Proizvodi | Lakovi i lazure | Lakovi | Ekološki lakovi na bazi ... | Capalac Aqua PU-Alkyd Sa...

Capalac Aqua PU-Alkyd Satin

Za visokovrijedne i zahtjevne međupremaze i završne lak premaze na drvu, kovini i tvrdom PVC-u, vani i unutra.

  Svojstva

  • emulzija laka od alkidnih smola s poliuretanom
  • velika otpornost na struganje, grebanje i udarce
  • slojevi dobro vežu
  • svojstva obrade kao u lakova s otapalima
  • otpornost na kućanska sredstva za čišćenje

  Nijanse

  Bijela, ColorExpress