Proizvodi | Lakovi i lazure | Lakovi | Na bazi otapala | Capalac Heizkorperlack

Capalac Heizkorperlack

Sjajni lak na bazi alkidnih smola za grijaća tijela, bez aromata i kobalta.

  Primjena

  Kao među i završni lak premaz za grundirana grijaća tijela i cijevi uređaja / pogona za grijanje toplom vodom u unutarnjim prostorima. Zbog tipičnog mirisa materijala koji se razvija kod lakova na bazi alkidnih smola za premaze na velikim površinama u unutarnjim prostorima preporučamo Capacryl Heizkörper-Lack.

  Svojstva materijala

  • otapala bez aromata
  • bez kobalta
  • jednostavna obrada
  • brzo se suši
  • jako dobro pokriva, odlično pokriva rubove
  • otpornost na temperature do 180 °C
  • velika otpornost na žutilo na sustavima za grijanje toplom vodom na temperaturi < 60 °C
  • jako dobro se razlijeva
  • jako velika otpornost na udarce
  • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu i kratkotrajno na slabe kiseline i lužine

  Osnova materijala

  Alkidna smola s otapalima bez aromata.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

  Nijanse

  Bijela

  Uputa: Kod svijetlih nijansi i bijele boje može zbog oskudnog utjecaja svjetla (UV zračenje) i kemijskih utjecaja kao što su npr. pare amonijaka iz sredstava za čišćenje, materijala za lijepljenje, premazivanje ili brtvljenje doći do pojave žutila na površini laka. To žutilo je karakteristično za materijal i ne predstavlja manu proizvoda.

  Stupanj sjaja

  Sjajni

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu. Ambalažu držati čvrsto zatvorenu.

  Gustoća

  ca. 1,2 g/cm3

  Prikladne podloge

  Grundirana grijaća tijela i cijevi uređaja /pogona za grijanje toplom vodom.

  Priprema podloge

  Površine obrusiti i očistiti.

  Način primjene

  Naputci za nanošenje prskanjem:
  Ø mlaznice Pritisak Razrjeđenje Zagrijavanje materijala
  Visoki pritisak 1,5–2,0 mm 2–4 bara 5–10 Vol.-%
  Airless 0,009–0,011 inča 180–200 bara
  Aircoat-TempSpray 0,009–0,011 inča 180–200 bara 35 °C

  Obrada:
  Prije uporabe dobro promiješati. Po potrebi razrjediti sa Caparol AF-Verdünner razrjeđivačem (bez aromata) ili Kunstharz-Verdünner razrjeđivačem umjetnih smola. Capalac Heizkörperlack se može nanositi četkom / kistom, valjkom ili špricanjem.

  Sistem nanošenja na površinu


  Grundiranje Međupremaz Završni premaz
  nepremazana grijaća tijela Capalac AllGrund
  (do 100 °C)
  Capalac
  Heizkörperlack
  Capalac
  Heizkörperlack
  industrijski grundirana / lakirana grijaća tijela Disbon 481
  EP-Uniprimer

  (do 100 °C)

  Potrošnja

  Četka / Kist Valjak Prskanje
  Visoki pritisak Airless/Aircoat
  Potrošnja ml/m2 80–110 70–90 90 100

  Vrijednosti potrošnje su okvirne i  mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Točnu vrijednost potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 5 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka otpornost na prašinu može se primati može se premazivati može se ponovo prskati
  nakon sati 3 ca. 12 20 20

  Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

  Čišćenje alata

  Nakon upotrebe, tehničkim benzinom odnosno zamjenom za terpentin.

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Zapaljiva tekućina i para. Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Sadrži butanon oksim. Može izazvati alergijske reakcije.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(i), 500 g/l; maks. 500 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-LL01

  Deklaracija sadržaja

  Alkidna smola, alifatski ugljikovodici, titan dioksid, silikati, sušila (sredstva za sušenje bezkobalta), preventivno sredstvo za kožu, aditivi.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije