Capalac Profi SM

Svilenkasto-mat lak u boji na bazi alkidnih smola za vanjske i unutarnje radove.

Primjena

Za visokovrijedno, svilenkasto-mat pokrivno premazivanje drveta, metala i tvrdog PVC kod unutarnjih i vanjskih radova kao i za grijaća tijela s toplom vodom – radijatore.

Svojstva materijala

 • slabi miris
 • postojanost nijanse i sjaja
 • velika elastičnost
 • odlična pokrivnost
 • pokrivanja rubova
 • velika otpornost na udarce
 • brzo sušenje
 • izvanredno razljevanje
 • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu i kratkotrajna postojanost na slabe kiseline i lužine
 • velika postojanost na vremenske utjecaje i svjetlost

Osnova materijala

Alkidna smola, sadrži otapala.

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Standardne nijanse: 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l i 10 l
 • ColorExpress: 0,5 l, 1 l, 2,5 l i 10 l

Nijanse

24 standardne nijanse boja.
Ca. 18.000 nijansi u ColorExpress sustavu.

Stupanj sjaja

Svilenkasto mat

Skladištenje

Na hladnom mjestu. Spremnike čuvati hermetički zatvorene.

Gustoća

ca. 1,0–1,2 g/cm3 ovisno o nijansi

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
+ +
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Grundirano i prvim lakom premazano drvo, metal i tvrdi PVC.
Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razgrađuju.
Vlažnost drveta kod bjelogorice smije biti u sredini 12%, a kod crnogorice ne smije u sredini prijeći 15%.

Priprema podloge

Drveni elementi
Drvene površine obrusiti u pravcu vlakana, temeljito očistiti, a tvari koje iscure iz drveta, kao npr., smolu i grudice smole ukloniti. Oštre rubove slomiti (vidjeti također BFS-bilten br. 3 i 18).

Željezo, čelik
Željezo i čelik prema normama pripremiti na stupanj čistoće SA 2 1/2(pod pritiskom) ili ST3 (strojno) prema DIN EN ISO 12 944-4.

Cink, tvrdi PVC
Pranje sredstvom na bazi amonijaka prema BFS br. 5 i 22.

Aluminij, bakar
Nitro razrjeđivačem ili fosfornom kiselinom, čišćenje spužvom/mrežicom prema BFS br. 6.

Stari premazi
Lagano izbrusiti i/ili očistiti lužinom. Nenosive stare premaze ukloniti.

Način primjene

Savjeti za nanošenje špricanjem:
Ø Dizne Tlak Razrjeđenje Zagrijavanje materijala
Aircoat-TempSpray 0,009–0,011 inča 180–200 bara Nerazrjeđeno 35 °C
Visoki tlak 
(samo RAL 9006 i 9007)
1,6 mm 2,5 bara +10 % Capalac PU-Härter i po potrebi 25–30 % AF-Verdünner; DIN 4 mm ca. 45 sek. 20 °C


Obrada:
Capalac Profi SM se može nanositi četkom, valjkom ili špricanjem. Prije uporabe dobro promiješati i po potrebi razrjediti uljnim razrjeđivačem.

Sistem nanošenja na površinu

Podloga Primjena Priprema podloge Impregniranje Grundiranje Međupremaz Završni premaz
Drvo, drveni materijali Unutra Obrusiti Capalac Vorlack Po potrebi Capalac
Profi SM
Capalac
Profi SM
Drvo Vani BFS br. 18 Capalac Holz-Imprägnier-Grund Capalac Vorlack Capalac
Profi SM
Željezo, čelik Unutra Skinuti hrđu / očistiti Capalac AllGrund Po potrebi Capalac
Profi SM
Vani Skinuti hrđu / očistiti 2 x Capalac AllGrund Capalac
Profi SM
Cink Unutra BFS br. 5 Disbon 481 EP-Uniprimer
ili Capalac AllGrund
Po potrebi Capalac
Profi SM
Vani BFS br. 5 Disbon 481 EP-Uniprimer
ili 2 x Capalac AllGrund
Capalac
Profi SM
Aluminij Unutra BFS br. 6 Capalac AllGrund Po potrebi Capalac
Profi SM
Vani BFS br. 6 Capalac AllGrund Capalac
Profi SM
Tvrdi PVC Unutra/
vani
BFS br. 22 Capalac AllGrund Po potrebi Capalac
Profi SM
Nosivi stari premazi Unutra/
vani
Izbrusiti / očistiti lužinom 1) Capalac AllGrund1) Po potrebi Capalac
Profi SM
Nepremazana grijaća tijela Unutra Skinuti hrđu / očistiti Capalac AllGrund
bis 100°C
Capalac3)
Profi SM
2)
Tvornički premazana grijaća tijela Unutra Obrusiti Disbon 481
EP-Uniprimer
Capalac3)
Profi SM
2)
1) Oštećena mjesta na starim premazima prethodno obraditi sukladno dotičnoj podlozi.
2) Na grijaćim tijelima ne koristiti bijele nijanse. Opasnost od žućenja!
Savjet: Na praškastim premazima, premazima za zavojnice i drugim kritičnim podlogama prethodno napraviti probu i ispitati prianjanje.

Potrošnja

Količina potrošnje ml/m2  /nanos Kist / četka Valjak Špricanje (Airless)
70–100 80–110 120

Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenom stanju i svojstvima. Točnu potrošnju odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Najmanje +5 0C.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho na prašinu suho za primanje može se premazivati može se špricati
nakon sati 4 8–10 24 8–16

Kod nižih temperatura, veće vlažnosti zraka i većih količina nanošenja se vremena sušenja produljuju.

Kod nijansi RAL 9006 i RAL 9007 je potrebno koristiti učvršćivač Capalac PU-Härter, kako bi se produljeno sušenje kod ovih nijansi izjednačilo.
Bezuvjetno uvažavati sigurnosne upute u tehničkim informacijama br. 093 za učvršćivač Capalac PUHärter.

Čišćenje alata

Nakon uporabe tehničkim benzinom odnosno zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

Obratiti pažnju

Zapaljiva tekućina i para. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati plin/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.
Sadrži 2-butanon oksim, Bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebacat, kobaltneodekanoat, metil-(1,2,2,6,6-pentamethil-4-piperidil) sebacat. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima materijala odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(d): 300 g/l; maks. 300 g/l
Sadržaj hlapivih organskih spojeva kod Capalac Hochglanz-Buntlack u nijansama RAL 9006 i 9007 plus PU-Härter:
A(j): 500 g/l; maks. 500 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-LL01

Deklaracija sadržaja

Alkidna smola, titan dioksid, kalcij karbonat, pigmenti, silikati, alifati, sredstvo za stvaranje kožice (Butanonoxim), aditivi

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno - tehnički list

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list