Proizvodi | Lakovi i lazure | Lakovi | Na bazi otapala | Capalac Kunstharz-Klarla...

Capalac Kunstharz-Klarlack - sjajni

Transparentni završni lak, bez aromata.

  Primjena

  Unutarnji radovi: 
  Za lak premaze na neobrađenim, lazurom premazanim ili u boji lakiranim drvenim površinama. Kao prozirni lak premaz za željezo, čelik, aluminij (ne eloksirani) i bakar (Pozor: nije zaštita od oksidacije i korozije!). 

  Vanjski radovi: 
  Za dodatni prozirni lak premaz na lazurom premazanim ili u boji lakiranim površinama drveta stabilnih dimenzija. 

  Unutarnji i vanjski radovi: 
  Za dodatni prozirni lak premaz na prikladnim lak površinama (npr. Capalac Dickschichtlack Glimmer) radi poboljšanja mehaničke opteretivosti površine, svojstava čišćenja i otpornosti na atmosferilije. Zbog razvijanja mirisa tipičnog za lakove od alkidnih smola preporučujemo za premazivanje velikih površina unutra primijeniti Capadur Parkett- und SiegelLack.

  Osobine materijala

  • bez aromata
  • jako dobro se obrađuje
  • višestruko primjenjiv
  • jako dobro se razlijeva
  • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu i kratkotrajno na slabe kiseline i lužine

  Baza materijala

  Alkidna smola, otapalo bez aromata.

  Pakovanje/veličina pakovanja

  375 ml, 750 ml, 2,5 l

  Nijanse

  Transparentan.
  Zbog blago žućkaste nijanse alkidne smole kod lak premaza na bijelim i obojanim površinama nastaje neznatno odstupanje u nijansi.

  Stepen sjaja

  Polumat

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu. Ambalažu držati čvrsto zatvorenu.

  Gustina

  ca. 0,91 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Premazani i nepremazani unutarnji građevni elementi od drveta. Željezo, čelik, aluminij, bakar u unutaranjim prostorima bez opasnosti od korozije i oksidacije.

  Lazurom premazani i lakirani vanjski elementi od drveta stabilnih dimenzija (ne kao prozirni premaz na drvetu vani, jer nema UV zaštite). Lakovi od alkidne smole i Capalac Dickschichtlack unutra i vani. Nije za podove od parketa.

  Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju.

  Vlažnost drveta kod bjelogoričnog drveta ne smije prijeći u prosjeku 12%, kod crnogoričnog drveta u prosjeku 15%.

  Priprema podloge

  Drveni elementi:
  Površinu drveta obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti i odstraniti izbočine kao npr. smolu i grude smole. Oštre rubove odlomiti (vidjeti i BFS uputu br. 18).

  Metali unutra:
  Sa željeza i čelika skinuti hrđu. Kod aluminija i bakra ukloniti proizvode oksidacije i temeljno očistiti nitro razrjeđivačem.

  Lakirane površine:
  Obrusiti plastičnom vunom (kod boja sa svjetlucavim česticama - glimmerima, nije potrebno) i očistiti.

  Način primjene

  Savjeti za nanošenje špricanjem:

  Ø Dizne Tlak Razrjeđivanje Zagrijavanje materijala
  Aircoat-TempSpray 0,009–0,011 inča 180–200 bara 35 °C

  Obrada:
  Capalac Kunstharz-Klarlack se može nanositi četkom / kistom, valjkom ili prskanjem. Capalac Kunstharz-Klarlack je već podešen za nanošenje četkom / kistom. Prskanje je moguće u isporučenoj konzistenciji uz zagrijavanje materijala (TempSpray) sa Aircoat nanošenjem.

  Sistem nanošenja

  Podloga Primjena Priprema podloge Impregniranje Grundiranje Međupremaz Završni premaz
  Drvo, drveni elementi unutra obrusiti / očistiti Capalac
  Kunstharz-Klarlack
  po potrebi

  Capalac Kunstharz-Klarlack

  Capalac
  Kunstharz-Klarlack
  Drveni elementi stabilnih dimenzija vani BFS br. 18 Capalac
  Holz-Imprägniergrund
  Capadur UniversalLasur
  ili
  F7-LangzeitLasur farbig
  1–2 x Capadur UniversalLasur ili
  F7-LangzeitLasur farbig1)
  Željezo, čelik, aluminij, bakar unutra skinuti hrđu, obrusiti, očistiti Capalac
  Kunstharz-Klarlack
  Alkidni lakovi,
  Capalac Dickschichtlack
  unutra/
  vani
  po potrebi obrusiti, očistiti 2)
  1) Kod lazura mora postojati dostatna UV zaštita pigmentima. Capalac Kunstharz-Klarlack nije UV zaštita, samo je prozirni lak premaz.
  2) Oštećena mjesta na starim premazima prethodno obraditi sukladno podlozi.
  Napomena: Na praškastim premazima, premazima svitaka i zavojnica i drugim kritičnim podlogama prethodno izraditi probne površine i provjeriti vezanje za podlogu.

  Potrošnja

  Četka / Kist - Valjak Špricanje
  Potrošnja ml/m2/nanos 80–100 140

  Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Točnu vrijednost potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

  Uslovi pri nanošenju

  Temperatura materijala, zraka i podloge: 
  Min. 5 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka otpornost na prašinu može se primati može se premazivati može se ponovo špricati
  nakon sati 4 8 16 12

  Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produžuje.

  Čišćenje alata

  Nakon upotrebe, tehničkim benzinom odnosno zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

  Upozorenja/Mjere zaštite (stanje na dan štampanja)

  Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare / aerosol. Spriječiti dodir s očima i kožom. Ne smije dospijeti u kanalizaciju / vode i plodno tlo. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Upotrebljavati samo u dobro prozračenim prostorima. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik.
  Sadrži: kobaltoarboksilate, 2-butanoksim – može izazvati alergijske reakcije.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove

  EU-granične vrijednosti za VOC-sadržaj

  A(e): 400 g/l: maks. 400 g/l

  Proizvodni kod boja i lakova

  M-KH02

  Bliži podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za kupce

  Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.
  Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
  Više informacija: www.caparol.ba