Proizvodi | Lakovi i lazure | Lazure | Lazure za drvo | Capadur DecorLasur

Capadur DecorLasur

Ekološka, vodorazrjediva lazura za drvo na bazi poliuretana za vanjske i unutarnje radove.

  Primjena

  Za oblikovanje u boji i zaštitu drvenih elemenata stabilnih dimenzija kao što su prozori i vrata i drvenih elemenata ograničeno stabilnih dimenzija kao što su drvene konstrukcije na pero i utor, ograde, šindra, balkonske ograde, oplate, pergole, itd., vani i unutra. Prije premazivanja pločastih drvenih materijala, kao npr. masivnih drvenih ploča ili šperploča s furniranim slojem, molimo obratiti pažnju na upute u BFS Uputi br. 18, st. 2.2.3.
  Capadur DecorLasur se za vanjsku primjenu može obogatiti sredstvom Caparol-Fungizid. Na taj načim je površina premaza privremeno zaštićena od taloženja gljivica i algi. Caparol-Fungizid kao sredstvo za izradu zaštitnog filma djeluje tako da usporava taloženje. Ovisno o biološkoj opterećenosti, na jako ugroženim drvenim materijalima kao što su šper ploče (npr. ploče od primorskog bora), OSB ploče se u nekim slučajevima mora računati s ponovnim taloženjem i prije isteka uobičajenih jamstvenih rokova. Capadur DecorLasur zajedno sa sredstvom Caparol-Fungizid ne primjenjivati kod unutarnjih radova i na dječjim igračkama.

  Svojstva materijala

  • razrjeđuje se vodom
  • neškodljiva za okoliš
  • površine se ne lijepe jedna za drugu
  • velika elastičnost
  • velika difuzivnost
  • prikladna za dječje igračke prema DIN EN 71-3

  Osnova materijala

  Poliuretanska akrilna disperzija.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardni tonovi:
   750 ml: Kiefer, Eiche hell, Walnuß, Nuß­baum, Palisander, Teak, Mahagoni, Ebenholz, bezbojan
   1 l: bezbojan
   2,5 l: svi standardni tonovi
   5 l: bijela, bezbojan
   375 ml: bezbojan

  Nijanse

  • Standardne nijanse:
   Bezbojni, Kiefer, Ebenholz, Eiche hell, Mahagoni, Nußbaum, Palisander, Teak, Walnuß, Weiß

  Na ColorExpress strojevima (Capamix) se može izraditi i 89 posebnih nijansi iz 3D ton karte kao i u brojnim nijansama iz drugih ton karata.

  Napomena:
  Pojedine nijanse su primjenjive samo kod vanjskih radova.
  Informacije o tome dostupne su na ColorExpress strojevima te se mogu dobiti na upit. Bezbojnu lazuru Capadur DecorLasur kod vanjskih radova koristiti samo kao temeljni premaz ispod neke lazure u boji ili kao završni premaz na nekoj lazuri tamne boje, jer se inače ne može zajamčiti zadovoljavajuća UV zaštita. Za vanjske premaze izložene izravnom utjecaju atmosferilija ne upotrebljavati bezbojnu lazuru.

  Stupanj sjaja

  Svilenkasto-sjajni.
  Stupanj sjaja može varirati u ovisnosti od strukture i površine drveta.

  Skladištenje

  Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju najmanje 1 godinu.

  Gustoća

  ca. 1,05 g/cm3

  Udio čvrste tvari

  ca. 35 %

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + + + + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija.
  Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
  Vlažnost drveta ne smije kod elemenata stabilnih dimenzija prijeći 13%, a kod elemenata ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija 15%.
  Pridržavati se temeljnih načela konstruktivne zaštite drveta. Oni su preduvjet za trajnu zaštitu drveta s premaznim materijalima. Kod bijelo tonirane lazure može pod nepovoljnim uvjetima doći do pojave žutih obojenja zbog sadržaja raznih sastojaka u drvetu.

