Binder

Disperzija umjetne smole

  Primjena

  Visokokvalitetna disperzija umjetne smole, namijenjena za samostalno pripremanje unutarnjih boja, oplemenjivanje boja s ljepilom, lazurnih premaza, kao dodatak ljepilu za tapete radi povećavanja snage lijepljenja te kao i univerzalno sredstvo za umjetnike i restauratore.

  Načini alikacije:
  Oplemenjivanje boja s ljepilom: 
  Dodavanjem ca. 5 –10% Binder gotovoj boji s ljepilom poboljšava se otpornost na otiranje.

  Lazurni premazi
  2 dijela Bindera razrjediti s 1 dijelom vode i dodati gotove disperzivne boje punih tonova kao što su Amphibolin ili CaparolColor koloranti, ovisno o željenom efektu.

  Lijepljenje tapeta i pletiva: 
  Kod ljepljenja teških tapeta ili kod tapeta sa staklenim pletivom poboljšava se jačina lijepljenja i početno prijanjanje tapetnog ljepila dodavanjem 20% Bindera.

  Samostalno pripremljena boja:

  Vrsta vezanja Otpornost na atmosferilije Otpornost na pranje
  Volumni udio Vezivo 1 1
  Pigmentirana disperzija  2 3
  Težinski udio Vezivo 1 1
  Boja 2 3
  Voda 1 1,5

  Svojstva materijala

  Područje primjene Bindera kao univerzalnog veziva za disperzije je vrlo široko. Vezivo je dokazano kao neizostavni i višestruko promjenjiv materijal, posebice na područjima koja se odnose na ličilačke radove, te radova na restauraciji.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  1 l, 5 l, 12,5 l

  Nijanse

  Bezbojna nakon sušenja.
  Nijansira se pigmentima u boji postojanim na svjetlost i alkalne tvari ili disperzivnim bojama punih tonova kao što su Amphibolin ili CaparolColor koloranti.

  Stupanj sjaja

  Svilenkasti sjaj do mat, ovisno o razrjeđenju

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Način primjene

  Boje pripremljene proizvodom Binder mogu se nanositi četkom, valjkom i špricanjem. 

  Sistem nanošenja na površinu

  Za samostalno pripremljenu boju:
  Nanijeti kao temeljni transparentni sloj Binder, razrijeđen vodom u omjeru 1:5 te potom nanijeti međupremaz i završni sloj samostalno pripremljene boje.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +50C za okolni zrak i podlogu.

  Čišćenje alata

  Odmah nakon uporabe vodom.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
  Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS

  A(a), 30 g/l; maks. 10 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-GF01

  Deklaracija sadržaja

  Disperzija polivinilacetatne smole, voda, alifati (<0,5%) aditivi, konzervansi (Metil-, Benzizotiazolinon)

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr