Proizvodi | Lakovi i lazure | Lakovi | Na bazi otapala | Capalac Profi HG

Capalac Profi HG

Lak u boji na bazi alkidnih smola, s modificiranom silikonskom smolom, visokim sjajem i bez aromata, za vanjske i unutarnje radove.

  Primjena

  Najkvalitetniji građevinski lak za sjajno završno lakiranje u boji drvenih elemenata stabilnih dimenzija, metala i tvrdog PVC, za vanjske i unutarnje radove, kao i za radijatore i druga grijaća tijela s toplom vodom, s iznimkom bijelih nijansi.
  Zbog razvijanja mirisa tipičnog za materijal od kojega su izrađeni lakovi na bazi alkidne smole, za premazivanje velikih unutarnjih površina preporučamo proizvod Capacryl PUGloss.

  Svojstva materijala

  • otapala bez aromata
  • jako dobra stabilnost boje i sjaja
  • visoki sjaj
  • dugo vrijeme upotrebljivosti
  • vrlo dobra otpornost
  • jako dobro pokriva, visoki stupanj pokrivanja rubova
  • velika otpornost na udarce
  • elegantna, laka obrada
  • brzo sušenje
  • izvanredno se razlijeva
  • otporan na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu, a kratkotrajno i na slabe kiseline i lužine

  Osnova materijala

  Silikonsko-alkidna smola, s otapalima, bez aromata

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardna roba:
   125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l
  • ColorExpress:
   0,5 l, 1 l, 2,5 l

  Nijanse

  • Standardne nijanse:
   Bijela, RAL 1021, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6005, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7016, RAL 7035, RAL 8011, RAL 8017, RAL 9001, RAL 9005 kao i efektne nijanse RAL 9006 (bijeli aluminij) i RAL 9007 (sivi aluminij)
  • ColorExpress:
   Ca. 20.000 nijansi se može izraditi na ColorExpress stanicama (Capalac mix).

  Kod korištenja slabopokrivnih tonova boja kao što su crvena, narančasta, žuta, preporučujemo temeljni premaz u odgovarajućem tonu po jednom od naših Grundiersystemfarbton. Capalac Hochglanz-Buntlack, Capalac AllGrund i Capalac Vorlack dostupni su u Grundiersystemfarbton na ColorExpress Abtöntechnik.

  Napomena: Kod svjetlijih tonova i bijele boje površina boje može požutjeti uslijed nedovoljne izloženosti svjetlosti (UV zračenju), te toplinskim i kemijskim utjecajima, kao što su pare amonijaka iz sredstava za čišćenje, ljepila, boja ili brtvila. Ova karakteristika je normalna za ovaj materijal i ne predstavlja neispravnost proizvoda.


  Postojanost nijansi prema BFS Uputi br. 26:
  Vezivo: Klasa B
  Pigmentacija: Grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

  Stupanj sjaja

  Visoki sjaj

  Skladištenje

  Na hladnom mjestu. Spremnike čuvati hermetički zatvorene.

  Gustoća

  ca. 0,9–1,1 g/cm3 ovisno o nijansi

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Grundirane i prvim lakom premazane površine drveta, metala i tvrdog PVC. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju.
  Vlažnost drveta ne smije kod elemenata stabilnih dimenzija prijeći 13 %.

  Priprema podloge

  Drveni elementi:
  Drvene površine obrusiti u smjeru vlakana i temeljito očistiti, a sastojke u drvetu koji izbijaju, kao npr. smole i smolne kvržice, odstraniti. Oštre rubove odlomiti (vidjeti BFS Uputu br. 18).

  Željezo, čelik:
  Željezo i čelik pripremiti na stupanj čistoće SA 2 1/2 (sačmarenje) ili ST3 (strojno) prema normi DIN EN ISO 12944-4.

  Cink, tvrdi PVC:
  Sredstvo za čišćenje na bazi amonijaka s abrazivnom spužvom prema BFS Uputi br. 5 i 22.

  Aluminij (ne eloksirani):
  Nitro razrjeđivačem ili čišćenje fosfornom kiselinom s abrazivnim spužvom prema BFS Uputi br. 6.

  Stari premazi:
  Stare premaze obrusiti i/ili lužiti. Nenosive stare premaze odstraniti.

  Način primjene

  Preporuke za nanošenje špricanjem:
  Ø Dizne Tlak Razrjeđivanje Zagrijavanje materijala
  Aircoat-TempSray* 0,09–0,11 inča 180–200 bara Nerazrjeđeno 35 °C
  Visokotlačno špricanje
  (samo RAL 9006 i 9007)
  1,6 mm 2,5 bara +10 % Capalac PU-Härter i po potrebi 
  25–30 % AF-Verdünner; DIN 4 mm ca. 45 sek.
  20 °C
  * nije prikladno za metalik nijanse RAL 9006 i RAL 9007 geeignet.

  Obrada:
  Capalac Profi HG se može nanositi kistom/četkom, valjkom ili špricanjem. Prije uporabe dobro promiješati.
  Špricanje je zagrijavanjem materijala (TempSpray) u isporučenoj konzistenciji moguće Aircoat postupkom.

