Proizvodi | CapaTherm protupožarna z... | Grundiranje | CapaTherm Stahl KO-Schut...

CapaTherm Stahl KO-Schutzgrund W

Temeljni vodeni zaštitni ekološki premaz za zaštitu od korozije na bazi akrilata koji brzo suši i izvanredno veže na čeličnim i željeznim podlogama.

  Primjena

  CAPATHERM® Stahl KO-Schutzgrund W se primjenjuje kao temeljni premaz za zaštitu od hrđe na željeznim i čeličnim podlogama koje se kasnije premazuju sa CAPATHERM® Stahl Dämmschichtbildner W.
  Nije prikladan za površine trajno izložene djelovanju podzemne i kondenzirane vode.

  Svojstva materijala

  Specijalno modificirano akrilatno vezivo.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  5 l i 20 l

  Nijanse

  Rotbraun.
  Nijansiranje nije dozvoljeno.

  Skladištenje

  Na suhom, hladnom i prozračnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži, godinu dana.

  Udio čvrste tvari

  50 %

  Debljina suhog filma

  50 - 60 µm

  Viskozitet

  Pripremljen za obradu

  Priprema podloge

  Podloga mora biti bez prašine, masnoća, voska, hrđe ili ogorina koje otpadaju, skidanje hrđe sačmarenjem Sa 2 ½, površinama koje su manje izložene jakom opterećenju se hrđa može odstraniti i ručno St 3. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Pocinčane odnosno čelične konstrukcije prethodno obrađene bojama koje sadrže cinkovu prašinu se moraju grundirati sa dvokomponentnim CAPATHERM® Stahl PHOSPHATGRUND 2 K LM (vidjeti TI za proizvod).

  Priprema materijala

  Prije uporabe temeljito promiješati.

  Način primjene

  Kistom/četkom, valjkom, špricanjem, Airlessom.
  Obratiti pažnju na DIN EN ISO 12944 osobito dio 3, 4, 7 ÖNORM B 2230 / dio 4.

  Razrjeđivanje

  Vodom.
  Kod nanošenja kistom i valjkom ca. 5% čiste vode.
  Zračno špricanje ca. 10% čiste vode.
  Airles nanošenje nerazrjeđeno.

  Debljina sloja

  Minimalna količina nanošenja: 150 - 200 g/m²

  Sistem nanošenja na površinu

  Ovisno o opterećenju potrebno je nanijeti do dva temeljna premaza.
  Stanje površine: hrđa skinuta sačmarenjem Sa 2 ½, bez masnoća, ulja, prljavštine i suha.
  Površinama manje izloženim jakom opterećenju se hrđa može odstraniti i ručno St 3.

  Potrošnja

  150 - 200 g/m²

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Ne raditi na temperaturi ispod 5°C (objekt, materijal, okolni zrak) i na relativnoj vlažnosti zraka iznad 80%.

  Vrijeme sušenja

  Suho na prašinu nakon ca. 30 minuta, otporno na dodir nakon ca. 60 minuta, može se obrađivati nakon 24 sata.
  Svojstva sušenja se odnose na temperaturu od + 20 °C i relativnu vlažnost zraka od 65 %.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe vodom.

  Zabilješka

  CAPATHERM® Stahl KO-Schutzgrund W se nanosi u jednom do dva prolaza (radne etape).
  Nanešena količina u jednom prolazu (etapi rada) ne smije biti manja od 200 g/m2. Kod izvođenja radova pridržavati se općih propisa o sigurnosti u radu za premazne materijale (ne udisati aerosol – maglicu). Kod unutarnjih radova osigurati dobro prozračivanje.

  Obratiti pažnju

  Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Nositi zaštitne rukavice. AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

  Odlaganje

  Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

  HOS kategorija i granična vrijednost:

  Kat. A/i: 140 g/l; maks. 120 g/l

  Ostali podaci

  Šifra otpada: 57 303 (prema ÖNORM S 2100)
  EWC/EAK: 08 01 11
  Klasa ugroženosti voda: WGK 2, zagađuje vodu.
  ADR/RID UN 3082, Klasa 9, III
  Sigurnosno-tehnički list: Dostupan na internetskoj stranici www.caparol.hr ili na upit
  Namjena: Samo za profesionalnu namjenu.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list