
  • visoka UV zaštita

  Osnova materijala

  Laneno ulje i hibridno vezivo na bazi alkidne smole

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  2,5 l

  Nijanse

  • Teak
  • Bangkirai
  • Douglasie

  Stupanj sjaja

  Svilenkasto sjajan

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu (min. +5°C), bez opasnosti od smrzavanja.
  Spremnike čuvati čvrsto zatvorene.

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije podobno / (○) uvjetno podobno / (+) podobno

  Prikladne podloge

  Upojni drveni elementi, koji su ograničeno rađeni po mjeri ili nisu uoepće rađeni po mjeri, prije svega od drveta bangkirai, douglasie i tikovine. Također su prikladni drvo robinie i cedrovina.
  Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje potiču odvajanje. Vlažnost drveta kod drvenih elemenata koji nisu izrađeni po mjeri ne smije kod bjelogorice prekoračiti 12%, a kod crnogorice 15%.
  Valja poštovati načela konstruktivne zaštite drveta. Ona su preduvjet za trajnu zaštitu drveta premaznim materijalima. Držati se uputa u BFS biltenu br. 18.

  Priprema podloge

  Novi drveni elementi
  Glatke površine drveta brusiti u smjeru vlakana, temeljito ih očistiti, odstraniti sastojke drveta koji su izbili na površinu poput, primjerice, smole i džepova ispunjenih smolom.

  Staro, neobrađeno drvo
  Posivjele površine drveta, istrošene djelovanjem atmosferilija, prebrusiti sve do zdravog, nosivog drveta i temeljito ih očistiti.

  Premazano drvo
  Stare premaze poput laka i debeloslojnih lazura odstraniti sve do upojne površine drveta. Čvrsto prianjajuće tankoslojne lazure treba prebrusiti, očistiti i provjeriti njihovu kompatibilnost sa Capadur Holz-Öl.

  Napomena:
  Pri čišćenju podova terasa i trijemova treba voditi računa da su oni prije premazivanja dostatno suhi (maks. 12% vlažnosti drveta). Vrijeme sušenja od nekoliko dana trebalo bi dodatno uračunati prije početka čišćenja.

  Način primjene

  nerazrijeđeno i ravnomjerno nanijeti kistom/četkom. Suvišan materijal treba nakon sušenja odstraniti krpom koja ne ostavlja dlačice. Veće površine, koje čine međusobnu cjelinu, treba premazati kontinuiranim postupkom mokro u mokro, kako bi se izbjegli vidljivi sastavci.  

  Obrada
  Capadur Holz-Öl prije uporabe i kod duljih prekida u radu dobro promiješati.

  Podloga Impregniranje Međupremaz Završni sloj
  nepremazani drveni elementi stabilnih i nestabilnih dimenzija Capalac Holz-Imprägniergrund*) 1-2x Capadur Holz-Öl Capadur Holz-Öl

  *) samo za vanjsku uporabu

  Potrošnja

  Premazivanje na glatkim drvenim površinama
  ca. 90–110 ml/m²/nanosu ovisno o upojnosti podloge

  Premazivanje na upojnim drvenim površinama
  ca. 120–160 ml/m²/nanosu ovisno o upojnosti podloge

  Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti, koji se mogu razlikovati ovisno o vrsti i strukturi. Točne vrijednosti odrediti probnim premazivanjem.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. +5°C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20°C i 65% rel. vlažnosti zraka suho na dodir može se premazivati otporno na kišu
  nakon sati 2–3 4–5 24

  Upojnost drvene podloge ima utjecaja na brzinu sušenja i sjaj. Na vrstama drveta koje sadrži sastojke koji se ispuštaju iz njega, može doći do produljenog vremena sušenja.
  Opteretivo nakon min. 6–8 dana.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe uljnim razrjeđivačem ili zamjenom za terpentin.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne izlijevati u kanalizaciju. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik.

  Odlaganje

  Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

  HOS

  A(f), 700 g/l; maks. 510 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-KH02

  Deklaracija sadržaja

  Laneno ulje, alkidna smola, pigmenti, alifati, aditivi

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije