Proizvodi | Lakovi i lazure | Lazure | Boje za drvo | Capadur Wetterschutzfarb...

Capadur Wetterschutzfarbe NQG

Pokrivna boja za drvo, razrjediva u vodi, za dugotrajnu čistoću i izdržljivost drvenih površina u vanjskom prostoru.

  Primjena

  Za oblikovanje u boji i zaštitu drvenih građevinskih elemenata poput drvenih oplata, prozorskih kapaka, ulaznih vrata, rešetaka konstrukcije i sl. kao i nestandardnih drvenih elemenata poput daščanih oplata, ograda, šindre, balkonskih ograda, pergola itd. te za odvodne cijevi i žljebove za kišnicu od tvrdog PVC-a i cinčanog lima.

  Prije premazivanja materijala od drveta u vidu ploča, kao što su masivne drvene ploče ili šperploče sa slojem furnira, molimo da vodite računa o uputama u BFS biltenu br. 18 stavak 2.2.3 ff.

  Polimerna površina mineralizirana primjenom nanokvarc mrežne tehnologije (NQG) za postizanje čistih površina bez gubitka elastičnosti premaznog filma.

  S konzervirajućim filmom za zaštitu površine premaza od napada gljivica i algi. Konzervirajući film pruža najčešće dugogodišnju djelotvornu zaštitu od pojave plijesni i algi na premazanoj površini. Uporaba konzervirajućeg filma ograničena je međutim na ekološki prihvatljivu mjeru. Ovisno o biološkom opterećenju, može u pojedinom slučaju, usprkos konzervirajućem filmu doći do ranog napada mikroorganizama. Na pločama od drvenih materijala (npr. šperpločama, šperpločama s furnirom za izradu zidova, drva s furnirskim slojem i dr.) načelno se mora računati s pojavom mikroorganizama prije isteka uobičajenog jamstvenog roka. Donje strane krovnih istaka su, ovisno o konstrukciji i izvedbi, zbog povećanog opterećenja kondenzacijom, također vrlo podložne napadu gljivica, tako da se ni ovdje ne može zajamčiti da neće doći do njihove pojave. Osim konstrukcijskih tj. građevinskih mjera, uporaba sredstava u vidu zaštitnog filma jedina je moguća zaštita od napada gljivica i algi na premazanoj površini.

  Svojstva materijala

  • razrjedivost u vodi
  • vrlo slab miris
  • jednostavna i lagana obrada
  • sprječavnje kapanja
  • paropropusnost
  • visoki stupanj otpornosti na atmosferske utjecaje
  • elastičnost
  • privremena zaštićenost površine od pojave gljivica i algi
  • difuzijski ekvivalentna debljina zračnog sloja pri 150 µm debljine suhog sloja: sd H2O ca. 0,50 m
  • nanokvarc mrežna tehnologija (NQG) osigurava dugotrajnu čistoću površine

  Osnova materijala

  NQG-modificirana disperzija umjetne smole, posebno namijenjena za drvene površine.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

   • Weiß: 750 ml, 2,5 l, 10 l
   • Schokobraun: 750 ml, 2,5 l
   • Lichtgrau: 750 ml, 2,5 l
   • Tiefschwarz: 750 ml, 2,5 l
   • Schwedenrot: 750 ml, 2,5 l
   • ColorExpress nijanse: 700 ml, 2,4 l, 9,6 l

  Nijanse

  U ColorExpress sustavu moguće je nijansiranje prema 3D sustavu, kao i ostalim kolekcijama ton karata.

  Pri opterećenju vodom premazane površine dolazi do privremenog posvjetljivanja tona boje.

  Ovakav izgled tipičan je za materijal i ne utječe negativno na funkcionalnost premaza. To vrijedi i u slučaju abrazije pigmenata na premazanoj površini nastale intenzivnim čišćenjem.

  Pri uporabi tonova boje slabe pokrivne moći kao što su crvena, žuta, narančasta, preporučujemo izvesti jedan temeljni premaz u odgovarajućem tonu iz sustava grundiranja. Za Capadur Color Wetterschutzfarbe, Capacryl Haftprimer i Capalac GrundierWeiß tonovi boje iz sustava gruniranja dostupni su putem tehnike nijansiranja u ColorExpress sustavu. 

  Postojanost tona boje prema BFS biltenu br. 26:
  Vezivo: razred A
  Pigmenti: skupina 1 do 3 ovisno o nijansi

  Stupanj sjaja

  Svilenkasto mat.
  Stupanj sjaja ovisi o vrsti i stanju površine.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Ambalažu držati čvrsto zatvorenu.

  Gustoća

  ca. 1,3 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Drveni elementi nestabilnih i ograničeno stabilnih dimenzija:
  Podloga mora biti čista, nosiva, suha i ne smije sadržavati tvari koje potiču odvajanje. Vlažnost drveta ne smije kod drvenih elemenata nestabilnih i ograničeno stabilnih dimenzija biti veća od 15 %.
  Mora se voditi računa o načelima konstruktivne zaštite drveta. Ona su preduvjet za trajnu zaštitu drveta premaznim materijalima (vidi i BFSbilten br. 18).

  Priprema podloge

  Novi drveni građevinski elementi:
  Površinu drveta treba izbrusiti u smjeru vlakana, temeljito je očistiti i ukloniti sastojke drveta koji izbijaju na površinu, poput smole i smolastih čepova. Oštre bridove treba izravnati.

  Staro neobrađeno drvo:
  Posivjele, djelovanjem atmosferilija istrošene površine drveta treba prebrusiti sve do zdravog, nosivog drveta i temeljito ih očistiti. Oštre bridove treba izravnati.

  Premazano drvo:
  Nenosive stare premaze treba u potpunosti odstraniti sve do nosivog drveta. Čvrsto prianjajuće stare premaze treba prebrusiti i očistiti.

  Cink, tvrdi PVC:
  Oprati dispergirajućim sredstvom na bazi amonijaka pomoću brusne pločice prema BFS biltenu br. 5 i 22 ili izvršiti čišćenje brušenjem pomoću brusne pločice i sredstva Multistar, razrijeđenog s vodom u omjeru 1 : 5.

  Način primjene

  Upute za nanošenje špricanjem u zatvorenim uređajima:

   Dizna Kut špricanja Tlak Razrjeđivanje 
  Airless  0,012 - 0,014 inča 40 - 60° 180 - 220 bar  -
  Capadur Wetterschutzfarbe NQG je pripremljen za obradu. Nanosi se kistom i valjkom. Prije uporabe dobro promiješati. Capadur Wetterschutzfarbe NQG ima zaštitni film protiv napada gljivica i algi. Stoga je dopušteno špricanje samo u zatvorenim uređajima uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša i o zaštiti na radu.
  Sistem nanošenja na površinu

  Podloga Namjena Priprema podloge Impregniranje 1) Grundiranje Međupremaz Završni premaz
  Drveni elementi Vani BFS Nr. 18 Capacryl
  Holzschutz-Grund
  ili
  Capalac
  Holz-Imprägniergrund

  Kod svijetlih nijansi 2)
  Capalac GrundierWeiß
  ili
  Capacryl Holz-IsoGrund
  Capadur
  Wetterschutzfarbe NQG
  Capadur
  Wetterschutzfarbe
  NQG
  Cink Vani BFS Nr. 5 Capacryl Haftprimer Ako je potrebno
  Capadur
  Wetterschutzfarbe NQG
  Tvrdi PVC Vani BFS Nr. 22 Capacryl Haftprimer Ako je potrebno
  Capadur
  Wetterschutzfarbe NQG
  Nosivi stari premazi Vani Obrusiti/
  izlužiti
  –3) Capacryl Haftprimer 3) Ako je potrebno
  Capadur
  Wetterschutzfarbe NQG
  1) Na drvenim građevinskim elementima, koji su ugroženi pojavom plavljenja, potrebna je prema BFS biltenu br. 18 i VOB DIN 18363 dio C impregnacija protiv plavljenja
  2) Kod drveta sa sastojcima topivim u vodi, koji izazivaju promjenu boje, treba uvijek primijeniti Capalac GrundierWeiß ili Capacryl Holz. Mjesta sa izraženom strukturom premazati 2x.
  3) Oštećenja na starim premazima treba pripremiti i grundirati u skladu s dotičnom podlogom.

  Potrošnja

  Ca. 150 ml/m2/nanosu.
  Vrijednosti potrošnje su orijentacione vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenom stanju i svojstvima. Točnu potrošnju odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
  Najmanje +8 0C.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka suho na dodir može se premazivati otporno na kišu
  nakon sati 1 12 24

  Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produljuje.

  Čišćenje alata

  Vodom nakon uporabe.

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati izvan dohvata djece. Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik. Nanosi se samo četkom / kistom ili valjkom.

  Ovaj proizvod je "tretirani proizvod" prema sukladno EU-odredbi 528/2012 (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne sastojke: IPBC (3-jod-2-propinilbutilkarbamat)  (CAS-Nr. 55406-53-6), Propikonazol  (CAS-Nr. 60207-90-1), 4,5-Diklor-2-oktil-2H-izotiazol-3-on (64359-81-5), Oktilizotiazolinon  (CAS-Nr. 26530-20-1).

  Sadrži: smejsu 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EG br. 247-500-7] i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on [EG br. 220-239-6] (3:1). 4,5-Diklor-2-oktil-2H-izotiazol-3-on. 

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao stare boje na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(d): 130 g/l; maks. 130 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-LW01F

  Deklaracija sadržaja

  Polivinilacetatna smola, titan dioksid, pigmenti u boji, kalcijev karbonat, voda, glikoleter, aromati, glikoli, aditivi, sredstvo za konzerviranje ((jodpropinilbutilkarbamat, Propikonazol, Dikloroktilizotiazolinon, Oktilizotiazolinon)

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije