Capalac-Profi AllGrund

Brzosušivi temeljni premaz bez aromata, izvanredne sposobnosti vezanja za podlogu

Primjena

Za dobro vežuće brzosušive temeljne premaze s potpunom i kvalitetnom zaštitom od korozije na željezu i čeliku, kao i univerzalno sredstvo za grundiranje aluminija, cinka, tvrdog PVC, drva i drvenih materijala.

Svojstva materijala

 • potpuna i kvalitetna zaštita od korozije na željezu i čeliku (sukladno normi DIN 18363)
 • brzo se suši i može se premazivati lakovima od alkidnih smola već nakon 3 (bijeli i svijetli tonovi) do 6 sati (intenzivni tonovi)
 • izvanredno veže na brojnim podlogama
 • dobra otpornost na atmosferilije
 • bez aromata

Osnova materijala

Specijalna kombinacija umjetnih smola s pigmentima za zaštitu od korozije i otapalima bez aromata.

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Standardni tonovi:
  125 ml, 375 ml, 750 ml 2,5 l, 10 l
 • ColorExpress:
  500 ml, 1,0 l, 2,5 l, 10 l

Standardni tonovi

Nijanse

Bijela

ca. RAL 9010, oksidno crvena RAL 3009, rezeda zelena RAL 6011, srebrno-siva RAL 7001, orah smeđa RAL 8011, crna RAL 9005, ostali tonovi u ColorExpress (Capalac mix) sustavu.

Kor primjene slabo pokrivnih nijansi, kao što su crvena, narančasta ili žuta, predlažemo temeljni sloj napraviti u pripadajućoj temeljnoj nijansi. Capalac Allgrund je kao sistemski temeljni premaz kod nijansiranja dostupan na mašinama za toniranje u ColorExpress sustavu.

Stupanj sjaja

Svilenkasto-mat

Skladištenje

Na hladnom.
Ambalažu držati dobro zatvorenu.

Gustoća

ca. 1,27–1,33 g/cm3, ovisno o nijansi

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani  2
+ +
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Prikladne podloge

Drvo, drveni materijali, željezo, čelik, cink, aluminij, tvrdi PVC i nosivi stari premazi. Nije za eloksirani aluminij.
Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvarri koje razdvajaju. Vlažnost drveta kod lišćara smije biti po sredini 13%, a kod četinjača u sredini ne smije prijeći 15%. 

Napomena: na pocinčanom čeliku ili limu od cinka uvijek je potrebno nanošenje min. 2 sloja Capalac AllGrund na adekvatno pripremljenoj površini, kako bi se spriječilo smanjenje prionjivosti slijedećih završnih slojeva alkidnih lakova uzrokovano cinkovim oksidom.
Alternativno se također može nanijeti Capalac 2K-EP-Haftgrund ili Disbon 481 EP-Uniprimer.
Osim ovih sistema, još jedan provjereni sustav premaza za cink / pocinčane površine: temeljni premaz napraviti sa Capacryl Haftprimer, nakon čega slijedi međupremaz i jedan završni Capacryl PU-Satin/Gloss.
Za zaštitne premaze na pocinčanim dijelovima (duplex sustav prema standardu DIN EN ISO 12944) preporučamo Capalac Dickschichtlack. 

Drveni elementi
Površinu drva obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti i ukloniti tvari koje izbijaju iz drvaa, kao npr. smolu i mjehuriće smole. Oštre rubove slomiti (vidjeti također BFS Uputu br. 18). 

Željezo, čelik
Željezo i čelik pripremiti na stupanj čistoće prema normi SA 2½ (pjeskarenje i sl.) ili ST 3 (strojno) sukladno DIN EN ISO 12944-4.

Cink, tvrdi PVC
Brusni jastučić sa mrežicom za pranje na bazi amonijaka, prema Uputi BFS br. 5 i 22. 

Aluminij
Čišćenje brusnim jastučićem sa nitro razrjeđivačem ili fosfornom kiselinom prema Uputi BFS br. 6. 

Bakar
Čišćenje brusnim jastučićem sa Gescha Multistar u omjeru 1:5. 

Stari premazi
Stare premaze obrusiti i/ili premazati lužinom. Nenosive stare premaze ukloniti.

Način primjene

Savjeti za nanošenje špricanjem:
Ø dizne  Tlak Razrjeđivanje
Visoki tlak 1,5–1,8 mm 3–4 bara ca. 10 Vol. %
Niski tlak 1,5 mm 0,2–0,5 bara ca. 10 Vol. %
Airless 0,011–0,013 inča 150 bara pripremljeno za nanošenje

Obrada:
Capalac AllGrund se može nanositi četkom / kistom, valjkom ili špricanjem. Po potrebi razrjediti sa Caparol AF-Verdünner razrjeđivačem (bez aromata). Prije uporabe dobro promiješati.

Sistem nanošenja na površinu

Podloga Primjena Priprema podloge Impregniranje Grundiranje Međupremaz Završni premaz
Drvo,
drveni materijali
unutra Obrusiti / očistiti Capalac AllGrund ako je potrebno. Capalac Weiß- ili Buntlacke Capalac Weiß- ili Buntlacke
Drvo vani BFS Nr. 18 Capalac Holz-Imprägniergrund Capalac AllGrund Capalac Weiß- ili Buntlacke
Željezo, čelik unutra Skinuti hrđu/očistiti Capalac AllGrund ako je potrebno. Capalac Weiß- ili Buntlacke
vani Skinuti hrđu/očistiti 2 x Capalac AllGrund Capalac Weiß- ili Buntlacke
Cink unutra BFS br. 5 Capalac AllGrund ako je potrebno. Capalac Weiß- ili Buntlacke
vani BFS br. 5

2 x Capalac AllGrund

ili

1 x Capalac

2K-EP-Haftgrund

ili

1 x Disbon

481 EP Uniprimer

Capalac Weiß- ili Buntlacke
Aluminij/

bakar

unutra BFS br. 6

Gescha Multistar 1:5

sa vlaknima

Capalac AllGrund ako je potrebno. Capalac Weiß- ili Buntlacke
vani BFS br. 6

Gescha Multistar 1:5

sa vlaknima

Capalac AllGrund Capalac Weiß- ili Buntlacke
Tvrdi PVC unutra/vani BFS br. 22 Capalac AllGrund ako je potrebno. Capalac Weiß- ili Buntlacke
Stari nosivi premazi1) unutra/vani Obrusiti / očistiti lužinom 1) Capalac AllGrund1) Capalac Weiß- ili Buntlacke
1) Oštećena mjesta u starim premazima ov isno o podlozi pripremiti i grundirati.
: Napomena: kod praškastih i Coil-Coating premaza te drugih kritičnih podloga prethodno ispitati prijanjanje na probnim površinama.

Potrošnja

Potrošnja ml/m2/sloj Kist Valjak Špricanje
Visoki tlak Airless Niski tlak
Uspravno (okomito) 90–100 80–90 120 130 120
Položeno (vodoravno) 110 110 170 170 160

Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i svojstvima podloge. Točnu potrošnju utvrditi prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura obrade
Materijal, okolni zrak i podloga min. 5 °C (optimalno od 10 do 25 °C) relativna vlažnost zraka do 80 %.

Vrijeme sušenja

Pri 200C i 65% relativne vlažnosti zraka otpornost na prašinu suho na dodir može se premazivati
nakon sati 0,75 3–6 ca. 3 (bijeli & svijetli tonovi)
ca. 6 (intenzivni tonovi)
Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.
Standardna bijela boja i svijetle nijanse iz bijele baze suhe su za ca. 3 sata, a intenzivne nijanse iz transparentne baze za ca. 6 sati i mogu se premazivati bojama na bazi alkida. Za premazivanje lakovima na bazi vode potrebno je najmanje 12 sati.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe tehničkim benzinom odnosno zamjenom za terpentin.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljiva tekućina i para. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati plin/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
Sadrži Kobaltneodekanoat, 2-butanonoksim. Može izazvati alergijsku reakciju.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(i), 500 g/l; maks. 500 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-GP02

Deklaracija sadržaja

Alkidna smola, titandioksid, pigmenti u boji, silikati, kalcijkarbonat, miješani metalni fosfat, alifatii, aditivi, sredstvo za sušenje (kobaltneodekanoat), sredstvo protiv stvaranja kožice (Butanonoksim)

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list