Proizvodi | Lakovi i lazure | Lakovi | Ekološki lakovi na bazi ... | Capalac Aqua 2K-PU-Lack

Capalac Aqua 2K-PU-Lack

Dvokomponentni poliuretanski akrilni lak na vodenoj bazi za premazivanje površina građevinskih materijala u vanjskom i unutarnjem prostoru, izložene velikom opterećenju.

  Primjena

  Za kemijski i mehanički otporne lakirne premaze, primjerice, u javnim zgradama poput dječjih vrtića, škola, bolnica, ugostiteljskih objekata, skladišta i proizvodnih pogona.

  Svojstva materijala

  • slab miris
  • nemogućnost sljepljivanja s drugim premazima
  • plemenita završna obrada
  • velika otpornost na ogrebotine i udare
  • velika otpornost na kemikalije
  • vrlo dobra otpornost prema pojavi oslobađanja čestica pigmenata i punila
  • otpornost na atmosferske utjecaje
  • vrlo dobra mogućnost čišćenja
  • otpornost na dezinfekcijska sredstva
  • otpornost na znoj ruku

  Osnova materijala

  Dvokomponentni akrilni poliuretanski lak na bazi vode.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardne nijanse Weiß:  750 ml i 2,5 l, uključujući učvršćivač
  • ColorExpress: Baze W, M i T: 700 ml i 2,4 l uključujući učvršćivač

  Nijanse

  • Standardna nijansa : Weiß

  Moguće toniranje u ColorExpress (Capamix) sustavu prema npr. 3D, RAL i dr. ton kartama

  Pri uporabi tonova boje slabe moći pokrivanja kao što su crvena, narančasta, žuta, preporučamo napraviti temeljni premaz u odgovarajućem tonu sustava grundiranja. Za Capalac Aqua 2 K PU-Lack, Capacryl Haftprimer i Capacryl PU-Vorlack moguće je dobiti temeljne tonove boje nijansiranjem u ColorExpress sustavu.

  Postojanost tona boje prema BFS br. 26:
  Vezivo: razred A
  Pigmenti: skupina 1 do 3, ovisno o tonu. 

  Stupanj sjaja

  • polumat

  Skladištenje

  Na hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
  Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju 12 mjeseci.

  Gustoća

  ca. 1,15 - 1,25 g/cm³

  Temperaturna otpornost suhog sloja

  max. 120 °C

  Zabilješka

  Otpornost na kemikalije prema DIN EN ISO 12720 pri 20 °C
   Ispitivana tvar Vrijeme djelovanja Ocjena
  Aceton 10 s   mala promjena
  Butilacetat 10 s nema promjene
  Izopropanol 2 min  mala promjena
  Testbenzin 10 min nema promjene
  Amonijak 10 min nema promjene
  Kalijeva lužina 1 h mala promjena
  Zaštitna krema 1 h nema promjene
  Ocat 1 h nema promjene
  Etanol 1 h mala promjena
  Razrjeđivač 1 h nema promjene
  Mliječna kiselina 1 h nema promjene
  Superbenzin 1 h umjerena promjena
  Fosforna kiselina 1 h nema promjene
  Biodizel 1 h mala promjena
  Ručni var 1 h nema promjene
  Crno vino 6 h umjerena promjena
  Senf 6 h umjerena promjena
  Kava 16 h umjerena promjena
  Voda 16 h nema promjene
  Cola 16 h nema promjene

  Tumačenje:

  nema promjene = ispitna površina se ne može razlikovati od susjedne površine koja je okružuje.

  mala promjena = ispitna površina se razlikuje od susjedne površine samo pri refleksiji izvora svjetlosti, npr. blijeđenjem boje, promjenom boje ili sjaja. Nema promjene površinske strukture, primjerice u vidu bubrenja, stvaranja pukotina ili mjehura.

  umjerena promjena = ispitna površina se može razlikovati od susjedne površine, npr. blijeđenjem, promjenom boje ili sjaja. Nema promjene površinske strukture, primjerice u vidu bubrenja, stvaranja pukotina ili mjehura.

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + + + + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Površine građevinskih materijala, obrađene temeljnim premazom, poput standardnih drvenih elemenata, materijala od drveta, čelika, pocinčanog čelika, pocinčanog lima, aluminija, bakra, tvrdog PVC-a, nosivih starih premaza u vanjskom i unutarnjem prostoru.

  Sljedeće se površine ne smije premazivati lakom Capalac Aqua 2K- PU-Lack:
  plemeniti čelik, eloksirani aluminij, broncu, mesing, trajno opterećene površine poput tuševa i bazena za kupanje, krovne površine, podove, podove balkona, površine po kojima se vozi.
  U ograničenoj mjeri tu spadaju i nestandardni drveni konstrukcijski elementi.
  Ploče od drvenog materijala i šperploče (npr. lamelirani furnir) u vanjskom prostoru.

  Priprema podloge

  Drvene površine/standardni drveni elementi:
  Blanjane drvene površine treba brusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti i odstraniti sastojke u drvetu koji izbijaju vani, poput smole i smolastih čepova. Oštre rubove treba izravnati (vidjeti i BFS bilten br. 18).
  Drvene elemente u vanjskom prostoru, kojima prijeti pojava izbijanja plavila, treba impregnirati sredstvom Capacryl Holzschutz-Grund. Grundirati ih treba sredstvom Capacryl Holz-Isogrund.
  Vlažnost drveta maks. 12 %.

  Željezo, čelik:
  Željezo i čelik treba pripremiti na normirani stupanj čistoće SA 2½ (obradom mlazom) ili ST3 (strojnom obradom) prema normi DIN EN ISO 12944-4.
  Temeljni premaz izvesti sredstvom Capalac Allgrund, Capalac 2K-EP-Haftgrund ili Disbon 481 EP-Uniprimer.

  Cink, tvrdi PVC:
  Oprati dispergirajućim sredstvom na bazi amonijaka pomoću brusne pločice prema BFS br. 5 i 22 ili čistiti čistilom Multistar razrijeđenim u vodi u omjeru 1 : 5 pomoću brusne tkanine. Velike pocinčane površine treba kontrolirano obraditi mlazom.
  Temeljni premaz izvesti sredstvom Capacryl Haftprimer.

  Aluminij, bakar:
  Čišćenje izvesti brušenjem brusnom tkaninom i sredstvom Multistar razrijeđenim u vodi 1 : 5. Treba se držati uputa u BFS biltenu br. 6.
  Temeljni premaz sredstvom Capacryl Haftprimer

  Stari premazi:
  Stare premaze treba obrusiti i/ili izlužiti. Nenosive stare premaze treba odstraniti.
  Na nosivim starim premazima izvesti grundiranje sredstvom Capacryl Haftprimer. Podloge sa odstranjenim starim premazima pripremiti i grundirati u skladu s vrstom podloge.

  Priprema materijala

  Učvršćivač temeljne mase treba dodati neposredno prije obrade. Intenzivno miješati rukom ili mješalicom u sporom hodu (maks. 400 o/min.). Nakon toga masu prebaciti u drugu posudu i ponovo temeljito izmiješati.

  Temperatura materijala kod obje komponente mora iznositi 15 - 20 °C.

  Omjer miješanja

  Masa : učvršćivač  = 9 : 1 volumnih dijelova ili 
  Masa : učvršćivač  = 100 g : 9,8 g težinskih dijelova

  Način primjene

  Savjeti za nanošenje špricanjem*:

  Ø Dizne Tlak špricanja Tlak zraka Razrjeđivanje
  Airless 0,010–0,012 inča 220 bar -
  Airmix/Aircoat 0,010 - 0,012 inča 200 - 220 bar 2,0 - 2,5 bar -
  Caparol NAST
  Wagner XVLP
  FinishControl
  5000
  NAST-Frontend
  (Nijansa: plava)
  protok zraka
  2/3
  _ 10 %
  Visoki tlak 1,8–2,0 mm 2,5 bar 15 %
  *Podaci mogu odstupati ovisno o proizvođaču alata

  Obrada:

  Capalac Aqua 2k PU-Lack može se premazivati, nanositi valjkom ili špricati. Posebno je u slučaju lakiranja špricanjem potrebno voditi računa o ekološkim propisima te o propisima o zaštiti na radu, koji se odnose na rukovanje s lakovima koji sadrže izocijanate. Za nanošenje kistom treba koristiti prikladne kistove za lakove na bazi vode kao što su Orel-Mix, Friess Blueline ili Wistoba 1528 Krex. Na većim površinama nanositi lak poliamidnim (najlonskim) valjkom s kratkim dlakama (teksturiranim) i odmah doraditi valjkom od pjenastog materijala finih pora ili kistom za lakove na vodenoj bazi.

