Aqua-inn Nº1

Vodorazrjediva izolirajuća unutarnja boja izvrsne pokrivnosti. Boja za renoviranje akustičnih zidova s neznatnim naprezanjem.

  Primjena

  Unutarnja brzosušeća boja sa izvrsnom moći pokrivanja i plemenitom zagasitom površinom, razrjediva u vodi. Osobito je prikladna kao boja za izolaciju za prostore koje je u najkraćem roku potrebno osposobiti za ponovnu upotrebu, te kao premaz na površinama koje sadrže mrlje od nikotina, čađi, lignina i osušene mrlje od vode. Sastojci koji se iz podloge probijaju kroz premaz ovom će bojom biti onemogućeni. Uz poštivanje zadanih uputa o sanaciji, boja je prikladna i za renoviranje akustičnih stropnih ploča i akustične žbuke.

  Svojstva materijala

  • izvrsno izolacijsko djelovanje
  • ne blijedi
  • visok stupanj bjeline
  • izvrsna pokrivnost
  • podatna za obradu
  • uporabljiva kao temeljna i pokrivna boja
  • tankoslojna, zadržava strukturu
  • neznatno naprezanje
  • difuzivna
  • sd-vrijednost < 0,14 m

  Osnova materijala

  Disperzija umjetne smole prema DIN 55945.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  • Standardno pakiranje: 5 l, 12,5 l. Airfix: 25 l kanta, 120 l bačva

  Nijanse

  Bijela.
  Nijansiranje je moguće u vlastitoj izvedbi sa univerzalnim pastama za toniranje do maks. 3 %, potrebnu cjelokupnu količinu treba izmiješati kako ne bi došlo do razlika u  nijansi. U slučaju narudžbe od 100 litara i više u jednoj nijansi boje i narudžbe na upit, moguće je i tvorničko nijansiranje.
  Aqua-inn Nº1 može se strojno nijansirati u ColorExpress sustavu u svim standardnim kolekcijama nijansi, sve od svijetle nijanse do svjetlosne granice 70. Radi raspoznavanja eventualnih grešaka kod nijansiranja molimo da prije postupka provjerite da li nijansa odgovara. Na površinama koje čine cjelinu treba koristiti nijanse boje samo iz jedne proizvodne šarže.

  Stupanj sjaja

  Mutno mat (prema DIN EN 13 300)

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, min. godinu dana.

  Tehnički podaci

  Karakteristike prema DIN EN 13 300:
  Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

  Klasa otiranja na mokro

  Klasa 1, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778

  Omjer kontrasta

  Pokrivnost Klasa 1, uz izdašnost od 6 m²/l odn. 150 ml/m2

  Maksimalna veličina čestica

  fina (< 100 µm)

  Gustoća

  ca. 1,37 g/cm³

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe.
  Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

  Priprema podloge

  Čvrste podloge slabe upojnosti kao i nosive, mat stare premaze treba obraditi direktno. Na podlogama koje se osipaju i imaju veliku upojnost te na mekanim, obrušenim gipsanim žbukama nanijeti jedan temeljni premaz sredstvom Caparol Tiefgrund TB odnosno AmphiSilan- Putzfestiger.

  Površine s mrljama od nikotina ili čađi:
  Pranjem odstraniti naslage nikotina odnosno čađi, površine obraditi direktno bez prethodne pripremne obrade.


  Osušene mrlje od vode:
  U pojedinim slučajevima može izolacijsko djelovanje Aqua-inn Nº1 biti nedostatna. U takvim slučajevima napraviti probni premaz i po potrebi  nanijeti dodatni izolacijski premaz Caparol AquaSperrgrund, Capalac Isolierspray ili Capacryl Holz-Isogrund.  Osušene mrlje od vode očistiti četkanjem na suho.

  Promjene boje zbog lignina na gipsanim pločama (pločama od gips kartona):
  Površine treba obraditi direktno bez prethodne pripremne obrade.

  Akustični stropovi i akustična žbuka:
  Sanacija akustičnih sustava zahtijeva poseban postupak. Opširne upute o sanaciji sadržane su u Caparolovom priručniku o tehnologiji špricanja. Po potrebi molimo da se obratite za savjet.

  Premazivanje istog sredstva:
  Aqua-inn Nº1 može se opet premazati istim sredstvom. Pri naknadnom premazivanju potrebno je napraviti međupremaz sa Caparol Haftgrund odnosno Caparol AquaSperrgrund.

  Mjesta s malim greškama:
  Nakon odgovarajuće predobrade masom za izravnavanje Caparol-Akkordspachtel ili AkkordLeichtspachtel popraviti mjesta prema uputama za postupak i po potrebi ih dodatno grundirati.

  Način primjene

  Nanosi se kistom / četkom, valjkom i Airless uređajima.

  Airless nanošenje:
  Kut: 40–50°
  Dizna: 0,019–0,021"
  Tlak: ca. 200 bara
  (Airless uređaji bez podrške za zrak nisu primjereni za akustične sisteme)

  Sistem nanošenja na površinu

  Nanijeti ravnomjeran sloj Aqua-inn Nº1, nerazrijeđen.
  Na podlogama sa izrazitim kontrastom te na površinama s velikim onečišćenjima treba prethodno napraviti temeljni odnosno međupremaz razrijeđen s maks. 5 % vode.
  Na površinama različite upojnosti jedan temeljni premaz sredstvom AquaSperrgrund ili CaparolHaftgrund.

  Potrošnja

  Ca. 150 ml/m2 po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +5 0C za okolni zrak i podlogu.

  Za optimalna izolacijska svojstva primjenjivati pri min. temperaturi od +16 °C.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20 °C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 4 – 6 sati suho po površini, može se premazivati nakon 12 sati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

  Napomena

  Radi izbjegavanja vidljivih sastavaka treba premazivati u jednom potezu postupkom mokro na mokro.
  Pri premazivanju onečišćenih površina preporučujemo, zbog raznovrsnosti nečistoća koje se oslobađaju iz podloge, napraviti probni premaz. Aqua-inn Nº1 nije prikladan za vlažne prostore odnosno prostore izložene vodenoj pari.

  Prije Airless nanošenja potrebno ju je dobro promiješati i prosijati. Pri uporabi CaparolTiefgrund TB u unutarnjem prostoru može se javiti tipičan miris otapala te je stoga potrebno osigurati dobro prozračivanje. U osjetljivim područjima treba primijeniti AmphiSilan-Putzfestiger, koje ne sadrži aromate i ima vrlo slab miris. Radi raspoznavanja mogućih grešaka u nijansiranju molimo da prije postupka provjerite da li nijansa odgovara.

  Na površinama koje čine cjelinu treba koristiti nijanse boje samo iz jedne proizvodne šarže.

  Kompatibilnost:
  Aqua-inn Nº1 se ne smije kombinirati s drugim materijalima.

  Njemački certifikat

  • Mjerenje apsorpcije zvuka prema  DIN EN 20354
   Ispitivanje br. 48690, Ured za ispitivanje zvuka Müller-BBM, Planegg.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
  Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS

  A(g), 30 g/l; max. 30 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-DF01

  Deklaracija sadržaja

  Poliakrilatna smola, titan dioksid, silikati, kalcij karbonat, vodar, aditivi, sredstvo za konzerviranje (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon)

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr