Indeko-plus

Klasa za sebe, ekstremne izdašnosti i ekonomičnosti. Bez štetnih sastojaka i otapala.

  Primjena

  Za visokovrijedne zidne i stropne premaze na svim unutarnjim površinama. Indeko-plus ima dvostruku pokrivnu snagu, pa je najčešće dovoljan samo jedan premaz. Brzo se suši i bez mirisa je, pa je stoga posebno prikladan za objekte koje treba brzo premazati ili renovirati i ponovo staviti u uporabu. Bolnice, starački domovi, robne kuće, hoteli, restorani, uredi, škole, dječji vrtići, liječničke ordinacije, državne ustanove kao i privatni stambeni prostori su najčešća mjesta na kojima se primjenjuje Indeko-plus, jer korisnici odnosno stanari nisu izloženi nikakvim mirisima boje.

  Svojstva materijala

  • razrjeđuje se vodom, neškodljiva za okoliš, slabog mirisa
  • ne sadrži aktivne supstance
  • odlično se popravlja
  • dvostruko pokrivanje
  • vrlo visoki stupanj bjeline
  • lako zapunjuje, ne žuti
  • difuzivna, sd-vrijednost < 0,1 m

  Osnova materijala

  Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardna roba: 2,5 l, 5 l, 12,5 l
  • ColorExpress: 1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

  Nijanse

  Bijela. Nijansira se sa AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben ili sa CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor). Kod samostalnog nijansiranja potrebno je pomiješati ukupnu količinu kako bi se izbjegle razlike u nijansi.
  Indeko-plus se na ColorExpress sustavu može strojno nijansirati prema gotovo svim dostupnim ton kartama na tržištu. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade molimo provjeriti točnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže). Kod intenzivnih tonova, poput crvene, narančaste, žute, radi lakšeg prekrivanja preporučuje se prethodni premaz sa Caparol Haftgrundom ili Indeko-plusom u odgovarajućem tonu, prema recepturi iz sistema za grundiranje dostupnoj na svim ColorExpress uređajima.

  Stupanj sjaja

  Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

  Tehnički podaci

  Karakteristike prema DIN EN 13 300:
  Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

  Klasa otiranja na mokro

  Klasa 1, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778

  Omjer kontrasta

  Pokrivna moć Klasa 1, uz izdašnost od 8 m²/l odn. 125 ml/m2

  Maksimalna veličina čestica

  fiina (< 100 µm)

  Gustoća

  ca. 1,4 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani  2
  + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti čiste, suhe i bez tvari koje razdvajaju. 
  Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

  Priprema podloge

  Žbuke grupe PII i PIII: Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odn. CapaSol LF.

  Gipsane i gotove žbuke iz grupe PIV: Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu, temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Građevinske gips ploče: Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa Caparol-Haftgrund. 

  Gipsane ploče (gips-kartonske ploče): Obrusiti ogrebotine od lopatice. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. ili CapaSol LF. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12.

  Beton: Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju. 

  Porobeton: Temeljni premaz sa Capaplexom, razrjeđen vodom 1 : 3. 

  Zidovi od opeke i pješčenjaka: Premazivati bez prethodne pripreme. 

  Nosivi premazi: Mat, slabo upojne premaze direktno obraditi. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

  Nenosivi premazi: Odstraniti nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetne smole. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrundom. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju, odnosno upijaju, temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine.
  Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB. 

  Premazi boja s ljepilom: Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB. 

  Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira: Premazivati bez prethodne pripreme.  

  Tapete koje ne vežu čvrsto: Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB. 

  Površine s naslagama plijesni: Naslage plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine proprati sa Capatox odnosno FungiGrund i pustiti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina završni premaz izvesti sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. odredbi o bio-tvarima i opasnim sastojcima). 

  Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća: Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Na jako zaprljanim površinama napraviti završni premaz sa Aqua-inn №1.

  Drvo i drveni materijali: Premazati vodorazrjedivim i po okoliš neškodljivim Capacryl akrilnim lakovima ili Capacryl PU lakovima.

  Manja oštećenja: Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa masom za ispunu i izravnavanje Caparol-Akkordspachtel prema propisima o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

  Način primjene

  Obrađuje se kistom/četkom, valjkom i Airless uređajima.

  Airless nanošenje:
  Kut prskanja: 500
  Sapnica ("dizna"): 0,018 – 0,021"
  Pritisak prskanja: 150 – 180 bara
  Uređaje za rad nakon uporabe očistiti vodom.

  Sistem nanošenja na površinu

  Zasićeni ravnomjerni premaz sa Indeko-plus, razrjeđen s najviše 5 % vode. Na jako kontrastnim površinama može biti potrebno prethodno nanijeti temeljni premaz, razrjeđen s najviše 10 % vode. Na različito upojnim podlogama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

  Potrošnja

  Ca. 125 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +50C za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon 4 – 6 sati suho po površini i može se premazivati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka produljuje se vrijeme sušenja.

  Napomena

  Radi izbjegavanja vidljivih spojeva premaza, premazati mokro na mokro u jednom prolazu. Kod nanošenja Airless aparatima boju dobro promiješati i procijediti. Kod primjene sredstva Caparol-Tiefgrund TB za unutarnje radove može doći do pojave tipičnog mirisa otapala, zbog čega treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima primjenjivati nearomatizirano sredstvo AmphiSilan-Putzfestiger sa slabim mirisom.
  Kod tamnih nijansi može uslijed mehaničkih opterećenja (struganje) doći do pojave svijetlih pruga. Za mehanički opterećene površine s intenzivnim nijansama preporučamo dodatni završni premaz u istoj nijansi sa proizvodom PremiumColor. U tu svrhu, molimo da se pridržavate uputa iz tehničkih informacija za PremiumColor. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

  Njemački certifikat

  Nesumnjiva primjena u unutarnjim prostorima provjerena i analizirana u Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institutu (WKI) i odlično ocijenjena TÜV znakom kakvoće "ispitano na štetne tvari". Stručno mišljenje možete dobiti na zahtjev.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS

  A(a), 30 g/l: < 1 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-DF01

  Deklaracija sadržaja

  Disperzija polivinilacetatne smole, alkalno vodeno staklo, titan dioksid, silikati, voda, aditivi.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list
 • Informacije

 • Certifikat