Binder

Disperzija umjetne smole

Primjena

Visokokvalitetna disperzija umjetne smole, namijenjena za samostalno pripremanje unutarnjih boja, oplemenjivanje boja s ljepilom, lazurnih premaza, kao dodatak ljepilu za tapete radi povećavanja snage lijepljenja te kao i univerzalno sredstvo za umjetnike i restauratore.

Načini alikacije:
Oplemenjivanje boja s ljepilom: 
Dodavanjem ca. 5 –10% Binder gotovoj boji s ljepilom poboljšava se otpornost na otiranje.

Lazurni premazi
2 dijela Bindera razrjediti s 1 dijelom vode i dodati gotove disperzivne boje punih tonova kao što su Amphibolin ili CaparolColor koloranti, ovisno o željenom efektu.

Lijepljenje tapeta i pletiva: 
Kod ljepljenja teških tapeta ili kod tapeta sa staklenim pletivom poboljšava se jačina lijepljenja i početno prijanjanje tapetnog ljepila dodavanjem 20% Bindera.

Samostalno pripremljena boja:

Vrsta vezanja Otpornost na atmosferilije Otpornost na pranje
Volumni udio Vezivo 1 1
Pigmentirana disperzija  2 3
Težinski udio Vezivo 1 1
Boja 2 3
Voda 1 1,5

Svojstva materijala

Područje primjene Bindera kao univerzalnog veziva za disperzije je vrlo široko. Vezivo je dokazano kao neizostavni i višestruko promjenjiv materijal, posebice na područjima koja se odnose na ličilačke radove, te radova na restauraciji.

Pakiranje/Veličina pakiranja

1 l, 5 l, 12,5 l

Nijanse

Bezbojna nakon sušenja.
Nijansira se pigmentima u boji postojanim na svjetlost i alkalne tvari ili disperzivnim bojama punih tonova kao što su Amphibolin ili CaparolColor koloranti.

Stupanj sjaja

Svilenkasti sjaj do mat, ovisno o razrjeđenju

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
+ +
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

Način primjene

Boje pripremljene proizvodom Binder mogu se nanositi četkom, valjkom i špricanjem. 

Sistem nanošenja na površinu

Za samostalno pripremljenu boju:
Nanijeti kao temeljni transparentni sloj Binder, razrijeđen vodom u omjeru 1:5 te potom nanijeti međupremaz i završni sloj samostalno pripremljene boje.

Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
+50C za okolni zrak i podlogu.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe vodom.

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Čuvati izvan dohvata djece. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

HOS

A(a), 30 g/l; maks. 10 g/l

Kod proizvoda boja i lakova

M-GF01

Deklaracija sadržaja

Disperzija polivinilacetatne smole, voda, alifati (<0,5%) aditivi, konzervansi (Metil-, Benzizotiazolinon)

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr