Capadecor DecoGrund

Capadecor® DecoGrund - temeljni premaz za dekorativne lazurne i strukturne premaze u unutarnjim prostorima

  Primjena

  Capadecor® DecoGrund je bijeli pigmentirani specijalni grund, namijenjen za dekorativne lazurne i strukturne premaze, kao i premaze koji se nanose špahtlom, u unutarnjim prostorima.
  Capadecor® DecoGrund je također pogodan kao sredstvo za poboljšavanje prionjivosti završnih disperzivnih premaza na bazi umjetne smole i silikata, kao i prianjanje temeljnih premaza prije postavljanja tapeta svih vrsta te slabo upojnih podloga.

  Svojstva materijala

  • lako se obrađuje, razrjeđuje se vodom, neškodljiv za okoliš, slabi miris
  • odlična prionjivost za podlogu
  • dobra pokrivnost
  • temelj za dekorativne premaze

  Osnova materijala

  Modificirana disperzija umjetnih smola prema DIN 55945

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardna roba:
   2,5 l

  Nijanse

  Bijela

  DecoGrund se može samostalno nijansirati dodavanjem 25 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili AVA – AmphiColor Vollton- und Abtönfarben.

  DecoGrund se može strojno nijansirati u ColorExpress sustavu prema svim ton kartama u svijetlim nijansama do svjetlosne granice od ca. 70.

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

  Gustoća

  ca. 1,7 g/cm3

  Permeabilnost vodene pare (sd-vrijednost)

  sd-vrijednost 0,03 m (uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.)

  Dopunski proizvod

  • Capadecor® DecoLasur Glänzend
  • Capadecor® DecoLasur Matt
  • Capadecor® ArteLasur
  • Capadecor® ArteLasur Color
  • Capadecor® VarioFloc

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra  2 unutra  3 vani 1 vani 2
  + + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti bez onečišćenja, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

  Priprema podloge

  Što se tiče prikladnosti kao i pripreme različitih podloga pridržavati se tehničkih informacija br. 650 "Podloge i njihova priprema".

  Tanke gipsane slojeve potrebno je prije premazivanja sa Capadecor DecoGrund grundirati sa CapaSol LF.

  Razrjeđivanje

  Capadecor® DecoGrund razrijediti po potrebi sa max. 10% vode. Jače razrjeđivanje negativno utječe na pokrivnost kao i na svojstva obrade.

  Sistem nanošenja na površinu

  Capadecor® DecoGrund odgovarajuće razrijeđen se može nanositi kistom/četkom, valjkom ili špricanjem. Prije nanošenja lazurnih ili špahtl premaza, potrebno je prijeći DecoGrund nakon nanošenja valjkom ili četkom.

  Potrošnja

  Na glatkim površinama 150 – 200 ml/m2. Na hrapavim podlogama odgovarajuće više.
  Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem na objektu.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica pri obradi i sušenju:
  +8 °C  za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka može se obrađivati nakon 12 sati.
  Pri nižoj temperaturi, većoj vlažnosti zraka i velikim količinama za nanošenje se vrijeme sušenja produljuje.

  Alat

  Capadecor® DecoGrund se može nanositi valjkom (14-16 mm), kistom, četkom i špricanjem.

  Čišćenje alata

  Vodom odmah nakon uporabe.

  Obratiti pažnju

  Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti kombinirani filter A2/P2.

  Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala mogu se odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(a): 30 g/l; maks. < 1 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-GP01

  Deklaracija sadržaja

  Poliakrilatna smola, titan dioksid, kalcij karbonat, silikati, voda, aditivi, sredstva za konzerviranje (metil-/benzizotiazolinon)

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije