Proizvodi | Lakovi i lazure | Lakovi | Ekološki lakovi na bazi ... | Capacryl Heizkorper-Lack

Capacryl Heizkorper-Lack

Vodorazrjedivi, sjajni akrilni lak za grijaća tijela na toplu vodu.

  Primjena

  Za visokovrijedne sjajne lak premaze na tijelima za grijanje toplom vodom.

  Svojstva materijala

  • razrjeđuje se vodom
  • slabi miris
  • otpornost na vrućinu do 125 °C
  • velika otpornost na žutilo na postrojenjima za grijanje toplom vodom pri temperaturama < 60 °C
  • elastičan
  • velika pokrivna moć na površinama i rubovima
  • otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu
  • brzo se suši

  Osnova materijala

  Akrilna disperzija.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  750 ml, 2,5 l

  Nijanse

  Bijela.

  Lak premaze u bojama na tijelima za grijanje toplom vodom izvesti sa Capacryl Haus-Lack 2000 (ne upotrebljavati bijele nijanse – opasnost od žutila!).

  Stupanj sjaja

  Sjajni

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

  Originalno zatvorena ambalaža u skladištu stabilna 12 mjeseci.

  Gustoća

  ca. 1,2 g/cm3

  Prikladne podloge

  Grundirane ili lakirane cijevi i tijela za grijanje toplom vodom. Podloga mora biti čista, suha i bez tvari koje razdvajaju.

  Priprema podloge

  Nepremazana grijaća tijela:
  Metalnu površinu temeljito očistiti, zahrđale površine pripremiti na normirani stupanj čistoće SA 2½ (mlazom) ili ST3 (strojno) prema DIN EN ISO 12 944-4.

  Tvornički premazana grijaća tijela:
  Obrusiti i očistiti.

  Grijaća tijela s nosivim starim premazima:
  Stari premaz obrusiti i/ili očistiti lužinom. Nenosive stare premaze odstraniti.

  Način primjene

  Naputci za nanošenje prskanjem:

  Ø mlaznice Pritisak prskanja Pritisak zraka Razrjeđivanje
  Airless 0,011–0,015 inča 200 bar max. 5 %
  Airmix/Aircode 0,011 inča 120 bar 2,5 bar Tvor. viskozitet
  Finecoat 1,8–2,2 mm ca. 0,5 bar max. 5 %
  Visoki pritisak 2,0–2,5 mm 5,0 bar max. 5 %

  Sistem nanošenja na površinu

  Podloga Primjena Priprema podloge Grundiranje Međupremaz Završni premaz

  nepremazana grijaća tijela i cijevi

  unutra skinuti hrđu / očistiti Capalac AllGrund Capacryl
  Heizkörper-Lack1)
  Capacryl
  Heizkörper-Lack1)
  tvornički premazana grijaća tijela unutra obrusiti / očistiti Disbon 481
  EP-Uniprimer
  grijaća tijela s nosivim starim premazima unutra obrusiti / očistiti2) Capacryl
  Heizkörper-Lack
  1) Nijanse boja izvesti sa proizvodom Capacryl Haus-Lack 2000.
  2) Oštećenja na starim premazima prethodno obraditi ovisno o podlozi i grundirati.

  Obrada:
  Capacryl Heizkörper-Lack se može nanositi četkom / kistom, valjkom ili prskanjem. Prije uporabe dobro promiješati i po potrebi razrjediti sa najviše 5% vode.

  Potrošnja

  Ca. 100–130 ml/m2/nanosu. Vrijednosti za potrošnju su okvirne i mogu odstupati ovisno o podlozi i njenim svojstvima. Točnu potrošnju odrediti prethodnim probnim premazivanjem.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, zraka i podloge:
  Min. 8 °C

  Vrijeme sušenja

  Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka otporno na prašinu može se premazivati potpuno suho
  nakon sati 1–2 10–12 48

  Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

  Čišćenje alata

  Nakon upotrebe, vodom.

  Obratiti pažnju

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
  Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(i), 140 g/l; maks. 110 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-LW01

  Deklaracija sadržaja

  Sastojci prema Savezu njemačkih proizvođača lakova – Smjernica 01: polivinilacetatna smola, titan dioksid, silikati, voda, glikoli, glikoleter, aditivi, konzervansi.
  Proizvod sadrži Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list