  Obrada nijansi RAL 9006 i 9007:
  Optički ravnomjerne površine su moguće jedino kod nanošenja špricanjem, a primijeniti se mora tehnika špricanja pod visokim tlakom. Na velikim međusobno povezanim površinama se kod nanošenja špricanjem ne može uvijek izbjeći stvaranje oblaka od špricanja.
  Kod nijansi RAL 9006 i RAL 9007 zbog različitih postupaka nanošenja kao što su špricanje, valjak ili kist može doći do odstupanja u nijansi.
  Laku Capalac Profi HG u nijansama RAL 9006 i RAL 9007 se mora dodati 10% učvršćivača PU-Härter!
  Capalac Profi HG je u standardnim nijansama RAL 9006 i 9007 ustvari specijalni dvokomponentni lak.
  Bezuvjetno uvažavati sigurnosne upute u tehničkim informacijama br. 093 za učvršćivač Capalac PU-Härter.
  Kod laka Capalac Profi HG u nijansama RAL 9006 i 9007 plus učvršćivač PU-Härter je sadržaj hlapljivih organskih spojeva kako slijedi:
  HOS (uz dodatak 10% učvršćivača PU Härter): (A/j), 500 g/l; maks. 500 g/l.

  Sistem nanošenja na površinu

  Podloga Primjena Priprema podloge Impregniranje Grundiranje Međupremaz Završni premaz
  Drvo, drveni materijali Unutra Obrusiti Capalac Vorlack Po potrebi Capalac
  Profi HG
  Capalac
  Hochglanz-Buntlack
  Drveni građ. elementi Vani BFS br. 18 Capalac Holz-Imprägniergrund Capalac Vorlack Capalac
  Profi HG
  Željezo, čelik Unutra Skinuti hrđu /očistiti Capalac AllGrund Po potrebi Capalac
  Profi HG
  Vani Skinuti hrđu /očistiti 2 x Capalac AllGrund Capalac
  Profi HG
  Cink Unutra BFS br. 5 Disbon 481 EP-Uniprimer
  ili
  Capalac AllGrund
  Po potrebi Capalac
  Profi HG
  Vani BFS br. 5 Disbon 481 EP-Uniprimer
  ili
  2 x Capalac AllGrund
  Capalac
  Profi HG
  Aluminij Unutra BFS br. 6 Capalac AllGrund Po potrebi Capalac
  Profi HG
  Vani BFS br. 6 Capalac AllGrund Capalac
  Profi HG
  Tvrdi PVC Vani / unutra BFS br. 22 Capalac AllGrund Po potrebi Capalac
  Profi HG
  Nosivi stari premazi Vani / unutra Obrusiti / lužiti 1) Capalac AllGrund1) Po potrebi Capalac
  Profi HG
  Nepremazana grijaća tijela Unutra Skinuti hrđu /očistiti Capalac AllGrund
  do 100 °C
  Capalac 2)
  Profi HG
  2)Capalac Profi HG, nijansiran
  Tvornički premazana grijaća tijela Unutra Obrusiti Disbon 481 EP-Uniprimer

  do 100 °C

  Capalac 2)
  Profi HG
  1) Oštećena mjesta na starim premazima prethodno obraditi sukladno dotičnoj podlozi.
  2) Na grijaćim tijelima koristiti bijele nijanse. Opasnost od žućenja!
  Savjet: Na praškastim premazima, premazima za zavojnice i drugim kritičnim podlogama prethodno napraviti probu i ispitati prianjanje.

  Potrošnja

  Kist / četka Valjak Špricanje (Aircoat)
  Količina potrošnje ml/m2/nanos 70–100 80–110 120
  Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenom stanju i svojstvima. Točnu potrošnju odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
  Najmanje +5 0C.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho na dodir suho za primanje može se premazivati može se špricati
  nakon sati 4 8–10 24 8–16

  Kod nižih temperatura, veće vlažnosti zraka i većih količina nanošenja se vremena sušenja produljuju.


  Kod nijansi RAL 9006 i RAL 9007 je potrebno koristiti učvršćivač Capalac PU-Härter, kako bi se produljeno sušenje kod ovih nijansi izjednačilo.

  Bezuvjetno uvažavati sigurnosne upute u tehničkim informacijama br. 093 za učvršćivač Capalac PU-Härter.

  Čišćenje alata

  Nakon uporabe tehničkim benzinom odnosno zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Zapaljiva tekućina i para. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U KONTAKTU S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti kontaminiranu odjeću. Isperite/istuširajte kožu vodom.
  Sadrži, Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacat, metil-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacat, 2,5-Thiophendiylbis (%-terc-butil -1,3-benzoksazol). Može izazvati alergijske reakcije.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima materijala odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(d): 300 g/l; maks. 300 g/l

  Sadržaj hlapivih organskih spojeva kod Capalac Hochglanz-Buntlack u nijansama RAL 9006 i 9007 plus PU-Härter:
  A(j): 500 g/l; maks. 500 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-LL01

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno - tehnički list.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Capalac_Profi_HG_TI.pdf
 • Tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list