  Priprema podloge

  Nove drvene površine:
  Glatke drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, kao npr. smole i smolne kvržice, odstraniti. Kod vanjskih radova prethodno impregnirati 1 x Capacryl Holzschutz-Grundom.

  Stare drvene površine:
  Posivjele, istrošene drvene površine obrusiti do zdravog, nosivog tkiva, temeljito očistiti, a kod vanjskih radova prethodno impregnirati 1 x s Capacryl Holzschutz-Grundom.

  Premazane drvene površine:
  Nenosive stare premaze potpuno odstraniti do drvene mase. Kod vanjskih radova prethodno impregnirati s Capacryl Holzschutz-Grundom. Stare premaze koji čvrsto vežu obrusiti, očistiti i provjeriti podnošljivost na Capadur DecorLasur.

  Vanjske drvene površine ugrožene taloženjem gljivica i algi (preventivna zaštita):
  Priprema podloge kao što je prethodno navedeno. Lazuri Capadur DecorLasur dodati 6 vol.% sredstva Caparol-Fungizid i temeljito zamiješati. Molimo obratiti pažnju na tehničke informacije za Caparol-Fungizid

  Vanjske drvene površine s talogom gljivica i algi
  Talog gljivica i algi temeljito oprati. Površine doraditi sa sredstvom Capatox. Priprema podloge kako je prethodno navedeno. Lazuri Capadur DecorLasur dodati 6 vol.% sredstva Caparol-Fungizid i temeljito zamiješati. Molimo obratiti pozornost na tehničke informacije za Capatox i Caparol-Fungizid.

  Način primjene

  Upute za nanošenje špricanjem:
    Radni pritisak / pritisak prskanja Pritisak raspršivanja Razrjeđivanje Sapnica
  Airless 160–180 bara     0,23–0,28 mm = 0,009–0,011 inča
  Airmix/Aircoat 60–90 bara 1–2,5 bara max. 5 % 0,23–0,28 mm = 0,009–0,011 inča
  Finecoat     10–25 % 1,3–1,8 mm (3–4)
  Visokotlačna posuda / pištolj   2–4 bara 10–25 % 1,5 mm

  Sistem nanošenja na površinu

  Obrada:
  Capadur DecorLasur prije uporabe promiješati. Capadur DecorLasur se može nanositi kistom/četkom ili prskanjem. Za nanošenje prskanjem razrijediti vodom. Capadur DecorLasur zajedno sa sredstvom Caparol-Fungizid ne obrađivati prskanjem.

  Izrada premaza:
  Vani1) Unutra
  Drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzijae
  Temeljni premaz Capacryl Holzschutz-Grund Capadur DecorLasur
  Međupremaz 2 x Capadur DecorLasur U pravilu nije potrebno
  Završni premaz Capadur DecorLasur Capadur DecorLasur
  1) Za optimalnu UV zaštitu se mora premazati najmanje 3x u boji.

  Potrošnja

  Nanošenje kistom / četkom na glatkim drvenim površinama:
  Ca. 80–100 ml/m2

  Nanošenje kistom / četkom na drvenim površinama hrapavim od piljenja:
  Ca. 200–250 ml/m2

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge: 
  Min. 8 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka površina je suha na dodir nakon 20 – 30 minuta, čvrsto hvata nakon 2 – 3 sata, a potpuno suha i može se premazivati nakon 6 – 8 sati. Niže temperature i veća vlažnost zraka mogu produžiti vrijeme sušenja.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
  Sadrži -Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS

  A(e), 130 g/l; maks. 30 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-KH01

  Deklaracija sadržaja

  Sastojci prema VdL-RL01:
  Poliuretanska / poliakrilatna smola, pigmenti u boji, voda, glikoli, ester alkohol, aditivi, konzervans

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Vjernost boje: Molimo Vas da imate na umu da neminovno dolazi do odstupanja od izvorne boje, ovisno o pisaču i papiru.