Proizvodi | Lakovi i lazure | Lakovi | Ekološki lakovi na bazi ... | Capalac Aqua Metallschut...

Capalac Aqua Metallschutz

Lak za zaštitu metala na bazi disperzije za temeljne i međupremaze te za završne premaze u vanjskom i unutarnjem prostoru. Antikorozivna zaštita za čelik i pocinčani čelik prema normi DIN EN ISO 12944-6.

    Primjena

    Temeljni i međupremaz te završni premaz (sustav „sve u jednom'") za zaštitu i oblikovanje dijelova zgrade od željeza, čelika, cinka, pocinčanog čelika, aluminija i bakra iznutra i izvana.
    Antikorozivna zaštita za željezo i čelik.
    Ne smije se koristiti za premazivanje eloksiranog aluminija niti krovnih pokrova.

    Svojstva materijala

    • izvanredno prianjanje 
    • velika pokrivna moć na površinama konstrukcijskih elemenata i bridovima 
    • dugotrajna zaštita zahvaljujući vrlo dobroj otpornosti na atmosferske utjecaje 
    • temeljni i međupremaz te završni premaz iz jednog pakiranja (sustav sve u jednom) 
    • potvrda o ispitivanju za kategoriju korozivnosti do C 4 M na čeliku i C 4 H na pocinčanom čeliku prema normi DIN EN ISO 12944 dio 6 
    • mogućnost nijansiranja u raznovrsnim tonovima boje u sustavu ColorExpress 
    • podobnost prema kriteriju sustava DGNB ENV 1.2 (2012): QS1, QS2; QS3; QS4

    Osnova materijala

    Disperzija umjetne smole.

    Pakiranje/Veličina pakiranja

    • Bijela:  750 ml; 2,5 l; 10 l;

     

    • ColorExpress: 700 ml; 2,4 l; 9,6 l;

    Nijanse

    • Standardna:
      Weiss
    • ColorExpress:
      U sustavu ColorExpress moguće je nijansiranje u velikom broju nijansi. 

      Postojanost tona boje prema BFS biltenu br. 26:
      Vezivo: razred A
      Pigmenti: skupina 1 do 3, ovisno o tonu boje

    Stupanj sjaja

    Svilenkasto mat

    Skladištenje

    Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, min 2 godine.

    Gustoća

    ca. 1,3 g/cm3

    Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

    unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
    + + + + +
    (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

    Prikladne podloge

    Željezo, čelik, cink, aluminij, bakar, nosivi stari premazi.
    Podloga mora biti čista, nosiva, suha i ne smije sadržavati tvari koje potiču odvajanje. Nije predviđeno za premazivanje krovnih površina ni eloksiranog aluminija! Na postojećim premazima po potrebi je potrebno izvršiti pokus prianjanja. To osobito vrijedi za praškaste premaze i Coil Coating.

    Priprema podloge

    Željezo, čelik:
    Pripremiti na stupanj čistoće SA 2 ½ (obraditi mlazom) prema normi DIN EN ISO 12944-4. Pri neznatnom korozivnom opterećenju (npr. u unutarnjem prostoru bez opterećenja kondenziranom vodom i bez agresivnih utjecaja) moguće je temeljito strojno ili ručno skinuti hrđu do stupnja čistoće ST 3.

    Cink, pocinčani čelik:
    Čišćenje brušenjem brusnom tkaninom i sredstvom Multistar, razrijeđenim s vodom u omjeru 1:5 ili pranje dispergirajućim sredstvom na bazi amonijaka ili obrada mlazom prema uputama u BFS biltenu br. 5.

    Aluminij:
    Čišćenje brušenjem brusnom tkaninom i sredstvom Multistar, razrijeđenim s vodom u omjeru 1:5. Slijediti upute iz BFS biltena br. 6.

    Bakar:
    Čišćenje brušenjem brusnom tkaninom i sredstvom Multistar, razrijeđenim s vodom u omjeru 1:5.

    Stari premazi:
    Stare premaze treba obrusiti i/ili lužiti. Nenosive stare premaze odstraniti.

    Način primjene

    Savjeti za nanošenje špricanjem:

    Uređaj za špricanje Ø Dizna Kut špricanja Tlak Napomena
    Airless 0,012 – 0,014 inča 40 - 60 ° 200 - 220 bar nerazrijeđen
    Caparol-NAST
    /Wagner XVLP
    FinishControl 5000 
    Caparol NAST-Frontend
    (nijansa: plava)
    - puni protok zraka 10 % vodom
    Za antikorozivnu zaštitu usklađenu s normom prednost ima nanošenje špricanjem. Debljine sloja ispitati mjeračem debljine mokrog filma kako bi se postigla potrebna debljina suhog sloja. Pri nanošenju špricanjem na velikim površinama nije uvijek moguće izbjeći pojavu oblačića, primjerice, zbog razdiobe površine na radne sekcije. 

    Sistem nanošenja na površinu

    Podloga Primjena Priprema podloge Grundiranje Međupremaz Završni sloj
    Željezo, čelik unutra/vani odstraniti hrđu/očistiti Capalac Aqua Metallschutz ako je potrebno
    Capalac Aqua
    Metallschutz
    Capalac Aqua
    Metallschutz
    Cink unutra/vani BFS br. 5
    Aluminij unutra/vani BFS br. 6
    Bakar unutra/vani Multistar/brusnom tkaninom

    Nosivi stari
    premazi1)

    unutra/vani obrusiti/izlužiti

    Oštećenja pripremiti i
    grundirati sukladno podlozi

    Napomena: na praškastim premazima, premazima Coil Coating i drugim kritičnim podlogama treba prethodno ispitati prianjanje na pokusnim površinama.

    Obrada:
    Capalac Aqua Metallschutz može se premazivati kistom, nanositi valjkom ili špricanjem. Prije uporabe dobro promiješati. Za antikorozivnu zaštitu usklađenu s normom (vidi sljedeće tablice/kategorije korozivnosti) prednost ima nanošenje špricanjem, kako bi se postigle potrebne debljine mokrog i suhog filma.

    Ljepljive trake za omeđivanje premaza: 
    Ljepljive trake treba prije sušenja površine premaza ukloniti. U protivnom će se zbog velikih debljina sloja suhi premazani film u odlijepljenoj rubnoj zoni odignuti skupa s trakom. Treba koristiti vodootporne ljepljive trake.  
      
    Antikorozivna zaštita na čeliku s Capalac Aqua Metallschutz:
    Capalac Aqua Metallschutz: sustavi premazivanja za kategoriju korozivnosti do C2 H, C3 H, C4 M na podlozi norme DIN EN ISO 12944-5.
    Priprema površine: obrada mlazom na stupanj čistoće SA 2 1/2 (DIN EN ISO 12944-4).
    Postupak nanošenja: Airless špricanje..
    Br. Temeljni premaz µm1) Međupremaz µm1) Završni premaz µm1) pot. debljina sloja 
    µm1)
    Kategorija korozivnosti
    C22) C32) C4 4)
    L M H L M H L M H
    1 3) Capalac Aqua Metallschutz 80 - - Capalac Aqua Metallschutz 80 160 + + + + + - - - -
    2 3) Capalac Aqua Metallschutz 80 Capalac Aqua Metallschutz 80 Capalac Aqua Metallschutz 80 240 + + + + + + + + -
    1) Propisana debljina sloja (debljina suhog sloja)
    2) Objašnjenja u vezi s kategorijama korozivnosti (vidi dolje)
    3) S dokazom o prikladnosti (izvješće o ispitivanju) prema normi DIN EN ISO 12944 dio 6 za sustav br. 1 i 2
    4) Za kategoriju korozivnosti C4 High treba primijeniti Capalac Dickschichtlack
    + pogodan
    - nije pogodan


    Antikorozivna zaštita na pocinčanom čeliku s Capacryl Metallschutz (sustav Duplex):
    Sustav premazivanja za kategoriju korozivnosti C2 H, C3 H, C4 H na podlozi norme DIN EN ISO 12944-5.
    Priprema površine: sweeping postupkom (DIN EN ISO 12944-4).
    Postupak nanošenja: Airless špricanje.

