ArteTwin specijalna žlica

ArteTwin specijalna žlica Caparol dizajna se sastoji od dva zamjenjiva pojedinačna dijela:
- ručka
- list