ArteTwin specijalna žlica

ArteTwin specijalna žlica Caparol dizajna se sastoji od dva zamjenjiva pojedinačna dijela:- ručka - list