  Razrjeđivanje

  Capalac Aqua 2K PU-Lack je pripremljen za lakiranje kistom i valjkom. Razrjeđivanje s vodom nije potrebno.
  Za nanošenje špricanjem moguće je razrjeđivanje vodom, ovisno o alatu i postupku špricanja.
  Oštećena mjesta treba pripremiti i grundirati ovisno o vrsti podloge. 

  Sistem nanošenja na površinu

  Podloga Primjena Priprema podloge Impregniranje Grundiranje Međupremaz1) Završni sloj

  Drvo, drveni
  materijali

  unutra obrusiti/očistiti Capacryl 
  Holz-IsoGrund 2)
  Capalac Aqua
  2K PU-Lack
  ili
  Capacryl
  PU-Vorlack 3)
  Capalac Aqua
  2K PU-Lack 4)

  Drveni elementi
  stabilnih dimenzija

  vani BFS Nr. 18 Capacryl Holzschutz-Grund Capacryl 
  Holz-IsoGrund 2)
  Željezo, čelik unutra odstraniti hrđu/očistiti Capalac 2K-EP-Haftgrund
  ili
  Disbon 481 EP-Uniprimer
  Željezo, čelik vani odstraniti hrđu/očistiti Capalac 2K-EP-Haftgrund
  ili
  Disbon 481 EP-Uniprimer
  Cink unutra/vani BFS Nr. 5 Capacryl Haftprimer
  Aluminij/Bakar unutra/vani BFS Nr. 6 Capacryl Haftprimer
  Tvrdi PVC unutra/vani BFS Nr. 22 Capacryl Haftprimer
  Nosivi stari premazi 5) unutra/vani obrusiti/izlužiti

  Oštećenja pripremiti i
  grundirati sukladno podlozi

  Capacryl Haftprimer
  1) Na standardnim drvenim elementima potreban je prema BFS biltenu br. 18 još jedan međupremaz.

  2) Na drvetu sa sastojcima topivim u vodi, koji dovode do promjene boje, treba uvijek koristiti Capacryl Holz-IsoGrund, pritom mjesta sa izraženim vlaknima premazati 2 x.

  3) Međupremaz mora biti istog tona boje kao i završni premaz. Kod tonova boje slabe pokrivne moći poput crvenih, žutih i narančastih, u uređaju ColorExpress se automatski miješa ton boje koji omogućuje bolje pokrivanje završnog premaza. Ovaj ton odstupa od odabranog pokrivnog tona u korist moći pokrivanja završnog premaza.

  4) Kod slabo pokrivnih tonova boje (npr. iz žutog/crvenog/narančastog područja/ potreban je po potrebi i dodatan premaz.

  5) Kod praškastih premaza i Coil-Coating premaza i drugih kritičnih podloga treba bezuvjetno na pokusnoj površini ispitati prianjanje.

  Potrošnja

  Ca. 100–120 ml/m2/nanos. 
  Vrijednosti potrošnje su orijentacione vrijednosti, koje mogu odstupati ovisno o podlozi i njenoj kakvoći. Točne vrijednosti potrošnje može se odrediti samo prethodnim pokusnim premazivanjem.

  Obradivost

  (Vrijeme uporabe)
  2 sata pri temperaturi od 20 °C. Više temperature skraćuju, a niže produljuju vrijeme uporabe.
  Pozor! Kraj vremena uporabe nije moguće prepoznati. Prekoračenje vremena uporabe ili prekomjerno ili smanjeno umrežavanje (premalo ili previše dodanog učvršćivača, ili njegova potpuna neuporaba) dovodi do drastičnog slabljenja svojstava proizvoda.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Najmanje 8°C.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka otporno na prašinu može se premazivati potpuno prosušeno
  nakon sati 1–2 10–12 48
  Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

  Čišćenje alata

  Nakon upotrebe vodom.

  Obratiti pažnju

  Samo za profesionalnu primjenu
  Masa:
  Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Prilikom brušenja koristiti filter za masku P2. Ne udisati maglicu. Koristiti kombinirani filter A2/P2.
  Sadrži:1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on,  Adipohidrazid, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

  Učvršćivač:
  Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno ako se udiše. Može nadražiti dišni sustav. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ne udisati pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
  Sadrži izocijanate. Može izazvati alergijsku reakciju.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(d): 130 g/l: maks. 110 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  PU 50

  Deklaracija sadržaja

  Masa:
  Poliuretanska smola, titan dioksid, pigmenti, mineralno punilo, voda, glikol, glikoleter, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metil-/Benzizotiazolinon).

  Učvršćivač:
  Alifatski poliizocijanat, glikoleter.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije