Capalac Profi Compact

Svilenkasto sjajni temeljni, među i završni specijalni lak bogat krutim tvarima s izvanrednim svojstvima vezanja na najrazličitijim podlogama direktno bez dodatnog grundiranja za racionalnu potrošnju, za vanjske i unutarnje radove.

Primjena

3u1 (temeljni, među i završni) lak sa izvanrednim svojstvima vezivanja i zaštitom od korozije na čeliku, pocinčanom čeliku, običnim metalima, tvrdoj plastici, drvetu i starim premazima u univerzalnim tonovima boje ili svjetlucavim tonovima, za vanjske i unutarnje radove.
Zaštita od korozije za željezo i čelik. Nije za premazivanje krovnih površina i eloksiranog aluminija.
Bijele nijanse ne primjenjivati na grijaćim tijelima, jer je moguće žutilo (koristiti Capalac Heizkoerperlack).

Svojstva materijala

 • odlično prianja za sve podloge 
 • visoki udio krutih čestica 
 • velika debljina suhog sloja
 • velika pokrivnost
 • brzo sušenje nakon grundiranja
 • univerzalno grundiranje popravaka
 • velika moć pokrivanja rubova
 • 3u1 lak sistem (temeljni, među i završni premaz)
 • dugo vrijeme uporabe čak i pri visokim temperaturama
 • elegantna i laka obrada čak i pri niskim temperaturama obrade
 • lakiranje direktno na pocinčanim podlogama
 • dobra antikorozivna svojstva, čak i kod ručnog skidanja hrđe
 • odlična postojanost na vremenske utjecaje

Osnova materijala

Epoksiesterna osnova, sadrži otapala, bez aromata.

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Bijela, glimmer:
  750 ml, 2,5 l 10 l
 • ColorExpress:
  1 l, 2,5 l 10 l

Nijanse

Nijansiranje moguće u ColorExpress sustavu.

Stupanj sjaja

 • Lak:
  Svilenkasto-sjajan
 • Sa glimerima:
  Mat

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži.

Gustoća

ca. 1,3 g/cm3

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
+ + + + +
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Drveni elementi stabilnih dimenzija, željezo, čelik, cink, aluminij, tvrdi PVC, nosivi stari premazi.
Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju.
Vlažnost drveta kod drvenih elemenata stabilnih dimenzija ne smije prijeći 13%.
Nije za premazivanje krovnih površina i eloksiranog aluminija!

Priprema podloge

Drveni elementi: 
Drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, a tvari koje izbijaju iz drveta, kao npr. smolu odstraniti. Oštre rubove odlomiti (vidjeti i uputu BFS br. 18).

Željezo, čelik: 
Pripremiti na stupanj čistoće SA 21/2 (čišćenje mlazom) prema DIN EN ISO 12 944-4. Kod slabije korozije, npr. unutra, bez kondenzirane vlage i bez agresivnih utjecaja je moguće i strojno ili ručno skidanje hrđe do stupnja čistoće ST 3.

Cink, pocinčani čelik: 
Mrežasta sredstva za čišćenje na bazi amonijaka ili čišćenje pod pritiskom prema uputi BFS br. 5.

Tvrdi PVC: 
Sredstva za čišćenje na bazi amonijaka prema uputi BFS br. 22.

Aluminij: 
Sa nitro-razrjeđivačem ili fosfornom kiselinom, čišćenje spužvom - mrežicom prema uputi BFS br. 6.

Bakar:
Čišćenje spužvom - mrežicom.

Stari premazi: 
Stare premaze obrusiti i/ili očistiti lužinom. Nenosive stare premaze odstraniti.

Način primjene

Savjeti za nanošenje špricanjem:

Ø Dizne Tlak Napomena
Airless Lak 0,009–0,013 inča 180–200 bara Membranska pumpa i klipna pump
Glimeri 0,015–0,019 inča 180–200 bara Samo sa klipnom pumpom

Sistem nanošenja na površinu

Podloga Primjena Priprema podloge Impregniranje Grundiranje Međupremaz Završni premaz
Drvo, drveni elementi unutra obrusiti Capalac
Profi Compact
ako je potrebno
Capalac
Profi Compact
Capalac Profi Compact
Drveni dijelovi stabilnih dimenzija vani BFS br. 18 Capalac Holz-Imprägnier-Grund
Željezo, čelik unutra/vani skinuti hrđu/odmastiti
Cink unutra/vani BFS br. 5
Aluminij unutra/vani BFS br. 6
Bakar unutra/vani spužva/mrežica -
Tvrdi PVC unutra/vani BFS br. 22
Nosivi stari premazi1) unutra/vani izbrusiti/očistiti lužinom Oštećena mjesta pripremiti i grundirati ovisno o podlozi
Napomena: Na praškastim premazima, premazima svitaka i zavojnica i drugim kritičnim podlogama prethodno izraditi probne površine i provjeriti vezanje za podlogu.

Obrada:
Capalac Profi Compact se može nanositi četkom, valjkom ili špricanjem. Prije uporabe dobro promiješati i po potrebi razrjediti tehničkim benzinom, zamjenom za terpentin ili ljnim razrjeđivačem. Kod svjetlucavih boja se optički ravnomjerne površine mogu ostvariti samo špricanjem. Na velikim površinama je neravnomjernost moguća i kod špricanja npr. zbog podjele površine u radne etape.

Zaštita od korozije na željezu sa Capalac Profi Compact:
Sistemi za zaštitu od korozije kategorija C2, C3, C4 prema DIN EN ISO 12944-5 Priprema površine: Pripremiti na stupanj čistoće SA 21/2 (čišćenje mlazom) prema SA 21/2 (DIN EN ISO 12944-4).
Br. Temeljni premaz µm1) Među premaz
µm1) Završni
premaz
µm1) pot. deb. sloja µm1) Kategorija korozivnosti
C22) C32) C42)
L M H L M H L M H
1 Capalac
Profi Compact npr. RAL 7036
60 Capalac
Profi Compact npr. RAL 7036
60 120
2 Capalac
Profi Compact 
Glimmer
80 Capalac
Profi Compact 
Glimmer
80 160
33) Capalac
Profi Compact npr. RAL 7036
60 Capalac
Profi Compact npr. RAL 7036
60 Capalac
Profi Compact npr. RAL 7036
60 180
43) Capalac
Profi Compact 
Glimmer
80 Capalac Profi Compact npr. RAL 7036 60 Capalac
Profi Compact npr. RAL 7036
60 200
53) Capalac
Profi Compact 
Glimmer
80 Capalac
Profi Compact 
Glimmer
80 Capalac
Profi Compact
Glimmer
80 240
1) Referentna debljina sloja
2) Objašnjenja kategorija korozivnosti vidjeti dolje
3) Sa dokazom o prikladnosti (izvješće o ispitivanju) prema DIN EN ISO 12944 dio 6 za sistem br. 3, 4 i 5.
Plava= prikladno
Bijela= nije prikladno

Zaštita pocinčanog čelika od korozije sa Capalac Profi Compact (Duplex-sistem)
Premazni sustavi za kategorije korozivnosti C2, C3, C4 prema DIN EN ISO 12 944-5
Priprema površine: čišćenje mrežicom (DIN EN ISO 12 944-4).
.
Nr. Temeljni premaz µm1) Među premaz µm Završni premaz µm pot. deb. sloja µm Kategorija korozivnosti
C2 C3 C4
L M H L M H L M H
1 Capalac
Profi Compact
npr. RAL 5010
60 Capalac
Profi Compact
npr. RAL 5010
60 120
2 Capalac
Profi Compact
Glimmer
80 Capalac
Profi Compact
Glimmer
80 160
Sa dokazom o prikladnosti (izvješće o ispitivanju) prema DIN EN ISO 12 944 dio 6.

Objašnjenja
Kategorije korozivnosti (vidjeti DIN EN ISO 12944 dio 2)
Kategorija/
opterećenje
Primjeri tipičnih uvjeta u okolišu odnosno opterećenja u umjerenoj klimi
vani unutra
C2 malo Atmosfere s malim onečišćenjem.
Uglavnom kontinentalna područja.
Negrijane zgrade, gdje može doći do kondenzacije npr. skladišta, sportske dvorane.
C3 umjereno Gradska i industrijska atmosfera, umjereno onečišćenje sumpornim dioksidom. Obalna područja izložena slabom djelovanju soli. Proizvodni prostori visoke vlažnosti i s malo onečišćenja u zraku npr. pogoni za proizvodnju prehrambenih proizvoda, praonice, pivovare, mljekare.
C4 jako Industrijska područja i obalna područja izložena umjerenom djelovanju soli. Kemijski pogoni, kupališta, spremišta za čamce iznad morske vode.

Trajanje zaštite
(vidjeti DIN EN ISO 12 944 dio 1 i 5)
Trajanje zaštite je očekivano vrijeme postojanosti nekog premaznog sistema do prvog popravljanja.
Kod navedenih vremenskih razdoblja se radi o iskustvenim vrijednostima koji naručitelju radova mogu pomoći da ekonomično odredi program popravljanja. Trajanje zaštite nije vrijeme pod jamstvom!
Razdoblje Trajanje zaštite u godinama
Low (L) 2–5
Middle (M) 5–15
High (H) preko 15

Potrošnja

Potrošnja/debljina sloja:
Korišteni alat Vrsta materijala Potrošnja/m2 srednja potrošnja/m2 srednja debljina mokrog filma srednja debljina suhog filma
Kist/valjak Lak (toniran) 100–125 ml ca. 115 ml ca. 115 µm ca. 65 µm
Glimmer i DB-Farbtöne 125–160 ml ca. 140 ml ca. 140 µm ca. 80 µm
RAL 9006 i Kupfer 100–125 ml ca. 115 ml ca. 115 µm ca. 60 µm
Špricanje Lak (toniran) 100–125 ml ca. 115 ml ca. 115 µm ca. 65 µm
Glimmer i DB-Farbtöne 150–180 ml ca. 160 ml ca. 160 µm ca. 80 µm
RAL 9006 i Kupfer 125–150 ml ca. 135 ml ca. 135 µm ca. 70 µm
Vrijednosti potrošnje i debljine sloja su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Točnu vrijednost potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65 %
relativne vlažnosti zraka
suho na prašinu suho na dodir može se premazivati potpuno suho
nakon sati 4 8 24 nakon ca. 5 dana

Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.
Vrijeme sušenja može se ubrzati dodatkom 5 vol. % Capalac PU-Härter (učvršćivač na bazi poliuretana).

Čišćenje alata

Nakon upotrebe testbenzinom, zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Zapaljiva tekućina i para. Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.
Sadrži 2-butanon oksim, Bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebacat, kobaltneodekanoat, metil-(1,2,2,6,6-pentamethil-4-piperidil) sebacat. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom
mjestu za stare lakove.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(i): 500 g/l; max. 500 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-LL01

Deklaracija sadržaja

Epoksidna smola, titan dioksid, pigmenti, metalik efekt pigmenti, mineralna punila, alifati, glikol eter,
aditivi.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list