Capadecor MultiStructurStyle

Hidrofobni, kvarcom punjeni među i završni premaz – za unutarnje radove.
Zrnatost fina – srednja – gruba.

caparol_pim_import/caparol_hr/products/image/98260/037390_MulitStruktur_3_Strukturen.png

Primjena

Kvarcom punjeni među i završni premaz za individualno, dekorativno oblikovanje površina unutarnjih zidova, fine – srednje – grube zrnatosti.
MultiStruktur je idealna podloga za kasnije lazurne i efektne premaze ili dekorativne tehnike.

Svojstva materijala

  • minimalna emisija štetnih tvari
  • visoki stupanj bjeline i velika pokrivnost
  • lako i višestruko se strukturira
  • nijansira se u ColorExpress sustavu kao i sa bojama za toniranje
  • dugo otvoreno vrijeme za lakšu obradu
  • jednostavno se čisti i lako održava
  • nezapaljiv prema DIN 4102-A2, PZ-Hoch-090261

Pakiranje/Veličina pakiranja

  • MultiStruktur fein i mittel: 16 kg / 7 kg
  • MultiStruktur grob: 18 kg / 7kg

Nijanse

Bijela.
Nijansiranje:
Strojno nijansiranje u ColorExpressu sustavu u ca. 850 nijansi iz Caparol 3D System plus kolekcije i u svim CaparolColor nijansama od 18 do 13.
Ručno nijansiranje sa max. 10% CaparolColor ili AVA kolorantima.
Kod premazivanja povezanih površina ambalažu s nijansiranom robom međusobno izmiješati kako bi se izbjegla odstupanja u nijansi.

Stupanj sjaja

Mutno mat.

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Načetu ambalažu čuvati dobro zatvorenu. 

veličina zrna

MultiStruktur fein: ca. 200 µm
MultiStruktur mittel: ca. 300 µm
MultiStruktur grob: ca. 500 µm

Prikladne podloge

Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa iz VOB, dio C, DIN 18363, st. 3.

Žbuke grupe žbuka PII i P III:
Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni namaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF.

Gipsane i gotove žbuke grupe PIV i PV:
Gips žbuke sa zapečenom korom obrusiti i odprašiti. Temeljni namaz sa Caparol-Haftgrund.

Građevinske gips ploče:
Na upojnim pločama temeljni namaz sa OptiGrund E.L.F. ili Caparol-Tiefgrund TB.

Gipskartonske ploče:
Tragove lopatice obrusiti i odprašiti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni namaz sa Caparol-Filtergrund grob. Obratiti pažnju na BFS uputu br. 12, dio 2.

Beton:
Eventualne ostatke koji razdvajaju kao i brašnjave supstance koje se osipaju odstraniti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

Porobeton:
Temeljni namaz sa Capaplex, razrjeđen vodom u omjeru 1:3. Zaglađivanje sa Caparol-Akkordspachtel.

Ploče vlaknatice, iverice i šperploče:
Navoštane ploče temeljito obrusiti i odprašiti. Temeljni namaz sa Caparol-Filtergrund grob.

Nosivi premazi:
Mat, slabo upojne premaze obraditi direktno. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti.

Nenosivi premazi:
Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili od umjetnih smola potpuno odstraniti. Na grubo poroznim upojnim odnosno površinama koje se osipaju temeljni namaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički odstraniti i površine odprašiti. Temeljni namaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Premazi boja s ljepilom:
Temeljito oprati da budu čiste. Temeljni namaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Tapete:
Potpuno ukloniti. Ostatke ljepila i makulature oprati. Temeljni namaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

Površine koje je napala plijesan:
Talog plijesni odstraniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatox odnosno FungiGrund i dobro osušiti. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Pritom poštivati zakonske i službene propise (npr. odredbe o bio-tvarima i opasnim materijalima).

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
Zaprljanja od nikotina kao i od čađi ili masnoća isprati vodom uz dodatak sredstva za čišćenje i odmašćivanje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Osušene mrlje od vode očetkati. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol-Filtergrund grob (teh.informacije br. 845).

Manji nedostaci:
Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa Caparol-Akkordspachtel prema propisu o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

Način primjene

MultiStruktur prije obrade temeljito promiješati i nanositi nerazrjeđen četkom, valjkom ili špricanjem. Za obradu valjkom primijeniti valjak srednje duge dlake (14 –18 mm) kako bi se postigloo ravnomjerno nanošenje materijala. MultiStruktur fini se pored toga može aplicirati i žlicom. MultiStruktur se kod špricanja može nanositi i aparatom s pužnim prijenosom.
Veličina sapnice 4 – 6 mm, pritisak špricanja 2,0 – 2,5 bara.

Strukturiranje:
Ovisno o željenoj optici, MultiStruktur se može lako i individualno strukturirati. Za to su posebno prikladne žlice, meke četke itd. 
Kod tehnike nanošenja lopaticom u spoju s proizvodom Metallocryl INTERIOR se MultiStruktur fini strukturira specijalnim ArteTwin gleterom.

Završna obrada:
MultiStruktur se može premazivati sa Deco-Lasur mat ili sjajnom lazurom, Arte-Lasur, Arte-Lasur Color ili Metallocryl INTERIOR. Ovisno o veličini objekta, prostorno-klimatskim uvjetima i broju izvođača, hidrofobna površina proizvoda MultiStruktur je od velike koristi. Pritom paziti da konačno hidrofobirajuće djelovanje nastupi tek nakon ca. 2 – 3 dana.

Sistem nanošenja na površinu

Na upojnim površinama temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F., CapaSol LF ili CapaSol LF Konzentrat.
Neupojne površine grundirati sa Caparol-Haftgrund (samo kod MultiStruktur fini) ili Putzgrund (kod MultiStruktur srednjeg i grubog).
Neoštećene, lako i ravnomjerno upojne površine se mogu direktno premazivati.

Potrošnja

Ovisno o debljini nanosa odnosno tehnici, korištenom alatu i željenom izgledu površine, potrošnja može varirati.
– Fina zrnatost ca. 500 – 700 g/m2
– Srednja zrnatost ca. 600 – 750 g/m2
– Gruba zrnatost ca. 650 – 800 g/m2
– Pumpa s pužnim prijenosom: 500 – 1000 g/m2
Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+5 °C za podlogu i zrak.

Vrijeme sušenja

Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 6-8 sati suho po površini i može se premazivati. Prosušeno i može se opteretiti nakon 1– 2 dana. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka se ta vremena produljuju.

Čišćenje alata

Vodom odmah nakon uporabe,

Zabilješka

Primjenom prirodnog pijeska (kvarc) može doći do malog odstupanja u nijansi. Stoga na neprekinutim površinama koristiti samo materijal iz istih šarži. Materijale različitih šarži međusobno pomiješati. Radi izbjegavanja vidljivih spojeva (nasjeda) premazivati u jednom potezu, mokro na mokro.
Kod primjene sredstva Caparol-Tiefgrund TB za unutarnje radove može se pojaviti tipični miris otapala te je stoga potrebno osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima primijeniti sredstvo bez aromata sa slabim mirisom AmphiSilan-Putzfestiger.
Kod dorade sa masama za ravnanje koje sadrže gips može zbog dugog utjecaja vlage doći do bubrenja, stvaranja mjehurića i okrhotina. Stoga treba osigurati brzo sušenje sa dosta prozračivanja na odgovarajućoj temperaturi. Pridržavati se upute br. 2 "Izravnavanje gips ploča" saveza proizvođača gipsa i gips ploča.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(a), 30 g/l: < 1 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-DF01

Deklaracija sadržaja

Poliakrilatna smola/polivinilacetatna smola, titan dioksid, kalcij karbonat, silikati, vosak, voda, aditivi, konzervans.

Detaljniji podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Tehnička podrška

Sve podloge koje se javljaju u praksi i njihova stručna obrada premazivanjem nisu mogle biti obrađene u ovom napisu.
Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim Tehničkim informacijama, potrebno je zatražiti informacije od nas ili naših vanjskih suradnika, koji će Vam dati potrebne odgovore. Rado ćemo Vam pružiti detaljne savjete vezano uz objekt na kojemu radite.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije