Proizvodi | CapaTherm protupožarna z... | Grundiranje | CapaTherm Stahl Primer L...

CapaTherm Stahl Primer LM

Bezolovni, brzosušeći specijalni antikorozivni temeljni premaz koji sadrži otapala i pripremljen je za uporabu, s pigmentima sa antikorozivnim djelovanjem i željeznim glimerima.

  Primjena

  CAPATHERM® Stahl Primer LM se koristi kao antikorozivna zaštita na željeznim i čeličnim podlogama na koje se dalje nanosi Capa Therm Stahl Dämmschichtbildner außen LM, za vanjske površine, i CapaTherm® Stahl Dämmschichtbildner innen LM, za unutarnje površine.

  Nema pojave krtosti, pa se površine može bez problema ponovno premazivati i nakon dugo vremena. Premaz je već nakon kratkog vremena neosjetljiv na kišu i rosu i otporan je na kondenziranu vodu.

  Osnova materijala

  Specijalno modificirana umjetna smola.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  5 l, 20 l

  Nijanse

  Oksidno crvena.
  Nijansiranje nije dozvoljeno.

  Skladištenje

  Na suhom, hladnom i prozračnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži, godinu dana.

  Tehnički podaci

  • plamište: ca. 40 °C

  Gustoća

  1,4 kg/l

  Udio čvrste tvari

  55%

  Debljina suhog filma

  50 - 60 μ

  Viskozitet

  Pripremljen za obradu

  Konzistentnost

  Tekućina

  Prikladne podloge

  Podloga mora biti bez prašine, masnoća, voska, hrđe i dr. Skidanje hrđe mlazom Sa 2 ½, s manje opterećenih površina hrđu se može i ručno skidati St 3. Relativna vlaga zraka ne smije biti veća od 80 %. Pocinčane čelične konstrukcije, odnosno čelične konstrukcije koje su prethodno obrađene bojama s cinčanim prahom, treba grundirati sa CAPATHERM® Stahl PHOSPHATGRUND 2 K LM.

  Priprema podloge

  Ovisno o opterećenju, potreban je jedan do dva temeljna premaza.
  Kakvoća površine: skidanje hrđe mlazom Sa 2 ½ bez masnoća, ulja i na suho. S manje opterećenih površina može se hrđa skidati i ručno St 3. 

  Način primjene

  Kistom/četkom, valjkom, špricanjem, Airless nanošenjem.
  Obratiti pažnju na DIN EN ISO 12944 osobito dio 3, 4, 7 ÖNORM B 2230/dio 4

  Razrjeđivanje

  Sa CAPATHERM® Stahl Verdünnung 01.
  • nanošenje valjkom: razrijeđen sa ca. 5 %  CAPATHERM® Stahl Verdünnung 01 
  • nanošenje zračnim špricanjem: razrijeđen sa ca. 10 % CAPATHERM® Stahl Verdünnung 01 
  • Airlesss nanošenje: nerazrijeđen

  Sistem nanošenja na površinu

  Ovaj je temeljni remaz osobito prikladan za ponovno premazivanje starih, dobro prianjajućih jednokomponentnih antikorozivnih premaza. CAPATHERM® Stahl Primer LM nanosi se u jednom ili u dva nanosa. Količina koju se nanosi po jednom prolazu ne smije biti manja od 150 g/m². 

  Potrošnja

  150 – 200 g/m²

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Ne smije se raditi na temperaturi ispod +5 °C, a relativna vlaga zraka ne smije biti veća od 80 %.

  Vrijeme sušenja

  Površinski suho nakon ca. 30 minuta, otporno na dodir nakon ca. 60 minuta, može se obrađivati nakon 24 sata. Navedene vrijednosti odnose se na temperaturu od + 20 °C i relatvnu vlažnost zraka od 65 %.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe sa CAPATHERM® Stahl Verdünnung 01.

  Obratiti pažnju

  Zapaljivo. Nadražuje oči, dišni sustav i kožu. Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Štetno:može izazvati oštećenje pluća ako se proguta. Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Čuvati izvan dohvata djece. Ne udisati pare ili aerosol. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne izlijevati u kanalizaciju. Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice. Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama.
  Pri premazivanju treba poštivati opće propise o sigurnosti na radu pri uporabi premaznih sredstava (ne udisati raspršenu maglicu/pare/aerosol). U unutarnjem prostoru potrebno je osigurati dobro prozračivanje. Premaz je vrlo postojan na djelovanje svih atmosferilija, ali pri trajnom djelovanju tekućina (i vode) materijal se ne može upotrebljavati.

  Odlaganje

  Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  A(i): 500 g/l: maks. 400 g/l

  Detaljniji podaci

  Šifra otpada; 55 502 (prema ÖNORM S 2100)
  EWC/EAK: 08 01 11
  Klasa ugroženosti voda: WGK 2, zagađuje vodu.
  ADR/RID: UN 1263, Klasa 3, III
  Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
  Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije