CapaTherm Stahl KO-Schutzgrund LM

Jednokomponentni bezolovni premaz namijenjen za grundiranje i zaštitu od hrđe, koji sadrži otapala, brzo se suši i odlično veže na željeznim i čeličnim podlogama.

Primjena

CAPATHERM® Stahl KO-Schutzgrund LM se primjenjuje kao temeljni premaz za zaštitu od korozije na željeznim i čeličnim podlogama koje se kasnije premazuju sa CAPATHERM® Stahl Daemmschichtbildner aussen LM i CAPATHERM® Stahl Daemmschichtbildner innen LM.
"Sredstvo za grundiranje preko kojeg se može variti".

Svojstva materijala

Neškodljiv za okoliš, jednokomponentni temeljni premaz, bez olova.
Zadovoljava HOS smjernice.

Osnova materijala

Specijalno modificirano vezivo za zaštitu od korozije.

Pakiranje/Veličina pakiranja

5 l i 20 l

Nijanse

Rotbraun.
Nijansiranje nije dozvoljeno.

Skladištenje

Na suhom, hladnom i prozračnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, u originalno zatvorenoj ambalaži, godinu dana.

Gustoća

1,3 kg/l

Udio čvrste tvari

50%

Debljina suhog filma

50 - 60 µm.

Viskozitet

pripremljen za obradu

Priprema podloge

Bez prašine, masnoća, voska, hrđe ili dijelova koji otpadaju, skidanje hrđe sačmarenjem Sa 2 ½, Manje jako opterećenim površinama se hrđa može odstraniti i ručno St 3. Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80%. Pocinčane odnosno čelične konstrukcije prethodno obrađene bojama koje sadrže cinkovu prašinu se moraju grundirati sa CAPATHERM® Stahl PHOSPHATGRUND 2 K LM, dvokomponentni (vidjeti tehnički informaciju proizvoda).

Priprema materijala

Prije uporabe temeljito promiješati.
Obratiti pažnju na DIN EN ISO 12944 osobito dio 3, 4, 7 ÖNORM B 2230 / dio 4.

Način primjene

Kistom, valjkom, špricanjem, Airless nanošenjem.
Kod nanošenja valjkom postižu se manje debljine sloja.

Razrjeđivanje

Sa CAPATHERM Verdünnung 01.

  • Kod nanošenja kistom i valjkom - sa ca. 5 % CAPATHERM Verdünnung 01
  • Zračno špricanje ca. 10 % CAPATHERM Verdünnung 01
  • Airlesss nanošenje - nerazrjeđeno

Debljina sloja

CAPATHERM® Stahl KO-Schutzgrund LM se nanosi u jednom ili dva prolaza. Nanešena količina u jednom prolazu ne smije biti manja od 200 g/m2. Kod izvođenja radova pridržavati se općih propisa o sigurnosti u radu za premazne materijale (ne udisati aerosol – maglicu). Kod unutarnjih radova osigurati dobro prozračivanje.

Sistem nanošenja na površinu

Ovisno o opterećenju potrebno je nanijeti do dva temeljna premaza.

Potrošnja

150 – 200 g/m2.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Ne smije se raditi na temperaturi ispod +5 °C, ne iznad max. +50 °C a relativna vlaga zraka ne smije biti veća od 80 %.

Vrijeme sušenja

Suho na prašinu nakon ca. 30 min, otporno na dodir nakon ca. 60 min, može se obrađivati nakon 24 sata. Svojstva sušenja se odnose na temperaturu od +20°C i relativnu vlažnost zraka od 65%. Niže temperature i veća vlažnost zraka produžuje vrijeme sušenja.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe sa CAPATHERM Verdünnung 01

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

Zapaljivo.
Štetno ako se udiše i u dodiru s kožom.
Nadražuje kožu.
Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Čuvati izvan
dohvata djece.
Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje.
Spriječiti dodir s kožom i očima.
U slučaju nesreće ili zdravstvenih tegoba, hitno zatražiti savjet liječnika (ako je moguće
pokazati naljepnicu).
Koristiti odgovarajuće spremnike kako bi se spriječilo zagađivanje okoliša.
Detaljnije informacije: Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Odlaganje

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

HOS kategorija i granična vrijednost:

A(i), 500 g/l: maks. 500 g/l

Detaljniji podaci

Šifra otpada; 55 502 (prema ÖNORM S 2100)
EWC/EAK: 08 01 12
Klasa ugroženosti voda: WGK 2, zagađuje vodu
Sigurnosno-tehnički list dostupan je na internetskoj stranici www.caparol.hr
Namijenjeno samo za profesionalnu primjenu!

Kontakt:
Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije