Capadur Color Wetterschutzfarbe

Vodorazrjediva specijalna boja za pokrivne i zaštitne premaze na drvetu, za vanjske radove.

Primjena

Za oblikovanje u boji i zaštitu od vlage drvenih elemenata ograničeno stabilnih dimenzija drvene obloge, prozorski kapci, kućna vrata, stolarija i sl. i drvenih elemenata nestabilnih dimenzija kao što su konstrukcije od dasaka, ograde, drvena šindra, balkonske ograde, pergole itd., kao i za odvode i žlijebove od tvrdog PVC i pocinčanog lima. Ne koristiti za premazivanje vrata i prozora.
Prije premazivanja pločastih drvenih materijala, kao npr. masivnih drvenih ploča ili šperploča s furniranim slojem, molimo obratiti pažnju na upute u BFS Uputi br. 18, st. 2.2.3.
S konzervacijskim filmom za zaštitu površine premaza od napada gljivica.
Za preventivnu zaštitu od napada algi se boji Capadur Color Wetterschutzfarbe može dodati 6 vol.% (60 ml/l) fungicida Caparol Fungizid.
Samo za vanjsku primjenu!

Napomena:
Na drvenim pločama (npr. šper, građevinski furnirani šper, drvo s furniranim slojem i sl.) može unatoč konzervaciji sredstvom za izradu zaštitnog filma u kratkom vremenu doći do taloženja. Ovisno o biološkom opterećenju, prije isteka uobičajenih jamstvenih rokova se u načelu mora računati s ponovnim premazom.

Svojstva materijala

 • vodorazrjediva
 • slabog mirisa
 • laka i ugodna obrada
 • ne kaplje
 • difuzivna
 • velika otpornost na vremenske utjecaje
 • elastična
 • površina privremeno zaštićena od napada gljivica
 • difuzivno ekvivalentna debljina sloja zraka pri 150 µm debelog suhog sloja: sd H2O ca. 0,50 m

Osnova materijala

Disperzija umjetnih smola, specijalno za drvene elemente.

Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Bijela: 
   750 ml, 2,5 l, 10 l
  • Schwedengrün:
  • 750 ml, 2,5 l
  • Schokobraun:
  • 750 ml, 2,5 l
  • Lichtgrau:
  • 750 ml, 2,5 l
  • Tiefschwarz:
  • 750 ml, 2,5 l
  • Schwedenrot:
  • 750 ml, 2,5 l
 • Schwedenblau:
 • 750 ml, 2,5 l
 • Schwedengelb:
 • 750 ml, 2,5 l
 • Nijanse dostupne na ColorExpress mašinama:
  700 ml, 2,4 l, 4,8 l, 9,6 l

Nijanse

Weiß, Schwedengrün, Schokobraun, Lichtgrau, Tiefschwarz, Schwedenrot, Schwedenblau, Schwedengelb
Na ColorExpress strojevima (Capamix i Capalac mix) se može nijansirati u nijansama iz 3D ton karte, kao i u brojnim nijansama iz drugih ton karata.

Kod izlaganja premazane površine djelovanju vode dolazi do privremenog posvjetljivanja nijanse. Ovakav izgled je tipičan za materijal i ne utječe na funkcionalnost premaza. To važi isto tako i za pojavu otiranja pigmenata na površini premaza kod jačeg izlaganja otiranju.

Prilikom korištenja nijansi koje teže pokrivaju poput crvene, narančaste, žute, preporučujemo temeljni sloj s odgovarajućim temeljnim premazom u istom tonu. Za Capadur Color Wetterschutzfarbe, Capacryl Haftprimer i Capalac GrundierWeiß dostupni su tonovi u ColorExpress sustavu toniranja.

Postojanost nijanse prema BFS Uputi br. 26:
Vezivo: Klasa A
Pigmentacija: Grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

Stupanj sjaja

Svilenkasto-sjajni.
Stupanj sjaja može varirati u ovisnosti o površini drveta.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu.
Ambalažu držati čvrsto zatvorenu.

Gustoća

ca. 1,3 g/cm3

Prikladne podloge

Drveni elementi nestabilnih i ograničeno stabilnih dimenzija.
Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju.
Vlažnost drveta ne smije kod elemenata ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija prijeći 15 %.
Pridržavati se temeljnih načela konstruktivne zaštite drveta. Oni su preduvjet za trajnu zaštitu drveta s premaznim materijalima (vidjeti i BFS Uputu br. 18).

Priprema podloge

Novi drveni elementi:
Glatke drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti i odstraniti sastojke u drvetu koji izbijaju, kao npr. smole i smolne kvržice. Odlomiti oštre rubove.

Staro neobrađeno drvo:
Posivjele, istrošene drvene površine obrusiti do zdravog, nosivog tkiva i temeljito očistiti. Odlomiti oštre rubove.

Premazano drvo:
Nenosive stare premaze potpuno odstraniti do drvene mase. Stare premaze koji dobro vežu obrusiti i očistiti.

Cink, tvrdi PVC:
Sredstvo na bazi amonijaka za pranje s abrazivnom spužvom prema BFS br. 5 i 22.

Način primjene

Capadur Color je boja gotova za uporabu. Capadur Color se može nanositi kistom / čekom i valjkom. Prije uporabe promiješati i po potrebi razrjediti s najviše 5% vode. Zbog sredstva za konzerviranje se Capadur Color ne smije nanositi prskanjem.

Sistem nanošenja na površinu

Podloga Primjena Priprema podloge Impregniranje Grundiranje Međupremaz Završni premaz
Drveni elementi Vani BFS Nr. 18 Capacryl
Holzschutz-Grund
kod svjetlih nijansi 1)Capacryl Holz-IsoGrund Capadur Color Capadur Color
Cink Vani BFS Nr. 5 Capacryl Haftprimer Ako je potrebno
Capadur Color
 Tvrdi PVC Vani BFS Nr. 22 Capacryl Haftprimer Ako je potrebno 
Capadur Color
Nosivi stari premazi Vani Obrusiti / obraditi lužinom 2) Capacryl Haftprimer2) Ako je potrebno 
Capadur Color
1) Kod drveta s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju uvijek primijenjivati Capacryl Holz-IsoGrund, mjesta od grana premazati 2x.
2) Oštećena mjesta pripremiti i grundirati ovisno o podlozi.

Potrošnja

Ca. 150 ml/m2/nanosu.

Vrijednosti potrošnje su okvirne i mogu odstupati ovisno o podlozi i svojstvima podloge.
Točnu potrošnju utvrditi samo prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka otporno na prašinu nakon 1 sat, može se premazivati nakon 12 sati, potpuno osušeno nakon 24 sata

Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka produljuje se vrijeme sušenja.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe, vodom.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao stare boje na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(d): 130 g/l; maks. 130 g/l VOC.

Kod proizvoda boja i lakova

M-LW01F

Deklaracija sadržaja

Polivinilacetatna smola, titan dioksid, pigmenti u boji, kalcijev karbonat, voda, glikoleter, aromati, glikoli, aditivi, sredstvo za konzervaciju, sredstvo za izradu zaštitnog filma

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije