Capalac Vorlack

Temeljni lak za drvo i grundirani metal, za vanjske i unutarnje radove, bez aromatskih ugljikovodika.

Primjena

Temeljni lak za lakše premazivanje visokokvalitetnim lakovima na metalnim i drvenim površinama, vani i unutra.
Zbog tipičnog mirisa alkidne smole, preporučljivo je umjesto Capalac Vorlack, na velikim površinama u unutarnjim prostorima koristiti Capacryl PU-Vorlack, na vodenoj bazi.

Svojstva materijala

 • otapalo bez aromata
 • vrhunska pokrivnost, velika moć pokrivanja rubova
 • velika moć zapunjavanja
 • visoka stabilnost
 • velika elastičnost
 • izvrsno prijanjanje
 • odlično se brusi
 • ravnomjerno razmazivanje
 • tiksotropan, nema kapanja
 • bez olova i kromata
 • brzo sušenje
 • optimalno usklađenost nijansi sa (Capalac) bijelim lakovima

Osnova materijala

Alkidna smola bez aromatskih otapala.

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Capalac Vorlack:
  375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
 • Capalac mix Vorlack:
  500 ml, 1 l, 2,5 l, 10 l

Nijanse

Bijela.
Nijansirati sa max. 5% Capalac Hochglanz Buntlack, a u Capalac mix sustavu može se nijansirati u ca. 18.000 nijansi.
Pri radu sa slabo pokrivnim nijansama, kao što su crvena, narančasta ili žuta, predlažemo temeljni sloj napraviti u pripadajućoj temeljnoj nijansi. Za Capalac Vorlack odgovarajući tonovi su dostupni na mašinama za toniranje u ColorExpress sustavu.


 

Stupanj sjaja

Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži.

Gustoća

ca. 1,5 g/cm3

Uvod

Prije upotrebe dobro promiješati.
Capalac Vorlack se nanosi kistom/četkom, valjkom ili špricanjem.

Prikladne podloge

Drvo i grundirani metal.

Priprema podloge

Grundirano drvo i grundirane metalne površine obrusiti i očistiti.

Način primjene

Savjeti za nanošenje špricanjem:

Ø sapnice Pritisak Razrjeđivanje Temperatura materijala
Airless/Aicoat-TempSpray 0,009–0,011 inča 180–200 bara tvornički viskozitet 35 °C

Obrada:
Nanošenje špricanjem (Airless & Aircoat) je moguće u isporučenoj konzistenciji uz zagrijavanje materijala (TempSpray).
Capalac Vorlack je tvornički podešen za nanošenje četkom/kistom.

Sistem nanošenja na površinu

Podloga Priprema podloge Impregniranje Grundiranje Međupremaz Završni sloj
Drvo, Drveni materijali unutra obrusiti Capalac Vorlack Capalac Vorlack Capalac
bijeli ili  Buntlack
Drvo vani BFS uputa br. 18 Capalac Holz-
Imprägnier- grund
Capalac Vorlack
Željezo, čelik unutra skinuti hrđu/odmastiti Capalac AllGrund ili Rostschutzgrund
vani skinuti hrđu/odmastiti 2 x Capalac AllGrund ili
2 x Rostschutzgrund
Cink unutra BFS uputa br. 5 Disbon 481 EP-Uniprimer ili
Capalac AllGrund
vani BFS uputa br. 5 Disbon 481 EP-Uniprimer ili
2 x Capalac AllGrund
Aluminij unutra BFS uputa br. 6 Capalac AllGrund
vani BFS uputa br. 6 Capalac AllGrund
 TvrdiPVC unutra/vani BFS uputa br. 22 Capalac AllGrund
Nosivi stari premazi unutra/vani obrusiti/očistiti lužinom Oštećena mjesta na odgovarajući način pripremiti prema podlozi i grundirati
Savjet: Na praškastim premazima, premazima svitaka i zavojnica i drugim kritičnim podlogama prethodno izraditi probne površine i provjeriti vezanje za podlogu.

Potrošnja

Potrošnja ml/m2 po sloju Četka Valjak Airless
okomite površine 80–100 70–90 90
vodoravne površine 120 120 120

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti otporno na prašinu suho na dodir može se brusiti i premazivati
nakon sati 2 4 ca. 12

Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe tehničkim benzinom, zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljivo. Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare / aerosol. Spriječiti  dodir s očima i kožom. Ne smije dospijeti u kanalizaciju / vode i plodno tlo. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Upotrebljavati samo u dobro prozračenim prostorima. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik.
Sadrži: 2-butanoksim – može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(d), 300 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 300 g/l.

Kod proizvoda boja i lakova

M-LL01

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije