Proizvodi | Boje | Unutarnje boje | Latex boje | MattLatex

MattLatex

Klasa otiranja na mokro 2, odgovara otpornosti na ribanje prema DIN 53778.

  Primjena

  Za visoko kvalitetne unutarnje premaze sa mat površinom koji su otporni na otiranje i zadržavaju strukturu. Budući da ne sadrži otapala, može se primjenjivati i u osjetljivim radnim i stambenim prostorima. Kao premaz za renoviranje odnosno za premazivanje grubih, reljefnih i štampanih tapeta kao i Capaver® zidnih obloga sa staklenim pletivom.

  Svojstva materijala

  • ne sadrži otpala, bez omekšivača
  • ne sadrži aktivne tvari koje izazivaju zamagljivanje
  • razrjeđuje se vodom, neškodljiv za okoliš i slabog mirisa
  • difuzivna
  • sd-vrijednost < 0,1 m
  • velika pokrivna moć, tako da je u većini slučajeva potreban samo jedan premaz

  Osnova materijala

  Latex prema DIN 55945.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardna roba: 12,5 l. Airfix: 25 l kanta
  • Altweiß (Staro bijela): 15 l. Airfix: 25 l Hobbock
  • Lichtweiß (Lagano bijela): 12,5 l. Airfix: 25 l kanta
  • ColorExpress: 12,5 l

  Nijanse

  Bijela, staro bijela (ca. RAL 9010) i svijetlo bijela (ca. RAL 9016).

  MattLatex se nijansira sa CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili AmphiColor® Vollton- und Abtön­farben. Kod samostalnog nijansiranja potrebno je pomiješati ukupnu količinu kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Kod naručivanja 100 l i više u istoj nijansi, jednom nadrudžbom, na upit se isporučuje i tvornički nijansirana.
  MattLatex se u ColorExpress sustavu može strojno nijansirati prema svim ton kartama na tržištu u nijansama relativne vrijednosti svjetline do ca. 70. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade molimo provjeriti točnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže). Blještave, intenzivne nijanse u nekim okolnostima mogu imati manju pokrivnu moć. Stoga se kod tih nijansi preporuča prethodni premaz sličnom pokrivnom, na bijeloj boji baziranom, pastelnom nijansom. Eventualno može biti potreban drugi pokrivni premaz.

  Stupanj sjaja

  Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

  Tehnički podaci

  Karakteristike prema DIN EN 13 300:
  Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

  Klasa otiranja na mokro

  Klasa 2, odgovara otpornosti na ribanje prema DIN 53778

  Omjer kontrasta

  Pokrivna moć Klasa 1, uz izdašnost od 8 m²/l odn. 125 ml/m2

  Maksimalna veličina čestica

  fina (< 100 µm)

  Gustoća

  ca. 1,5 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
  Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

  Priprema podloge

  Žbuke grupe mortova PII i PIII:
  Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa proizvodom OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF.

  Gipsane i gotove žbuke iz grupe mortova PIV:
  Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Građevinske gips ploče:
  Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa Caparol-Haftgrund.

  Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):
  Obrusiti ogrebotine od lopatice. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. ili CapaSol LF. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12.

  Beton:
  Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju.

  Porobeton:
  Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom u omjeru 1 : 3.

  Zidovi od opeke i pješčenjaka:
  Premazivati bez prethodne pripreme.

  Nosivi premazi:
  Mat, slabo upojne premaze direktno premazivati. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

  Nenosivi premazi:
  Odstraniti nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetne smole. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju odnosno upijaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Premazi boja s ljepilom:
  Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:
  Premazivati bez prethodne pripreme.

  Tapete koje ne vežu čvrsto:
  Ukloniti bez ostatka. Ostatke ljepila i makulature oprati Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Površine s naslagama plijesni:

  Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine tretirati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina završni premaz izvesti sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. odredbi o bio-tvarima i opasnim sastojcima).

  Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
  Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Na jako zaprljanim površinama završni premaz izvesti sa Aqua-inn №1.

  Drvo i drveni materijali:
  Premazati vodorazrjedivim i po okoliš neškodljivim Capacryl akrilnim lakovima ili Capacryl PU lakovima.

  Manja oštećenja:
  Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa Caparol-Akkordspachtel masom prema pravilu o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

  Način primjene

  Nanosi se kistom/ četkom, valjkom ili špricanje Airless uređajima.

  Airless nanošenje:
  Kut špricanja: 50°
  Dizna: 0,019–0,021"
  Tlak: 150–180 bara
  Alat i uređaje za rad nakon uporabe očistiti vodom.

  Sistem nanošenja na površinu

  Zasićeni, ravnomjerni premaz sa MattLatex, razrjeđen s najviše 5% vode.
  Na kontrastnim površinama se mora prethodno izvesti temeljni premaz, razrjeđen s najviše 10% vode. Na različito upojnim podlogama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

  Potrošnja

  Ca. 125 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +5 °C za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20°C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho po površini i može se obrađivati nakon 4–6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana.
  Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

  Napomena

  Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda premazivati mokro na mokro u jednom potezu. Kod Airless prskanja boju dobro promiješati i procijediti. Kad se koristi Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjim prostorima može se pojaviti tipični miris otapala. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima koristiti AmphiSilan-Putzfestiger koji ima slabi miris i ne sadrži aromate. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

  Njemački certifikat

  Podobnost za primjenu u unutarnjim prostorima je ocjenjena i potvrđena u institutu Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI). Proizvod je ocijenjen kao "dokazano nema štetnih tvari". Stručno mišljenje možete dobiti na zahtjev.

  Obratiti pažnju

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje mogu se zbrinjavati kao kućno smeće.

  HOS

  A(a), 30 g/l: < 1 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-DF01

  Deklaracija sadržaja

  Polivinilacetatna smola, titan dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, aditivi, konzervans.

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Vjernost boje: Molimo Vas da imate na umu da neminovno dolazi do odstupanja od izvorne boje, ovisno o pisaču i papiru.