Proizvodi | Lakovi i lazure | Lakovi | Ekološki lakovi na bazi ... | Capalac Aqua Multiprimer

Capalac Aqua Multiprimer

Vodorazrjedivi temeljni premaz, izolirajući temeljni premaz na drvu i drvenim materijalima, zaštita od korozije na željezu i čeliku

  Svojstva

  • vodorazrjediv
  • ekološki prihvatljiv
  • poboljšava vezanje
  • antikorozivan
  • za van i unutra

  Nijanse

  Bijela