    Br. Temeljni premaz µm1) Međupremaz µm1) Završni premaz µm1) pot. debljina sloja 
    µm1)
    Kategorija korozivnosti
    C22) C32) C4
    L M H L M H L M H
    1 3) Capalac Aqua Metallschutz 80 - - Capalac Aqua Metallschutz 80 160 + + + + + + + + +
    1) Propisana debljina sloja (debljina suhog sloja)
    2) Objašnjenja u vezi s kategorijama korozivnosti (vidi dolje)
    3) S dokazom o prikladnosti (izvješće o ispitivanju) prema normi DIN EN ISO 12944 dio 6 za sustav br. 1
    + Pogodan
    - Nije pogodan

    Napomene
    Kategorije korozivnosti (vidjeti DIN EN ISO 12944 dio 2)
    Kategorija/
    Opterećenje
    Primjeri tipičnih uvjeta okoline odnosno u umjerenoj klimatskoj zoni
    vani unutra
    C2 neznatno Atmosfere s neznatnim onečišćenjem. Najčešće ruralna područja. Negrijane zgrade, u kojima može doći do kondenzacije, npr. skladišta, sportske dvorane.
    C3 umjereno Gradska i industrijska atmosfera, umjereno onečišćenje sumpornim dioksidom. Obalna područja s neznatnim opterećenjem solju. Proizvodni pogoni s visokim stupnjem vlage i djelomice onečišćenim zrakom, npr. postrojenja za proizvodnju živežnih namirnica, praonice, pivovare, mljekare.
    C4 jako Industrijska područja i obalna područja sa umjerenim opterećenjem solju. Kemijska postrojenja, bazeni za kupanje, spremišta za čamce iznad morske vode.

    Trajanje zaštite
    (vidjeti DIN EN ISO 12944 dio 1 i 5)
    Trajanje zaštite je očekivana trajnost nekog sustava premazivanja do prvog obnavljanja. Kod navedenih razdoblja radi se o iskustvenim vrijednostima koje mogu pomoći naručitelju da definira program obnavljanja prema gospodarskim aspektima.
    Trajanje zaštite nije jamstveni rok! 
    Razdoblje Zaštita/god
    Low (L) 2–5
    Middle (M) 5–15
    High (H) više od 15

    Potrošnja

    Potrošnja/Debljina filma:
    Način nanošenja Potrošnja/m2 Prosječna potrošnja/ m² Prosječna debljina mokrog filma Prosječna debljina suhog filma
    Špricanje ca. 200 - 250 ml ca. 220 ml ca. 200 µm ca. 80 µm
    Vrijednosti potrošnje su orijentacijske vrijednosti, koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenoj kakvoći. Točne vrijednosti potrošnje moguće je odrediti samo na temelju prethodnog pokusnog premazivanja.

    Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

    Temperatura materijala, zraka i podloge:
    Min. 5 °C

    Vrijeme sušenja

    Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti suho na prašinu suho na dodir može se premazivati potpuno suho
    nakon sati 4 8 24 ca. 10 dana za 
    100 µm debjine suhog filma

    Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju. 

    Čišćenje alata

    Odmah nakon uporabe vodom.

    Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

    Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Koristiti osobnu zaštitnu opremu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
    Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

    Odlaganje

    Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom
    mjestu za stare lakove.

    HOS kategorija i granična vrijednost:

    A(i): 140 g/l: maks. 140 g/l

    GIS kod

    M-LW01

    Deklaracija sadržaja

    Poliakrilatna smola, titan dioksid, Kalcij karbonat, cink fosfat, mineralina punila, voda, ester alkohol, glikolether, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Benzizotiazolinon, Metilzsotiazolinon).

    Služba za korisnike

    Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

    Tehnička informacija

  • Tehničke informacije