Capalac Profi HG

Lak u boji na bazi alkidnih smola, s modificiranom silikonskom smolom, visokim sjajem i bez aromata, za vanjske i unutarnje radove.

Primjena

Najkvalitetniji građevinski lak za sjajno završno lakiranje u boji drvenih elemenata stabilnih dimenzija, metala i tvrdog PVC, za vanjske i unutarnje radove, kao i za radijatore i druga grijaća tijela s toplom vodom, s iznimkom bijelih nijansi.
Zbog razvijanja mirisa tipičnog za materijal od kojega su izrađeni lakovi na bazi alkidne smole, za premazivanje velikih unutarnjih površina preporučamo proizvod Capacryl PUGloss.

Svojstva materijala

 • otapala bez aromata
 • jako dobra stabilnost boje i sjaja
 • visoki sjaj
 • dugo vrijeme upotrebljivosti
 • vrlo dobra otpornost
 • jako dobro pokriva, visoki stupanj pokrivanja rubova
 • velika otpornost na udarce
 • elegantna, laka obrada
 • brzo sušenje
 • izvanredno se razlijeva
 • otporan na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu, a kratkotrajno i na slabe kiseline i lužine

Osnova materijala

Silikonsko-alkidna smola, s otapalima, bez aromata

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Standardna roba:
  125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l
 • ColorExpress:
  0,5 l, 1 l, 2,5 l

Nijanse

 • Standardne nijanse:
  Bijela, RAL 1021, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6005, RAL 6011, RAL 7001, RAL 7016, RAL 7035, RAL 8011, RAL 8017, RAL 9001, RAL 9005 kao i efektne nijanse RAL 9006 (bijeli aluminij) i RAL 9007 (sivi aluminij)
 • ColorExpress:
  Ca. 20.000 nijansi se može izraditi na ColorExpress stanicama (Capalac mix).

Kod korištenja slabopokrivnih tonova boja kao što su crvena, narančasta, žuta, preporučujemo temeljni premaz u odgovarajućem tonu po jednom od naših Grundiersystemfarbton. Capalac Hochglanz-Buntlack, Capalac AllGrund i Capalac Vorlack dostupni su u Grundiersystemfarbton na ColorExpress Abtöntechnik.

Napomena: Kod svjetlijih tonova i bijele boje površina boje može požutjeti uslijed nedovoljne izloženosti svjetlosti (UV zračenju), te toplinskim i kemijskim utjecajima, kao što su pare amonijaka iz sredstava za čišćenje, ljepila, boja ili brtvila. Ova karakteristika je normalna za ovaj materijal i ne predstavlja neispravnost proizvoda.


Postojanost nijansi prema BFS Uputi br. 26:
Vezivo: Klasa B
Pigmentacija: Grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

Stupanj sjaja

Visoki sjaj

Skladištenje

Na hladnom mjestu. Spremnike čuvati hermetički zatvorene.

Gustoća

ca. 0,9–1,1 g/cm3 ovisno o nijansi

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1unutra 2unutra 3vani 1vani 2
++
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Grundirane i prvim lakom premazane površine drveta, metala i tvrdog PVC. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju.
Vlažnost drveta ne smije kod elemenata stabilnih dimenzija prijeći 13 %.

Priprema podloge

Drveni elementi:
Drvene površine obrusiti u smjeru vlakana i temeljito očistiti, a sastojke u drvetu koji izbijaju, kao npr. smole i smolne kvržice, odstraniti. Oštre rubove odlomiti (vidjeti BFS Uputu br. 18).

Željezo, čelik:
Željezo i čelik pripremiti na stupanj čistoće SA 2 1/2 (sačmarenje) ili ST3 (strojno) prema normi DIN EN ISO 12944-4.

Cink, tvrdi PVC:
Sredstvo za čišćenje na bazi amonijaka s abrazivnom spužvom prema BFS Uputi br. 5 i 22.

Aluminij (ne eloksirani):
Nitro razrjeđivačem ili čišćenje fosfornom kiselinom s abrazivnim spužvom prema BFS Uputi br. 6.

Stari premazi:
Stare premaze obrusiti i/ili lužiti. Nenosive stare premaze odstraniti.

Način primjene

Preporuke za nanošenje špricanjem:
Ø DizneTlakRazrjeđivanjeZagrijavanje materijala
Aircoat-TempSray0,09–0,11 inča180–200 baraNerazrjeđeno35 °C
Visokotlačno špricanje
(samo RAL 9006 i 9007)
1,6 mm2,5 bara+10 % Capalac PU-Härter i po potrebi 
25–30 % AF-Verdünner; DIN 4 mm ca. 45 sek.
20 °C
nije prikladno za metalik nijanse RAL 9006 i RAL 9007 geeignet.

Obrada:
Capalac Profi HG se može nanositi kistom/četkom, valjkom ili špricanjem. Prije uporabe dobro promiješati.
Špricanje je zagrijavanjem materijala (TempSpray) u isporučenoj konzistenciji moguće Aircoat postupkom.

Obrada nijansi RAL 9006 i 9007:
Optički ravnomjerne površine su moguće jedino kod nanošenja špricanjem, a primijeniti se mora tehnika špricanja pod visokim tlakom. Na velikim međusobno povezanim površinama se kod nanošenja špricanjem ne može uvijek izbjeći stvaranje oblaka od špricanja.
Kod nijansi RAL 9006 i RAL 9007 zbog različitih postupaka nanošenja kao što su špricanje, valjak ili kist može doći do odstupanja u nijansi.
Laku Capalac Profi HG u nijansama RAL 9006 i RAL 9007 se mora dodati 10% učvršćivača PU-Härter!
Capalac Profi HG je u standardnim nijansama RAL 9006 i 9007 ustvari specijalni dvokomponentni lak.
Bezuvjetno uvažavati sigurnosne upute u tehničkim informacijama br. 093 za učvršćivač Capalac PU-Härter.
Kod laka Capalac Profi HG u nijansama RAL 9006 i 9007 plus učvršćivač PU-Härter je sadržaj hlapljivih organskih spojeva kako slijedi:
HOS (uz dodatak 10% učvršćivača PU Härter): (A/j), 500 g/l; maks. 500 g/l.

Sistem nanošenja na površinu

PodlogaPrimjenaPriprema podlogeImpregniranjeGrundiranjeMeđupremazZavršni premaz
Drvo, drveni materijaliUnutraObrusitiCapalac VorlackPo potrebi Capalac
Profi HG
Capalac
Hochglanz-Buntlack
Drveni građ. elementiVaniBFS br. 18Capalac Holz-ImprägniergrundCapalac VorlackCapalac
Profi HG
Željezo, čelikUnutraSkinuti hrđu /očistitiCapalac AllGrundPo potrebi Capalac
Profi HG
VaniSkinuti hrđu /očistiti2 x Capalac AllGrundCapalac
Profi HG
CinkUnutraBFS br. 5Disbon 481 EP-Uniprimer
ili
Capalac AllGrund
Po potrebi Capalac
Profi HG
VaniBFS br. 5Disbon 481 EP-Uniprimer
ili
2 x Capalac AllGrund
Capalac
Profi HG
AluminijUnutraBFS br. 6Capalac AllGrundPo potrebi Capalac
Profi HG
VaniBFS br. 6Capalac AllGrundCapalac
Profi HG
Tvrdi PVCVani / unutraBFS br. 22Capalac AllGrundPo potrebi Capalac
Profi HG
Nosivi stari premaziVani / unutraObrusiti / lužiti1)Capalac AllGrund1)Po potrebi Capalac
Profi HG
Nepremazana grijaća tijelaUnutraSkinuti hrđu /očistitiCapalac AllGrund
do 100 °C
Capalac 2)
Profi HG
2)Capalac Profi HG, nijansiran
Tvornički premazana grijaća tijelaUnutraObrusitiDisbon 481 EP-Uniprimer

do 100 °C

Capalac 2)
Profi HG
1) Oštećena mjesta na starim premazima prethodno obraditi sukladno dotičnoj podlozi.
2) Na grijaćim tijelima koristiti bijele nijanse. Opasnost od žućenja!
Savjet: Na praškastim premazima, premazima za zavojnice i drugim kritičnim podlogama prethodno napraviti probu i ispitati prianjanje.

Potrošnja

Kist / četkaValjakŠpricanje (Aircoat)
Količina potrošnje ml/m2/nanos70–10080–110120
Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenom stanju i svojstvima. Točnu potrošnju odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:
Najmanje +5 0C.

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zrakasuho na dodirsuho za primanjemože se premazivatimože se špricati
nakon sati48–10248–16

Kod nižih temperatura, veće vlažnosti zraka i većih količina nanošenja se vremena sušenja produljuju.


Kod nijansi RAL 9006 i RAL 9007 je potrebno koristiti učvršćivač Capalac PU-Härter, kako bi se produljeno sušenje kod ovih nijansi izjednačilo.

Bezuvjetno uvažavati sigurnosne upute u tehničkim informacijama br. 093 za učvršćivač Capalac PU-Härter.

Čišćenje alata

Nakon uporabe tehničkim benzinom odnosno zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Zapaljiva tekućina i para. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U KONTAKTU S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti kontaminiranu odjeću. Isperite/istuširajte kožu vodom.
Sadrži, Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacat, metil-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacat, 2,5-Thiophendiylbis (%-terc-butil -1,3-benzoksazol). Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima materijala odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(d): 300 g/l; maks. 300 g/l

Sadržaj hlapivih organskih spojeva kod Capalac Hochglanz-Buntlack u nijansama RAL 9006 i 9007 plus PU-Härter:
A(j): 500 g/l; maks. 500 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-LL01

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno - tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list