Fungitex-W

Latex boja prema odredbi o higijeni za prehrambene proizvode. Svilenkasto-mat, klasa otiranja na mokro 1, odgovara otpornosti na ribanje prema DIN 53778. Odlično se čisti.

  Primjena

  Fungitex-W je specijalna latex boja za premaze s fungicidnim i baktericidnim djelovanjem, a posebno je prikladna za primjenu u vlažnim industrijskim prostorima kao što su pivovare, klaonice, mljekare, bolnice, sanitarni čvorovi kao i stambenim prostorima.
  Fungitex-W je boja jako otporna na habanje (klasa mokrog otiranja 1) i time također prikladna za površine koje se moraju čistiti ili tretirati vodenim dezinfekcijskim sredstvima. U pogledu tog svojstva, Fungitex-W odgovara odredbi o higijeni za prehrambene proizvode.
  Fungitex-W boja je ispitana u pogledu prikladnosti za unutarnje prostore prema smjernicama odbora za zdravstvenu ocjenu građevinskih proizvoda. Pritom je i emisija hlapljivih tvari manja od one koju određuju strogi propisi o hlapljivim tvarima. Time je nedvojbeno potvrđena nesumnjiva prikladnost te boje za unutarnje prostore.

  Svojstva materijala

  • razrjeđivanje vodom i slabi miris
  • difuzivnost
  • sd-vrijednost < 0,3 m
  • svojstvo zaštitnog filma
  • lako se obrađuje
  • velika sposobnost čišćenja i otpornost na vodena dezinfekcijska sredstva
  • odgovara odredbi o higijeni prehrambenih namirnica

  Osnova materijala

  Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  12,5 l, 120 l

  Nijanse

  Bijela.
  Može se nijansirati s najviše 5% boja Histolith-Volltonfarben. Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu međusobno pomiješati da se izbjegnu razlike u nijansi.
  Kod naručivanja 100 litara i više u istoj nijansi jednom narudžbom, na upit se može isporučiti i tvornički nijansirana.
  Briljantne intenzivne nijanse u nekim okolnostima pokazuju slabiju pokrivnu moć. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansiranju, prije obrade molimo provjeriti točnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže). Kod tih nijansi se stoga preporuča površine prethodno premazati sličnom pokrivnom i na bijeloj boji baziranom pastelnom nijansom. Eventualno može biti potreban i drugi pokrivni premaz.

  Stupanj sjaja

  Svilenkasto-mat (mat prema DIN EN 13 300).

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

  Tehnički podaci

  Karakteristike prema DIN EN 13 300:
  Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

  Klasa otiranja na mokro

  Klasa 1, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN 53778.

  Omjer kontrasta

  Pokrivna moć Klasa 2, uz izdašnost od 7 m²/l odn. 140 ml/m²

  Maksimalna veličina čestica

  Fina (< 100 µm)

  Gustoća

  ca. 1,4 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra 1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + + +
  (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno

  Prikladne podloge

  Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe.
  Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.

  Priprema podloge

  Žbuke grupe PII i PIII:
  Čvrste, normalno upojne podloge premazivati bez prethodne pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odn. CapaSol LF.

  Gipsane i gotove žbuke iz grupe PIV:
  Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Gipsane žbuke sa zapečenom korom obrusiti, odstraniti prašinu. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Građevinske gips ploče:
  Na upojnim pločama temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. ili Caparol-Tiefgrund TB. Na jako kompaktnim, glatkim pločama temeljni premaz za poboljšanje vezanja sa Caparol-Haftgrund.

  Gipsane ploče (gips-kartonske ploče):
  Obrusiti ogrebotine od lopatice. Meka i obrušena mjesta obrađena masom za izravnavanje učvrstiti sa Caparol-Tiefgrund TB. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F. ili CapaSol LF. Kod ploča s vodotopivim sastojcima koji puštaju boju temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund. Pridržavati se BFS upute br. 12.

  Beton:
  Odstraniti eventualne ostatke tvari koje razdvajaju kao i tvari koje se brašnaju i osipaju.

  Porobeton:
  Temeljni premaz sa Capaplex, razrjeđen vodom 1 : 3.

  Zidovi od opeke i pješčenjaka:
  Premazivati bez prethodne pripreme.

  Nosivi premazi:
  Mat, slabo upojne premaze direktno obraditi. Sjajne površine i lak premaze ohrapaviti. Temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund.

  Nenosivi premazi:
  Odstraniti nenosive premaze lak i disperzivnih boja ili umjetne smole. Na slabo upojnim, glatkim površinama temeljni premaz sa Caparol-Haftgrund. Na grubo poroznim površinama koje se osipaju odnosno upijaju temeljni premaz sa OptiGrund E.L.F. odnosno CapaSol LF. Nenosive premaze mineralnih boja mehanički ukloniti i odstraniti prašinu s površine. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Premazi boja s ljepilom:
  Temeljito oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Nepremazane tapete s grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:
  Premazivati bez prethodne pripreme.

  Tapete koje ne vežu čvrsto:
  Ukloniti bez ostatka. Ljepilo i makulaturu oprati. Temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB.

  Površine s mrljama od nikotina, vode, čađi ili masnoća:
  Nikotinska zaprljanja kao i mrlje od čađi ili masnoća oprati vodom uz dodatak sredstva za odmašćivanje i čišćenje u domaćinstvu i ostaviti da se dobro osuše. Sasušene mrlje od vode očistiti na suho četkom. Izolirajući temeljni premaz sa Caparol AquaSperrgrund.

  Drvo i drveni materijali:
  Premazati vodorazrjedivim i po okoliš neškodljivim Capacryl akrilnim lakovima ili Capacryl PU lakovima.

  Manja oštećenja:
  Nakon odgovarajuće pripreme popraviti sa masom za ispunu i izravnavanje Caparol-Akkordspachtel prema propisima o obradi i po potrebi naknadno grundirati.

  Način primjene

  Nanosi se kistom/četkom ili valjkom.
  Alat i uređaje za rad nakon uporabe očistiti vodom.

  Sistem nanošenja na površinu

  Priprema:
  Eventualne naslage plijesni odstraniti čišćenjem na mokro. Površine tretirati sa Capatoxom odnosno FungiGrundom i ostaviti da se dobro osuše. Pritom obvezno poštovati zakonske i službene propise (npr. odredba o biološkim i opasnim tvarima).

  Temeljni premaz odnosno međupremaz:
  Fungitex-W, razrjeđen s najviše 10% vode.

  Završni premaz:
  Fungitex-W, razrjeđen s najviše 5% vode.

  Potrošnja

  Ca. 140 ml/m² po prolazu na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem.
  Debljina sloja premaza utječe u znatnoj mjeri na dugotrajnost fungicidnog i baktericidnog djelovanja. Stoga se Fungitex-W mora uvijek nanositi zasićeno i ravnomjerno. Vrijednost potrošnje ne smije biti manja od navedene najmanje vrijednosti potrošnje.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +5 0C za okolni zrak i podlogu.

  Vrijeme sušenja

  Pri +20 0C i 65 % relativne vlažnosti zraka, nakon 4 – 6 sati suho po površini i može se premazivati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana.
  Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

  Napomena

  U prostorima u kojima se skladište ili proizvode prehrambene namirnice ne smiju se primijenjivati sredstva za grundiranje koja sadrže otapala. Stoga se u tim prostorima trebaju upotrebljavati samo vodorazrjedivi materijali za temeljne premaze kao što su OptiGrund E.L.F ili Caparol-Haftgrund. Ti prostori se nakon premazivanja sa Fungitex-W prije daljnje uporabe moraju prozračiti najmanje 3 dana. Kod primjene sredstva Caprol-Tiefgrund TB u unutarnjim prostorima može se pojaviti tipični miris otapala. Stoga treba osigurati dobro prozračivanje.
  U osjetljivim područjima koristiti AmphiSilan Putzfestiger koji je bez aromata i ima slabi miris. Isticanje popravljanih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
  Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

  Obratiti pažnju

  Biocidi se moraju upotrebljavati na siguran način. Prije uporabe uvijek pročitati oznake i informacije o proizvodu.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS

  A(a), 30 g/l; < 1 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-DF01F

  Deklaracija sadržaja

  Poliakrilatna disperzija, titan dioksid, silikati, kalciv karbonat, voda, aditivi, konzervansi (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon), sredstva za stvaranje zaštitnog filma (Oktilizotiazolinon, Jodpropinilbutilkarbamat, Cink prition)

  Detaljniji podaci

  Vidjeti sigurnosno-tehnički list.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije
 • Definicija područja primjene
 • Sigurnosno-tehnički list

 • Sigurnosno - tehnički list
 • Informacije

 • Certifikat