CapaTherm Beton Schutzbeschichtung Color innen W

Završni mat premaz koji se razrjeđuje vodom, slabog mirisa, bogat krutim tvarima, za CAPATHERM® sustave za zaštitu betona od požara.

Primjena

Specijalni premaz koji se razrjeđuje vodom i koji se primjenjuje kao završni premaz za CAPATHERM® sustave za zaštitu betona od požara na bazi vode kod unutarnjih radova, na prethodno premazanim konstrukcijama.

Osnova materijala

Specijalna silikonska smola i disperzija od čistog akrilata.

Pakiranje/Veličina pakiranja

25 kg

Nijanse

Bijela, pastelni tonovi, RAL nijanse.

Stupanj sjaja

Mat

Skladištenje

Čuvati dobro zatvoreno u originalnoj ambalaži na dobro prozračenom, suhom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.
Neotvoreno, u originalnoj ambalaži, kod min. 5 °C do max. 30 °C, min. 12 mjeseci.

Gustoća

ca. 1,5 kg/l

Viskozitet

pripremljeno za nanošenje

Prikladne podloge

Podloga mora biti suha, bez prašine, prljavštine, masnoća, voska.

Podloge

Konstrukcije prethodno premazane sa CAPATHERM® sustavima za zaštitu betona od požara W.

Priprema materijala

Obratiti pažnju na ÖNORM B 2230/dio 4.
Prije uporabe temeljito promiješati! Nanositi kistom, valjkom, airless špricanjem. Razrjeđivanje obično nije potrebno. Valjkom se postižu manje debljine sloja.

Način primjene

Kistom, valjkom, Airless nanošenjem. Vidjeti uputu Preporuke za Airless obradu materijala za zaštitu
od požara CAPATHERM®.
Airless nanošenje:
Dizna: 0,031
Pritisak: 150 bara
Kut špricanja: 50°
Razrjeđivanje: max. 5 %.

Razrjeđivanje

Vodom, po potrebi max. 10 razrijeđeno.

Potrošnja

ca. 200-250 g/m2 po nanosu na glatkoj podlozi.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Ne raditi na temperaturi objekta /prostora ispod 5 0C.

Vrijeme sušenja

Površinski suho nakon ca. 4 – 6 sati, nakon ca. 4 – 6 sati može se premazivati, potpuno osušeno nakon ca. 72 sata. Svojstva sušenja se odnose na temperaturu od + 20 °C i relativnu vlažnost zraka od 65 %.
CAPATHERM® Beton Schutzbeschichtung Color innen W se smije nanositi najranije 48 sati nakon nanošenja zadnjeg sloja za zaštitu od požara. Pri nižim temperaturama i povećanoj vlažnosti zraka se vrijeme sušenja produljuje.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Zabilješka

CAPATHERM® Beton Schutzbeschichtung Color innen W se nanosi u jednom prolazu. Količina koja se nanosi ne smije biti manja od 150 g/m2. Pri izvođenju radova poštivati opće propise za sigurnost i rad za premazne materijale. (Ne udisati maglicu – aerosol). Osigurati dobro prozračivanje. Nakon što se osuši, CAPATHERM® Beton Schutzbeschichtung Color innen W je bez mirisa i ne sadržava nikakve štetne sastojke. CAPATHERM® Beton Schutzbeschichtung Color innen W je samogasivi zaštitni lak. Primjena drugih zaštitnih lakova ili nepridržavanje propisanih količina za nanošenje nije dopuštena, jer to može utjecati na zaštitno djelovanje protiv požara.

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S
OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one
lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne
odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i
sam proizvod.

HOS kategorija i granična vrijednost:

Kat. (A/i): 140 g/l; maks. 20 g/l

Ostali podaci

Šifra otpada: 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 1, slabo zagađuje vodu.
Sigurnosno-tehnički list: Dostupan na internetskoj stranici www.caparol.hr ili na upit
Namjena: Samo za profesionalnu namjenu.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije