Proizvodi | Boje | Unutarnje boje | Latex boje | Latex Gloss 60

Latex Gloss 60

Boja sa sjajem. Klasa otiranja na mokro 1.

  Primjena

  Za sjajne unutarnje premaze otporne na trošenje na površinama izloženim jakim opterećenjima uslijed dodira ili onečišćenja. Izvanredna za premazivanje Capaver® zidnih obloga sa staklenim pletivom čija izražajna tekstilna struktura premazivanjem sa Latex Gloss 60 posebno dobro dolazi do izražaja.

  Svojstva materijala

  • minimalna emisija štetnih sastojaka, ne sadrži otapala, bez omekšivača
  • ne sadrži aktivne tvari koje izazivaju zamagljivanje
  • razrjeđuje se vodom, neškodljiva za okoliš i slabog mirisa
  • difuzivna
  • sd-vrijednost < 0,5 m
  • zadržava strukturu
  • visoka pokrivna moć
  • visoki stupanj bjeline
  • stabilni sjaj, ne žuti
  • jako dobro se čisti i otporna je na dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje u kućanstvu na bazi vode
  • laka i jednostavna obrada

  Osnova materijala

  Latex na bazi umjetnih smola prema DIN 55945.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Veličina pakiranja standardne robe:
   2,5 l , 12,5 l
  • Veličina pakiranja ColorExpress:
   5 l, 12,5 l

  Nijanse

  Bijela.

  Latex Gloss 60 se nijansira sa CaparolColor Vollton- und Abtönfarben ili AmphiColor Vollton- und Abtönfarben. . Kod samostalnog nijansiranja potrebno je pomiješati ukupnu količinu kako bi se izbjegle razlike u nijansi. Kod naručivanja 100 l i više u istoj nijansi jednom nadrudžbom na upit se isporučuje i tvornički nijansirana.
  Latex Gloss 60 se u ColorExpress sustavu može strojno nijansirati prema svim ton kartama na tržištu u svijetlim nijansama relativne vrijednosti svjetline do ca. 70. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade molimo provjeriti točnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže). Blještave, intenzivne nijanse u nekim okolnostima mogu imati manju pokrivnu moć. Stoga se kod tih nijansi preporuča prethodni premaz sličnom pokrivnom, na bijeloj boji baziranom, pastelnom nijansom.
  Eventualno može biti potreban drugi pokrivni premaz.

  Stupanj sjaja

  Sjajni (prema DIN EN 13 300)

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

  Tehnički podaci

  Karakteristike prema DIN EN 13 300:
  Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

  Klasa otiranja na mokro

  Klasa 1, odgovara otpornosti na ribanje prema DIN 53778

  Omjer kontrasta

  Pokrivna moć Klasa 2, uz izdašnost od 7 m²/l odn. 140 ml/m2

  Maksimalna veličina čestica

  fina (< 100 µm)

  Gustoća

  ca. 1,3 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
  Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

  Priprema podloge

  Žbuke grupe mortova PII i PIII:
  Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF.

  Gipsane i gotove žbuke iz grupe mortova PIV:
  Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Građevinske gips ploče:
  Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa Caparol-Haftgrund.

  Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):
  Ogrebotine od lopatice obrusiti. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. ili CapaSol LF. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12.

  Beton:
  Eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju odstraniti.

  Porobeton:
  Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom u omjeru 1 : 3.

  Zidovi od opeke i pješčenjaka:
  Premazivati bez prethodne pripreme.

  Nosivi premazi:
  Mat, slabo upojne premaze direktno premazivati. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

  Nenosivi premazi:
  Nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili od umjetne smole odstraniti. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju odnosno upijaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Premazi boja s ljepilom:
  Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:
  Premazivati bez prethodne pripreme.

  Tapete koje ne vežu čvrsto:
  Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Površine s naslagama plijesni:
  Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine tretirati sa proizvodom Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina završni premaz izvesti sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. odredbi o bio-tvarima i opasnim sastojcima).

  Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
  Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund.

  Drvo i drveni materijali:
  Premazati vodorazrjedivim i po okoliš neškodljivim Capacryl akrilnim lakovima ili Capacryl PU lakovima.

  Manja oštećenja:
  Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa Caparol-Akkordspachtel masom prema pravilu o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

  Način primjene

  Obrađuje se kistom/ četkom, valjkom i prskanjem Airless uređajima.

  Airless nanošenje:
  Kut prskanja: 500
  Sapnica: 0,019 – 0,021"
  Pritisak prskanja: 150 – 180 bara
  Alat i uređaje za rad nakon uporabe očistiti vodom.

  Sistem nanošenja na površinu

  Zasićeni, ravnomjerni premaz sa Latex Gloss 60, razrjeđen s najviše 5% vode.
  Na kontrastnim površinama se mora prethodno izvesti temeljni premaz, razrjeđen s najviše 10% vode. Na različito upojnim podlogama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

  Potrošnja

  Ca. 140 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +50C za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20°C i 65 % relativne vlažnosti zraka suho po površini i može se obrađivati nakon 4–6 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana.
  Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

  Napomena

  Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda premazivati mokro na mokro u jednom potezu.
  Kod Airless prskanja boju dobro promiješati i procijediti.
  Kad se koristi Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjim prostorima može se pojaviti tipični miris otapala. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima koristiti AmphiSilan-Putzfestiger koji ima slabi miris i ne sadrži aromate. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).
  Uporaba sredstava za dezinfekciju površina na bazi fenola može izazvati žutilo na površini.

  Njemački certifikat

  Podobnost za primjenu u unutarnjim prostorima je ocjenjena i potvrđena u institutu Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI). Proizvod je ocijenjen kao "dokazano nema štetnih tvari". Stručno mišljenje možete dobiti na zahtjev.

  Obratiti pažnju

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje mogu se zbrinjavati kao kućno smeće.

  HOS

  A(b), 100 g/l; < 1 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-DF01

  Deklaracija sadržaja

  Disperzija akrilne smole,disperzija polivinilacetatne smole, titan dioksid, silikati, voda, aditivi, konzervans.

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Vjernost boje: Molimo Vas da imate na umu da neminovno dolazi do odstupanja od izvorne boje, ovisno o pisaču i papiru.