IsoDeck

Specijalna unutarnja boja s izolacijskim djelovanjem protiv mrlja od nikotina.

  Primjena

  Specijalna unutarnja boja za brzo i po okoliš neškodljivo renoviranje zidnih i stropnih površina zaprljanih nikotinom. IsoDeck izolira i blokira obojenja od nikotina koja se kod primjene normalnih vodorazrjedivih unutarnjih boja otapaju i pojavljuju kao mrlje. IsoDeck ne sadrži otapala i suši se jako brzo, tako da prednost za primjenu ima posebno u područjima kao što stambeni prostori, uredi, restorani, hoteli itd., jer ne treba dugo čekati i nema izlaganja korisnika nikakvim mirisima.
  U spoju s premazom Caparol AquaSperrgrund, boja IsoDeck neškodljivo po okoliš rješava i teške i škakljive probleme izolacije kao što je renoviranje površina sa jakim naslagama nikotina i/ili osušenim mrljama od vode, čađi i masnoća.

  Svojstva materijala

  • ne sadrži otapala i omekšivače
  • razrjeđuje se vodom, neškodljiva za okoliš i slabog mirisa
  • dobrog izolacijskog djelovanja
  • difuzivnost
  • sd-vrijednost < 0,1 m

  Osnova materijala

  Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  12,5 l

  Nijanse

  Bijela
  Nijansira se sa najviše 10 % AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben ili sa CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (nekadašnji Alpinacolor).
  Kod samostalnog nijansiranja potrebno je pomiješati ukupnu količinu boje kako bi se izbjegle eventualne razlike u nijansi.

  Stupanj sjaja

  Mutno mat (prema DIN EN 13 300).

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

  Tehnički podaci

  Karakteristike prema DIN EN 13 300:
  Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

  Klasa otiranja na mokro

  Klasa 2, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778

  Omjer kontrasta

  Pokrivna moć Klasa 1, uz izdašnost od 8 m²/l odn. 125 ml/m2

  Maksimalna veličina čestica

  Fina (< 100 µm)

  Gustoća

  ca. 1,5 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
  Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.
  Zaprljanja od nikotina kao i mrlje od čađi ili masnoća očistiti vodom uz dodatak sredstva za čišćenje u domaćinstvu koje razgrađuje masnoće i pustiti da se dobro osuše. Osušene mrlje od vode očetkati na suho.

  Način primjene

  Nanosi se kistom, valjkom i Airless aparatima.
  Airless nanošenje: Kut špricanja: 50°, Dizna: 0,021–0,025", Tlak: 150–180 bara, Alat i aparate nakon uporabe očistiti vodom.

  Sistem nanošenja na površinu

  Površine sa normalnim zaprljanjima od nikotina
  Zasićeni ravnomjerni premaz sa IsoDeck, razrjeđen sa najviše 5 % vode. Na kontrastnim površinama izvesti prethodno temeljni premaz sa IsoDeck, razrjeđen sa 5-10 % vode. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju i jako upojnim površinama temeljni premaz sa OptiGrund odnosno CapaSol. Na različito upojnim podlogama temeljni premaz sa AquaSperrgrund ili Caparol-Haftgrund.
  Površine sa jakim naslagama nikotina i/ili mrljama od vode, čađi i masnoća
  Temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund, nerazrjeđenim. Nakon što se temeljni premaz dobro osuši (najmanje 12 sati) jedan do dva premaza sa IsoDeck, razrjeđen sa najviše 5 % vode.

  Potrošnja

  Caparol AquaSperrgrund ca. 110 ml/m², IsoDeck ca. 125 ml/m2 po prolazu na glatkim površinama.
  Na hrapavim podlogama odgovarajuće više.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +50C za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri +200C i 65 % relativne vlažnosti zraka, sa AquaSperrgrundom se može premazivati nakon ca. 12 sati, a IsoDeckom nakon 4-6 sati. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka treba računati na dulje vrijeme sušenja.

  Napomena

  Kod površina na kojima ima jakih prljavština ili nečistoća, ili kod prostora koji se unutar jednog dana trebaju renovirati i ponovo staviti u upotrebu, preporučamo primijeniti visokopokrivnu boju za brzo renoviranje ugodnog mirisa Dupa-inn. Pridržavati se tehničkih informacija br. 385. Kod Airless nanošenja boju dobro promiješati i procijediti. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

  Njemački certifikat

  Prikladano za primjenu kod unutarnjih radova ocijenjena je u Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institutu (WKI), a proizvod je dobio znak kvalitete TÜV "ispitan na štetne tvari". Stručno mišljenje možete dobiti na zahtjev.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS

  A(a), 30 g/l; < 1 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-DF01

  Deklaracija sadržaja

  Disperzija polivinilacetatne smole, titan dioksid, silikati, kalcijev karbonat, voda, aditivi, konzervans.

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Definicija područja primjene
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list
 • Informacije

 • Certifikat