Proizvodi | Lakovi i lazure | Lakovi | Ekološki lakovi na bazi ... | Capacryl Holz-lsoGrund

Capacryl Holz-lsoGrund

Vodorazrjediva temeljna boja za drvo, za kationsko blokiranje i izoliranje vodotopivih sastojaka koji puštaju boju, za vanjske i unutarnje radove.

  Primjena

  Za izolirajuće temeljne premaze na drvetu i drvenim materijalima s vodotopivim tvarima koje puštaju smeđu boju prije premazivanja sa lakovima Capacryl, Capalac Aqua PU-Alkyd Satin/Gloss i bojom Capadur Color Wetterschutzfarbe.

  Svojstva materijala

  • razrjeđuje se vodom
  • neškodljiva za okoliš
  • kationsko izolirajuće djelovanje protiv vodotopivih sastojaka koji puštaju boju
  • vrlo dobro veže za podlogu i prima slijedeće premaze
  • difuzivna
  • prikladna za dječje igračke prema DIN EN 71-3

  Osnova materijala

  Akrilna disperzija.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  750 ml, 2,5 l, 10 l

  Nijanse

  Bijela

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju 12 mjeseci.

  Gustoća

  ca. 1,2 g/cm3

  Prikladne podloge

  Drveni elementi koje treba premazivati vodorazrjedivim akrilnim premazima i oni kod kojih postoji opasnost da će se vodotopive tvari otopiti i obojiti površinu. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta kod drvenih elemenata stabilnih dimenzija ne smije prijeći 13 %, a kod elemenata ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija 15 %. Pridržavati se temeljnih načela zaštite drveta u graditeljstvu jer je to preduvjet za trajnu zaštitu drveta materijalima za premazivanje.

  Priprema podloge

  Drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, a sastojke koji izbijaju iz drveta kao npr. smole i smolaste grude odstraniti. Oštre rubove odlomiti (vidjeti BFS uputu br. 18).

  Način primjene

  Upute za nanošenje prskanjem:
  Ø sapnice Pritisak Razrjeđivanje
  Airless 0,011–0,015 inča 100–130 bar Isporučeni viskozitet

  Sistem nanošenja na površinu

  Podloga Primjena Priprema podloge Impregniranje Grundiranje Međupremaz Završni premaz
  Drveni elementi ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija vani BFS br. 18 Capacryl
  Holzschutz-Grund
  Capacryl
  Holz-IsoGrund1)
  Capadur Color Wetterschutzfarbe Capadur Color Wetterschutzfarbe
  Drveni elementi stabilnih dimenzija vani BFS br. 18 Capacryl
  Holzschutz-Grund
  Capacryl
  Holz-IsoGrund1)
  Capacryl PU-Vorlack*
  ili Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
  Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
  Drveni elementi unutra obrusiti /očistiti Capacryl
  Holz-IsoGrund1)
  ako je potrebno
  Capacryl PU-Vorlack
  Capacryl PU-Gloss/PU-Satin
  * Na drvenim elementima stabilnih dimenzija je prema BFS uputi br. 18 potreban dvostruki međupremaz.
  1) Kod drveta s tvarima koje se tope u vodi i puštaju boju uvijek stavljati Capacryl Holz-IsoGrund. Drvene podloge sklone većem ofarbanju, premazati 2x.

  Obrada:
  Capacryl Holz IsoGrund se može nanositi četkom, valjkom ili prskanjem. Prije uporabe dobro promiješati i po potrebi razrjediti sa najviše 5% vode. Kod drveta bogatog sastojcima može kod prvog premazivanja doći do obojenja u proizvodu Capacryl Holz-IsoGrund. Ova obojenja izazvana sastojcima u drvetu Capacryl Holz-IsoGrund kationski veže u film. Zato je važno pridržavati se potrebnog vremena sušenja od ca. 12 sati, prije obrade sa slijedećim premazima. Kod drveta sklonog obojenjima treba planirati dvostruko grundiranje sa Capacryl Holz-IsoGrund. U slučaju potrebe, prethodno napraviti probni premaz.

  Potrošnja

  Ca. 100–130 ml/m2/nanosu.

  Vrijednosti potrošnje su približne vrijednosti koje ovisno o podlozi i stanju podloge mogu odstupati. Točne vrijednosti potrošnje odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 8 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka otporno na prašinu može se premazivati potpuno suho
  nakon sati 1–2 12 48

  Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

  Čišćenje alata

  Vodom nakon uporabe.

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(g), 30 g/l; maks. 30 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-LW01

  Deklaracija sadržaja

  Sastojci prema Savezu njemačkih proizvođača lakova – Smjernica 01:

  Poliakrilatna smola, alkidna smola, titan dioksid, cink oksid, kalciv karbonat, silikati, voda, glikoleter, glikoli, aditivi, konzervans.

  Detaljniji podaci

  Vidjeti u Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list
 • Informacije

 • Certifikat_Holz-IsoGrund_za_igračke