CapaSan

Unutarnja boja s fotokatalitičkim djelovanjem za poboljšanje higijene prostora.

  Primjena

  Unutarnja boja vrhunske klase s jedinstvenim svojstvima. Fotokatalitičko
  djelovanje premaza omogućuje raspadanje organskih spojeva na premazu. Pored toga, boja djeluje i na smanjenje mirisa, kao npr. mirisa duhana, mirise pečenja itd. Lako se obrađuje i nudi opsežne mogućnosti izrade za zdravlje neškodljivih premaza, pogotovo u kombinaciji sa našim proizvodom ElectroShield.

  Svojstva materijala

  • minimalna emisija štetnih tvari, bez otapala, bez omekšivača
  • razrjeđuje se vodom, neškodljiv za okoliš
  • velika pokrivna moć
  • ne sadrži tvari koje stvaraju orošavanje
  • difuzivan
  • sd – vrijednost < 0,1 m

  Osnova materijala

  Disperzija umjetnih smola prema DIN 55 945.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Veličina pakiranja standardna roba:
   5 l, 12,5 l
  • Veličina pakiranja ColorExpress:
   7,5 l, 12,5 l

  Nijanse

  Bijela.
  Zbog fotokatalitičkog djelovanja proizvoda CapaSan, za nijansiranje-toniranje se mogu primjenjivati isključivo mineralni pigmenti. Svijetle nijanse se mogu postići do relativne vrijednosti svjetline od ca. 70. Kod naručivanja 100 litara i više u jednoj nijansi odjednom, isporučuje se i tvornički nijansiran.
  Osim toga se CapaSan može nijansiratitonirati strojno u ColorExpress sistemu.

  Stupanj sjaja

  Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

  Tehnički podaci

  Karakteristike prema DIN EN 13 300:
  Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

  Klasa otiranja na mokro

  Klasa 3, odgovara otpornosti na otiranje pranje prema DIN 53778.

  Omjer kontrasta

  Pokrivna moć Klasa 2, uz izdašnost od 7 m²/l odn. 140 ml/m²

  Maksimalna veličina čestica

  Fina (< 100 µm)

  Gustoća

  ca. 1,5 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
  Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

  Priprema podloge

  Žbuke grupe PII i PIII:
  Čvrste normalno upojne podloge premazati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF.

  Gipsane i gotove žbuke grupe PIV:
  Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti i odstraniti prašinu. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Građevinske gips ploče:
  Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa proizvodom Caparol-Haftgrund.

  Gipskartonske ploče:
  Obrusiti ogrebotine od lopatice. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. ili CapaSol LF. Kod ploča sa vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS-Upute br. 12.

  Beton:
  Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju.

  Porobeton:
  Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom u omjeru 1: 3.


  Nosivi premazi:
  Mat, meke upojne premaze direktno obraditi. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

  Nenosivi premazi:
  Odstraniti nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetnih smola. Na slabo upojnim glatkim površinama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Na grubo poroznim površinama koje upijaju odnosno koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Premazi boja s ljepilom:
  Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:
  Premazivati bez prethodne pripreme.

  Tapete koje ne vežu čvrsto:
  Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Površine s naslagama plijesni:
  Naslagu plijesni odnosno gljivica odstraniti mokrim čišćenjem. Površine tretirati sa Capatoxom odnosno FungiGrundom i pustiti da se dobro osuše. Temeljni premaz ovisno o vrsti i stanju podloge. Kod jako napadnutih površina završni premaz sa Indeko-W, Malerit-W ili Fungitex-W. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. odredbi o bio-tvarima i opasnim sastojcima).

  Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
  Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za čišćenje i odmašćivanje u domaćinstvu i pustiti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očetkati na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz
  sa Caparol AquaSperrgrund. Na jako zaprljanim površinama napraviti završni premaz sa Aqua-inn Nº1.

  Drvo i drveni materijali:
  Premazivati sa vodorazrjedivim i po okoliš neškodljivim Capacryl akrilnim lakovima ili Capacryl PU lakovima.

  Manja oštećenja:
  Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa Caparol-Akkordspachtel masom prema pravilu o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

  Način primjene

  Obrađuje se kistom/četkom, valjkom i Airless uređajima.

  Airless nanošenje
  Kut prskanja: 50°
  Sapnica: 0,021–0,026"
  Pritisak prskanja: 150–180 bara
  Uređaje za rad nakon uporabe očistiti vodom.

  Sistem nanošenja na površinu

  Zasićeni ravnomjerni premaz sa CapaSan, razrjeđen s najviše 5 % vode. Na jako kontrastnim površinama može biti potrebno prethodno nanijeti temeljni premaz, razrjeđen s najviše 5 % vode. Na različito upojnim podlogama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

  Potrošnja

  Ca. 140 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +50C za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20 0C i 65 % relativne vlažnosti zraka, nakon 4 – 6 sati suho po površini i može se premazivati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

  Napomena

  CapaSan ne miješati ili razrjeđivati sa drugim materijalima. Radi izbjegavanja nasjeda (vidljivih spojeva premaza) premazivati u jednom potezu, mokro na mokro. Radi izbjegavanja stvaranja mrlja, prije izvedbe premaza u boji sa CapaSanom, trebalo bi izvesti temeljni premaz sa Caparol-Haftgrundom (ev. u
  nijansi završnog premaza). Kod Airless nanošenja boju dobro zamiješati i procijediti. Kod površina sa nepovoljnim odnosom svjetla (bočna svjetlost) preporučamo primjenu proizvoda CapaSilan. Kod primjene sredstva Caparol-Tiefgrund TB u unutarnjim prostorima može doći do pojave tipičnog mirisa otapala. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima primjenjivati sredstvo bez aromata i slabog mirisa AmphiSilan-Putzfestiger.
  Fotokatalitičko djelovanje može dugoročnije dovesti do laganog odstupanja u nijansi odnosno do slabih krednih pojava.

  Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

  Njemački certifikat

  Fotokatalitičko djelovanje izmjerio i potvrdio Zavod za tehničku kemiju, Hannover. Smanjenje dušičnih oksida izmjerio i potvrdio WKI – Frauenhofer-Institut, Braunschweig. Stručno mišljenje (atest) se može dobiti na zahtjev.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS

  A(a), 30 g/l: < 1 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-DF01

  Deklaracija sadržaja

  Disperzija polivinilacetatne smole, titan dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, aditivi, konzervansi (Metilizotiazolinon, Benziotiazolinon).

  Detaljniji podaci

  Vidjeti sigurnosno-tehnički list.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr