Capalac Profi SM

Svilenkasto-mat lak u boji na bazi alkidnih smola za vanjske i unutarnje radove.

Primjena

Za visokovrijedno, svilenkasto-mat pokrivno premazivanje drveta, metala i tvrdog PVC kod unutarnjih i vanjskih radova kao i za grijaća tijela s toplom vodom – radijatore.

Svojstva materijala

 • slabi miris
 • postojanost nijanse i sjaja
 • velika elastičnost
 • odlična pokrivnost
 • pokrivanja rubova
 • velika otpornost na udarce
 • brzo sušenje
 • izvanredno razljevanje
 • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu i kratkotrajna postojanost na slabe kiseline i lužine
 • velika postojanost na vremenske utjecaje i svjetlost

Osnova materijala

Alkidna smola, sadrži otapala.

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Standardne nijanse: 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l i 10 l
 • ColorExpress: 0,5 l, 1 l, 2,5 l i 10 l

Nijanse

24 standardne nijanse boja.
Ca. 18.000 nijansi u ColorExpress sustavu.

Stupanj sjaja

Svilenkasto mat

Skladištenje

Na hladnom mjestu. Spremnike čuvati hermetički zatvorene.

Gustoća

ca. 1,0–1,2 g/cm3 ovisno o nijansi

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Grundirano i prvim lakom premazano drvo, metal i tvrdi PVC.
Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razgrađuju.
Vlažnost drveta kod bjelogorice smije biti u sredini 12%, a kod crnogorice ne smije u sredini prijeći 15%.

Priprema podloge

Drveni elementi
Drvene površine obrusiti u pravcu vlakana, temeljito očistiti, a tvari koje iscure iz drveta, kao npr., smolu i grudice smole ukloniti. Oštre rubove slomiti (vidjeti također BFS-bilten br. 3 i 18).

Željezo, čelik
Željezo i čelik prema normama pripremiti na stupanj čistoće SA 2 1/2(pod pritiskom) ili ST3 (strojno) prema DIN EN ISO 12 944-4.

Cink, tvrdi PVC
Pranje sredstvom na bazi amonijaka prema BFS br. 5 i 22.

Aluminij, bakar
Nitro razrjeđivačem ili fosfornom kiselinom, čišćenje spužvom/mrežicom prema BFS br. 6.

Stari premazi
Lagano izbrusiti i/ili očistiti lužinom. Nenosive stare premaze ukloniti.

Način primjene

Savjeti za nanošenje špricanjem:
Ø DizneTlakRazrjeđenjeZagrijavanje materijala
Aircoat-TempSpray0,009–0,011 inča180–200 baraNerazrjeđeno35 °C
Visoki tlak 
(samo RAL 9006 i 9007)
1,6 mm2,5 bara+10 % Capalac PU-Härter i po potrebi 25–30 % AF-Verdünner; DIN 4 mm ca. 45 sek.20 °C


Obrada:
Capalac Profi SM se može nanositi četkom, valjkom ili špricanjem. Prije uporabe dobro promiješati i po potrebi razrjediti uljnim razrjeđivačem.

Sistem nanošenja na površinu

PodlogaPrimjenaPriprema podlogeImpregniranjeGrundiranjeMeđupremazZavršni premaz
Drvo, drveni materijaliUnutraObrusitiCapalac VorlackPo potrebi Capalac
Profi SM
Capalac
Profi SM
DrvoVaniBFS br. 18Capalac Holz-Imprägnier-GrundCapalac VorlackCapalac
Profi SM
Željezo, čelikUnutraSkinuti hrđu / očistitiCapalac AllGrundPo potrebi Capalac
Profi SM
VaniSkinuti hrđu / očistiti2 x Capalac AllGrundCapalac
Profi SM
CinkUnutraBFS br. 5Disbon 481 EP-Uniprimer
ili Capalac AllGrund
Po potrebi Capalac
Profi SM
VaniBFS br. 5Disbon 481 EP-Uniprimer
ili 2 x Capalac AllGrund
Capalac
Profi SM
AluminijUnutraBFS br. 6Capalac AllGrundPo potrebi Capalac
Profi SM
VaniBFS br. 6Capalac AllGrundCapalac
Profi SM
Tvrdi PVCUnutra/
vani
BFS br. 22Capalac AllGrundPo potrebi Capalac
Profi SM
Nosivi stari premaziUnutra/
vani
Izbrusiti / očistiti lužinom1)Capalac AllGrund1)Po potrebi Capalac
Profi SM
Nepremazana grijaća tijelaUnutraSkinuti hrđu / očistitiCapalac AllGrund
bis 100°C
Capalac3)
Profi SM
2)
Tvornički premazana grijaća tijelaUnutraObrusitiDisbon 481
EP-Uniprimer
Capalac3)
Profi SM
2)
1) Oštećena mjesta na starim premazima prethodno obraditi sukladno dotičnoj podlozi.
2) Na grijaćim tijelima ne koristiti bijele nijanse. Opasnost od žućenja!
Savjet: Na praškastim premazima, premazima za zavojnice i drugim kritičnim podlogama prethodno napraviti probu i ispitati prianjanje.

Potrošnja

Količina potrošnje ml/m2  /nanosKist / četkaValjakŠpricanje (Airless)
70–10080–110120

Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenom stanju i svojstvima. Točnu potrošnju odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Najmanje +5 0C.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zrakasuho na prašinusuho za primanjemože se premazivatimože se špricati
nakon sati48–10248–16

Kod nižih temperatura, veće vlažnosti zraka i većih količina nanošenja se vremena sušenja produljuju.

Kod nijansi RAL 9006 i RAL 9007 je potrebno koristiti učvršćivač Capalac PU-Härter, kako bi se produljeno sušenje kod ovih nijansi izjednačilo.
Bezuvjetno uvažavati sigurnosne upute u tehničkim informacijama br. 093 za učvršćivač Capalac PUHärter.

Čišćenje alata

Nakon uporabe tehničkim benzinom odnosno zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

Obratiti pažnju

Zapaljiva tekućina i para. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati plin/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.
Sadrži 2-butanon oksim, Bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebacat, kobaltneodekanoat, metil-(1,2,2,6,6-pentamethil-4-piperidil) sebacat. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima materijala odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(d): 300 g/l; maks. 300 g/l
Sadržaj hlapivih organskih spojeva kod Capalac Hochglanz-Buntlack u nijansama RAL 9006 i 9007 plus PU-Härter:
A(j): 500 g/l; maks. 500 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-LL01

Deklaracija sadržaja

Alkidna smola, titan dioksid, kalcij karbonat, pigmenti, silikati, alifati, sredstvo za stvaranje kožice (Butanonoxim), aditivi

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno - tehnički list

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list