Proizvodi | Lakovi i lazure | Lakovi | Na bazi otapala | Capalac Profi Venti

Capalac Profi Venti

Temeljni, među i završni lak za drvene prozore i drvene dijelove ograničenih dimenzija s regulacijom vlažnosti. Za unutarnje i vanjske radove. Bez aromatskih ugljikovodika.

  Primjena

  Lak sustav za prozore s regulacijom vlažnosti, pogodan kao temeljni, među i završni premaz. Na griljama se preporuča upotreba Capadur Color Wetterschutzfarbe zbog često štetnih konstrukcijskih uvjeta. Nije preporučljiv za drvene grede i drvene fasade. Zbog svog karakterističnog mirisa, u osjetljivim unutarnjim prostorima preporučamo koristiti Capacryl PU-Satin.

  Svojstva materijala

  • elegantna i laka obrada
  • regulira vlažnost
  • brzo se suši
  • dobro pokriva rubove
  • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu i kratkotrajno na slabe kiseline i lužine
  • bez aromatskih ugljikovodika

  Osnova materijala

  Alkidna smola na bazi otapala, bez aromatskih ugljikovodika.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
  • ColorExpress:
   1 l, 2,5l, 10 l

  Nijanse

  Bijela.
  Posebne nijanse dostpne  ColorExpress (Capalac mix) sustavu.
  Kod intenzivnih i tamnih nijansi mogu na površini premaza nastati privremeno otarine pigmenata, po potrebi lakirati prozirnim lakom Capalac Kunstharz-Klarlack.
  Napomena: Kod svijetlih nijansi i bijele boje može zbog oskudnog utjecaja svjetla (UV zračenje) i kemijskih utjecaja kao što su npr. pare amonijaka iz sredstava za čišćenje, materijala za ljepljenje, premazivanje ili brtvljenje doći do pojave žutila na površini laka. To žutilo je tipično za materijal i ne predstavlja manu proizvoda.

  Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
  Vezivo: Klasa B
  Pigmentacija: Grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

  Stupanj sjaja

  Svilenkasti sjaj.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Načetu ambalažu držati dobro zatvorenu.

  Gustoća

  ca. 1,25 g/cm3

  Prikladne podloge

  Drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija. Podloga mora biti čista, nosiva bez tvari koje razdvajaju.
  Vlažnost drveta ne smije prijeći kod elemenata stabilnih dimenzija 13%, a kod onih s ograničeno stabilnim i nestabilnim dimenzijama 15%.

  Priprema podloge

  Nove drvene površine:
  Glatke, oblanjane površine obrusiti u smjeru vlakana i očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, npr. smolu, odstraniti. Oštre rubove slomiti (vidjeti također BFS Uputu br. 18).

  Stare drvene površine:
  Posivjele, vremenom istrošene drvene površine obrusiti do neugroženog, nosivog drveta i očistiti. Oštre rubove slomiti (vidjeti također BFS Uputu br. 18).

  Stari premazi:
  Nenosive stare premaze potpuno ukloniti do nosive površine. Stare premaze koji čvrsto drže obrusiti i očistiti.

  Način primjene

  Savjeti za nanošenje špricanjem:
  Ø mlaznice
  Pritisak Razrjeđivanje Temperatura materijala
  Aircoat-Tempspray 0,011–0,013 inča 180–200 bara isporučena konzistencija 35 °C

  Obrada:
  Nanošenje sa Aircoat je moguće u konzistenciji isporučenog proizvoda, ako je proizvod prethodno zagrijan. Capalac Venti se može nanositi valjkom, četkom ili špricanjem i već je podešen za nanošenje.

  Sistem nanošenja na površinu

  Podloga

  Primjena

  Priprema podloge

  Impregni-
  ranje

  Grundiranje

  Međupremaz

  Završni premaz

  Drvo, drveni materijali

  Unutra

  Obrusiti

  -

  Capalac Venti

  Capalac Venti

  Capalac Venti

  Drvo

  Vani

  BFS uputa br. 18

  Capalac Holz-Imprägnier-
  Grund

  Capalac Venti

  Capalac Venti 1

  Capalac Venti

  Nosivi stari premazi

  Unutra/vani

  Izbrusiti / očistiti lužinom

  -2

  Capalac Venti

  Capalac Venti


  1) Na stabilnim drvenim elementima je prema BFS uputi br. 18 potreban dvostruki međupremaz. Nanijeti impregnaciju, temeljni i međupremaz prije ugradnje i među i završni premaz nakon ugradnje (vidjeti BFS Uputu br. 18).

  2) Oštećena mjesta na starim premazima (sirovo drvo) impregnirati sa Capalac Holz-Imprägniergrund. Unutarnje područje vanjskih prozora i vanjskih vrata se računa u vanjsko područje i impregnira se sa Capalac Holzimprägniergrund.

  Potrošnja

  Četka/kist

  Valjak

  Špricanje (Aircoat)

  Potrošnja ml/m2/nanosu

  100-110

  90-100

  130


  Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Točnu vrijednost potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 5 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka

  otpornost na prašinu

  suho na dodir

  može se premazivati

  može se ponovo špricati

  nakon sati

  3

  6-7

  4-6

  6


  Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

  Čišćenje alata

  Nakon upotrebe testbenzinom, zamjenom za terpen­tin­ ili uljnim razrjeđivačem.

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Zapaljiva tekućina i para. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.
  Sadrži 2-butanon oksim, Bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebacat, metil-(1,2,2,6,6-pentamethil-4-piperidil)sebacat, Metil-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacat. Može izazvati alergijsku reakciju.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(d), 300 g/l; maks. 300 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-LL01

  Deklaracija sadržaja

  Capalac Venti bijeli i Capalac mix Venti bijeli:
  Alkidna smola, titan dioksid, kalcij karbonat, silikati, alifati, aditivi

  Capalac Venti transparent:
  Alkidna smola, kalcij karbonat, silikati, alifati, aditivi

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije