Capalac BaseTop Venti

Svilenkasto-sjajni visokopokrivni alkidni lak sustav odlične pokrivnosti za racionalnu, višestruku primjenu u vanjskim i unutarnjim prostorima. Difuzivni ventilirajući sustav za prozore.

Primjena

Visoko difuzni lak za ekonomične temeljne, među i završne premaze na dimenzijski stabilnim drvenim elementima ili elementima ograničene dimenzijske stabilnosti (osim drvenih greda i drvenih fasada), grundirani metal i tvrdi PVC, za unutarnju i vanjsku primjenu.

Idealno pogodan za adaptaciju postojećih premaza bez dodatnog grundiranja. Na griljama se preporuča upotreba Capadur Color Wetterschutzfarbe. Bijele nijanse ne koristiti za premazivanje grijaćih tijela, kako bi se izbjegla pojava žutila (umjesto toga preporučamo korištenje Capalac Heizkörperlack - lak za grijaća tijela). Zbog svog karakterističnog mirisa, u osjetljivim unutarnjim prostorima preporučamo koristiti Capacryl PU-Gloss/Satin.

Svojstva materijala

 • visoko difuzivna boja za prozore
 • vrhunska pokrivnost, velika moć pokrivanja rubova
 • velika moć zapunjavanja
 • brzo se suši
 • velika otpornost na atmosferske utjecaje zbog uporabe modificirane silikonske smole
 • otporna površina
 • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu
 • bez aromatskih ugljikovodika

Osnova materijala

Silikonska alkidna smola na bazi otapala, bez aromatskih ugljikovodika.

Pakiranje/Veličina pakiranja

 • Bijeli:
  375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
 • ColorExpress:
  500 ml, 1 l, 2,5, 10 l

Nijanse

Bijela.
Posebne nijanse dostupne u ColorExpress (Capalac mix) sustavu.

Pri radu sa slabo pokrivnim nijansama, kao što su crvena, narančasta ili žuta, predlažemo temeljni sloj napraviti u pripadajućoj temeljnoj nijansi. Za Capalac BaseTop, Capalac AllGrund, Capalac Vorlack i Capalac GrundierWeiß odgovarajući tonovi su dostupni na mašinama za toniranje u ColorExpress sustavu.

Napomena: Kod intenzivnih i tamnih nijansi mogu na površini premaza nastati privremeno otarine pigmenata, po potrebi lakirati prozirnim lakom Capalac Kunstharz-Klarlack.
Kod svijetlih nijansi i bijele boje može zbog oskudnog utjecaja svjetla (UV zračenje) i kemijskih utjecaja kao što su npr. pare amonijaka iz sredstava za čišćenje, materijala za ljepljenje, premazivanje ili brtvljenje doći do pojave žutila na površini laka. To žutilo je tipično za materijal i ne predstavlja manu proizvoda.

Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:
Vezivo: Klasa B
Pigmentacija: Grupa 1 do 3, ovisno o nijansi

Stupanj sjaja

Polusjajan.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Načetu ambalažu držati dobro zatvorenu.

Gustoća

ca. 1,3 g/cm3

Prikladne podloge

Grundirano i ranije premazano drvo, metal i tvrda plastika.
Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
Vlažnost drveta ne smije prijeći kod elemenata stabilnih dimenzija 13%, a kod onih s ograničeno stabilnim i nestabilnim dimenzijama 15%.

Priprema podloge

Drvene površine
Glatke, oblanjane površine obrusiti u smjeru vlakana i očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, npr. smolu, odstraniti. Oštre rubove slomiti (vidjeti BFS Uputu br. 18).

Željezo, čelik
Željezo i čelik pripremiti na stupanj čistoće prema normi SA 2 ½ (pjeskarenje i sl.) ili ST 3 (strojno) sukladno DIN EN ISO 12 944-4.

Cink, tvrdi PVC
Brusni jastučić sa mrežicom za pranje na bazi amonijaka, prema Uputi BFS br. 5 i 22.

Aluminij
Čišćenje brusnim jastučićem sa nitro razrjeđivačem ili fosfornom kiselinom prema Uputi BFS br. 6.

Stari premazi
Stare premaze obrusiti i/ili premazati lužinom. Nenosive stare premaze ukloniti.

Način primjene

Savjeti za nanošenje špricanjem:

Ø mlaznice Pritisak Razrjeđivanje Temperatura materijala
Aircoat-Tempspray 0,011–0,013 inča 180–200 bara nerazrijeđen 35 °C

Obrada:
Nanošenje špricanjem (Airless & Aircoat) je moguće u isporučenoj konzistenciji uz zagrijavanje materijala (TempSpray).
Capalac BaseTop je tvornički podešen za nanošenje četkom/kistom.

Sistem nanošenja na površinu

Podloga Primjena Priprema podloge Impregniranje Grundiranje Međupremaz Završni premaz
Drvo,  drveni materijali unutra obrusiti - Capalac BaseTop ako je potrebno Capalac BaseTop Capalac BaseTop
Drvo vani BFS uputa br. 18 Capalac Holz-Imprägnier-Grund Capalac BaseTop ako je potrebno Capalac BaseTop
Željezo, čelik unutra skinuti hrđu/ očistiti - Capalac AllGrund ako je potrebno Capalac BaseTop
vani skinuti hrđu/ očistiti - 2x Capalac AllGrund ako je potrebno Capalac BaseTop
Cink unutra BFS uputa br. 5 - Capalac AllGrund ako je potrebno Capalac BaseTop
vani BFS uputa br. 5 - Capalac AllGrund ili 1x Disbon 481 EP-Uniprimer Capalac BaseTop
Aluminij unutra /vani BFS uputa br. 6 - Capalac AllGrund ako je potrebno Capalac BaseTop
Tvrda plastika unutra /vani BFS uputa br. 22 Capalac BaseTop ako je potrebno Capalac BaseTop
Nosivi stari premazi unutra /vani izbrusiti/očistiti lužinom oštećena mjesta pripremiti i grundirati ovisno o podlozi ako je potrebno Capalac BaseTop

Na praškastim premazima, premazima svitaka i zavojnica i drugim kritičnim podlogama prethodno izraditi probne površine i provjeriti vezanje za podlogu.

Potrošnja

Četka/kist Valjak Špricanje
Potrošnja ml/m2/nanosu 80–100 70–90 100–120

Vrijednosti potrošnje su okvirne vrijednosti koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima.
Točnu vrijednost potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Temperatura materijala, zraka i podloge:
Min. 5 °C

Vrijeme sušenja

Pri 20 °C i 65% relativne vlažnosti zraka otporno na prašinu suho na dodir može se premazivati
nakon sati ca. 3 6–7 6–8

Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Čišćenje alata

Nakon upotrebe tehničkim benzinom, zamjenom za terpentin ili uljnim razrjeđivačem.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Zapaljivo. Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne izlijevati u kanalizaciju. U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.

HOS

A(d), 300 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 300 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-LL01

Deklaracija sadržaja

Alkidna smola, alifatski ugljikovodici, titan dioksid, kalcij karbonat, silikati, aditivi

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije

Sigurnosno- tehnički list