Proizvodi | Dekorativne tehnike | Capadecor glat i špahtl ... | Capadecor Stucco Satinat...

Capadecor Stucco Satinato

Disperzivna masa za izravnavanje za izvedbu glatkih površina s tipičnim izgledom koji ostavlja tehnika zaglađivanja

  Primjena

  Glatka, disperzivna masa za izravnavanje, pogodna za nijansiranje, namijenjena dekorativnom oblikovanju unutarnjih zidova.

  Svojstva materijala

  • Jednostavan postupak 
  • Karakteristična tekstura 
  • Intenzivno blistava boja 
  • Tehnika premazivanja racionalna i sigurna 
  • Proizvod je ispitan od strane AgBB-a – komisije za zdravstvenu ocjenu građevinskih proizvoda

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  • 2,5 l i 5 l

  Nijanse

  weiß

  Nijansiranje:
  Strojno nijansiranje u ColorExpress sustavu u ca. 1300 nijansi 3D i CaparolColor.
  Nijansirani materijal treba prije obrade temeljito izmiješati, ručno ili mješalicom u polaganom hodu.

  Tipična svojstva materijala Stucco Satinato utječu na teksturu izvedbene tehnike zaglađivanja. Tipična tekstura nadasve ovisi o odabranom tonu boje mase za zaglađivanje i o odabranoj tehnici rada. Prema iskustvu tamni tonovi pokazuju jasniju teksturu od svjetlijih.

  Pri premazivanju površina koje čine cjelinu treba pakiranja međusobno izmiješati, kako bi se izbjegle razlike u nijansi boje. Pri dobavi količine od 100 litara i više u jednoj nijansi i pri narudžbi na upit može se masa isporučiti i tvornički nijansirana.

  Kad se radi o tonovima boje sa organskim pigmentima, kao što su crvena i narančasta, može u području jačeg prodora svjetlosti doći do intenzivnije promjene tona.

  Stupanj sjaja

  Mutno mat

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

  Tehnički podaci

  Karakteristike prema DIN EN 13300:
  Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

  • Klasa otiranja na mokro: Klasa 2, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778

  Gustoća

  ca. 1,25 g/ml.

  Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O

  sd-vrijednost: ca. 0,12 m.

  Dopunski proizvod

  • AkkordSpachtel fein
  • Indeko-plus
  • Caparol Feinroller

   

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Unutarnje površine od mineralnih žbuka iz skupine mortova PII, PIII, gipsanih i gotovih žbuka iz skupine mortova PIV, gipskartonskih ploča, građevinskih ploča od gipsa i betonskih površina.

  Podloga mora biti suha, čista, nosiva, bez kontrasta, ne smije sadržavati tvari koje potiču odvajanje te mora biti potpuno ravna. Poštivati pravila VOB, dio C, DIN 18363, stavak 3.

  Za pripremu podloge pridržavajte se Tehničkih informacija br. 650.

  Priprema podloge

  Hrapave površine, zidove od gipsanih ploča i sve zidne i stropne površine s povećanom izloženošću svjetlosnim zrakama treba najprije premazati sredstvom Caparol-Haftgrund. Nakon toga se mora pomoću 1 – 2 izravnavanja cjelokupne površine finom masom Caparol-Akkordspachtel fein postići kvalitetu površine koja približno odgovara stupnju kvalitete Q4. Nakon sušenja mase za izravnavanje vrši se brušenje s maks. granulacijom P200 do 240. Za izjednačavanje upojnosti i vezivanje prašine treba nakon toga izvesti grundiranje sredstvom CapaSol LF.

  Podloge koje već približno odgovaraju stupnju kvalitete Q4, može se grundirati sredstvom Indeko-plus. Preduvjet je pritom da se Indeko-plus dodatno premaže valjkom Caparol-Feinroller po čitavoj površini ili alternativno četkom za lazure. Kod svih drugih alata može nakon zaglađivanja masom Stucco Satinato struktura podloge ostati vidljivom.

  Način primjene

  Stucco Satinato se mora prije obrade temeljito izmiješati da se izbjegne prianjanje za rubove i dno. To se može napraviti štapnim mješačem ili mješalicom u polaganom hodu. Ne smije se upotrijebiti mješalicu oštrih bridova! Drmanje nakon postupka miješanja nije dovoljno.

  Za izvedbu površine tehnikom zaglađivanja Stucco Satinato se nanosi tanko u obliku otvorenih mrljastih premaza lopaticom koje se zatim uvijek razvlači „na nulu''.

  Nakon laganog sušenja mase Stucco Satinato otvorena se mjesta zatvaraju postupkom zaglađivanja mrljastih premaza.

  U drugom radnom hodu masa se nanosi na isti način kao i u prvom.

  Varijacijom radne tehnike može se izgledu površine dati individualnu notu.

  Pozor: tijekom postupka treba bezuvjetno izbjegavati zaostajanje izbočenih tragova lopatice. Na lopaticu se smije staviti samo onoliko materijala koliko se može obraditi u fazi sušenja. Treba spriječiti da se materijal na lopatici osuši.

  Potrošnja

  ca. 80 – 100 ml/m2/po sloju. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +50C za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20 °C i 65 % rel. vlage zraka masa je površinski suha za ca. 30-60 minuta. Nakon 1 – 2 dana je prosušena i opteretiva. Pri nižoj temperaturi i većoj vlazi zraka ovo se vrijeme produžuje.

  Alat

  Za obradu preporučujemo povlačnu, neabrazivnu lopaticu od plemenitog čelika (opružna lopatica s dva lista), kako biste Stucco Satinato mogli nanositi štedljivo i racionalno. Lopaticu treba svakako prethodno prebrusiti na mokro brusnim papirom (granulacija 400-600) i rubove malo zaobliti. 

  Čišćenje alata

  Vodom odmah nakon uporabe.

  Napomena

  Upute za čišćenje i održavanje:
  Površina obrađena masom Stucco Satinato može u neznatnoj mjeri pokazivati „efekt pisanja". Ovo najčešće ovisi o tonu boje premaza.
  Prije čišćenja cjelokupne površine, potrebno je prethodno izvesti pokusno čišćenje na površini određenoj za tu svrhu i to uvijek s maksimalnim oprezom. Sjajna mjesta koja su rezultat probnog čišćenja više nije moguće ukloniti.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
  Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati
  kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-DF01

  Deklaracija sadržaja

  Poliakrilat-/polivinilacetat, mineralna punila, voda, aditivni, sredstvo za konzerviranje (Metil-/Benzizotiazolinon)

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Vjernost boje: Molimo Vas da imate na umu da neminovno dolazi do odstupanja od izvorne boje, ovisno o pisaču i papiru.