Proizvodi | Lakovi i lazure | Lazure

Lazure

  • Asortiman lazura Capadur odlikuje se zaštitom drvenih elemenata u interijeru i na vanjskim površinama bez prekrivanja prirodnog izgleda drva.

  • Boje za drvo namijenjene ograničenim i drvenim elementima koji nisu masivni. Nenadmašive u sanaciji starog drva.