CapaTherm Holz Dammschichtbildner farblos innen W

Premaz za zaštitu od požara drvenih površina koji se pod utjecajem vrućine jako pjeni.

  Opis proizvoda

  U slučaju požara, premaz kratkotrajno sprječava zapaljenje drvene podloge. Izolira vrućinu, koči vatru i sprječava širenje požara.
  Nema naknadnog gorenja zaštićenih površina, reducira dimne plinove. Štiti vrijednu imovinu u unutarnjim prostorima, smanjuje štetni rizik.

  Primjena

  Primjenjuje se u zatvorenim, suhim unutarnjim prostorima, npr. prostorima za sastanke, školama, kazalištima, kinima, izložbenim prostorima, plesnim dvoranama, restoranima. Nije prikladan za vanjsku primjenu, u vlažnim prostorima i tamo gdje postoje mehanička opterećenja.

  Svojstva materijala

  Bezbojni premaz za zaštitu od požara koji stvara izolirajući sloj i ne sadrži otapala. Ovaj specijalni premaz za zaštitu od požara se primjenjuje na punom drvetu, iver i šper pločama ≥ 12 mm u unutarnjim prostorima. Službeno ispitan.
  Reakcija na požar B1, Q1, Tr1. ÖNORM EN 13501-1. B-s1, d0

  Osnova materijala

  Specijalna kombinacija smola.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  5 l i 20 l

  Nijanse

  Bezbojan.

  Skladištenje

  Na suhom, hladnom i prozračnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži 12 mjeseci.
  Zaštititi od smrzavanja, djelovanja topline i direktnog utjecaja sunca.

  Gustoća

  1,32 kg/l

  Viskozitet

  pripremljen za obradu/tiksotropan

  Prikladne podloge

  Površina mora biti suha, bez prašine, prljavštine, masnoća, voska. Drvo sa slojem koji sadrži sredstvo za razdvajanje temeljito obrusiti.

  Priprema podloge

  Priprema: Stari premazi se moraju odstraniti bez ostatka. Masne površine oprati uljnim ili nitro razrjeđivačem. Površine bogate smolom temeljito očetkati otopinom koja se sastoji od 5% tvrdog sapuna i 5% salmiaka (saponifikacija sastojaka bogatih smolom i masnoćama). Zatim oprati čistom vodom. Nakon sušenja jako dobro obrusiti.
  Priprema sa sredstvom za zaštitu drveta: Ako je potrebna preventivna zaštita drveta, preporučamo proizvod Danske-Imprägniergrund farblos.
  Daljnje premazivanje lazurama za zaštitu drveta: Za dekorativno oblikovanje preporučamo Danske-Holzlasur u željenoj nijansi, izbjegavati tamne nijanse. Ne primjenjivati lazure srednje i velike debljine sloja.
  Daljnje premazivanje sa CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner farblos innen W (Dämmschichtbildner) se smije obaviti tek nakon što se impregnacija/ lazura dobro osuši,
  nakon ca. 5-6 dana.

  Priprema materijala

  Budući da viskozitet raste tijekom vremena skladištenja, ovisno o željenom viskozitetu za rad preporuča se grijanje materijala do najviše 700C, npr. u vodenoj kupki, toplinskoj komori. Poklopac olabaviti.

  Način primjene

  Kistom, valjkom, špricanjem, vidjeti uputu "Preporuke za Airless obradu CAPATHERM® sustava za zaštitu od požara”.

  Razrjeđivanje

  Nije dozvoljeno.

  Sistem nanošenja na površinu

  2 x 150 g/m² CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner farblos innen W
  Završni lak: sa CAPATHERM® Holz Überzugslack farblos innen LM matt ili glänzend nakon min. 48 sati, ovisno o uvjetima u prostoru i sušenju. Količina nanosa 40–80 g/m².
  CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner farblos innen W se mora nanositi u dva prolaza.
  Količina nanosa po etapi (prolazu) ne smije prijeći 200 g/m².
  Potrebne količine se moraju nanijeti na sve strane drvene površine koja se zaštićuje.
  Iznimka: Površine koje graniče sa masivnim mineralnim građevnim elementima se ne moraju premazivati. Ukoliko su se drvena vlakna uspravila, nakon prvog prolaza se može obaviti lako međubrušenje sa brusnim papirom zrnatosti 150. CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner farblos innen W tijekom obrade i sušenja zaštititi od jakog propuha. Ipak treba osigurati dobro prozračivanje.
  Pri obradi se treba pridržavati općenitih propisa o sigurnosti u radu sa premaznim materijalima (ne udisati maglicu od prskanja). Nakon sušenja je CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner farblos innen W bez mirisa.
  CAPATHERM® Holz Dämmschichtbildner farblos innen W System se mora primijeniti kompletan, uključujući sistemski ispitan premazni lak CAPATHERM® Holz Überzugslack farblos innen LM mat ili sjajni.
  Primjena drugih zaštitnih lakova ili nepridržavanje propisanih količina za nanošenje nije dopušteno, jer to može utjecati na djelovanje protupožarne zaštite.

  Potrošnja

  2 x 150 g/m².

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Ne raditi na temperaturi objekta, prostora i materijala ispod +15°C.
  Vlaga u drvetu ne smije prijeći 15%.
  Bezuvjetno izbjegavati direktno djelovanje sunca na površinu premaza. Izlaganje gotovog premaza toplini iznad 600C može dovesti do narušavanja površine.
  Elemente obrađene sa CAPATHERM® Holz Überzugslack farblos innen mat ili sjajni ne slagati plosnato jedne na druge.

  Vrijeme sušenja

  Između prvog i drugog prolaza ca. 8 sati, najviše 18 sati pri sobnoj temperaturi +200C i maksimalnoj relativnoj vlažnosti zraka od 65%.
  Sušenje cjelokupnog sistema: 5 – 6 dana.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon završetka rada temeljito očistiti čistom vodom.

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Ovaj proizvod nije opasni pripravak u smislu zakona o kemikalijama, pa stoga ne podliježe obvezi označavanja.
  Molimo da se pri rukovanju kemijskim proizvodima ipak pridržavate uobičajenih mjera opreza i higijene.
  Čuvati izvan dohvata djece.

  Odlaganje

  Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  (Kat. A/i): 140 g/l; max. 45 g/l

  Ostali podaci

  Šifra otpada; 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
  EWC/EAK: 08 01 03
  Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu
  Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
  Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije