Proizvodi | Boje | Fasadne boje | Saniranje pukotina/elast...

Saniranje pukotina/elastični sustavi

  • Elastična fasadna boja na bazi silikonske smole za površine sa raspucanom žbukom (paukova mrežica). Sa integriranom NQG (Nano-Quarz-Gitter) strukturom.

  • Premaz sa vlaknima za obradu pukotina u žbuci - izjednačava strukturu. Sredstvo za saniranje pukotina ojačano vlaknima za vanjske i unutarnje radove. Obrađuje se sa disperzivnim i emulzijama boja na bazi silikonske smole.

  • Vrhunski plasto-elastični sustav premazivanja za saniranje pukotina na fasadnoj žbuci i betonskim površinama.