Proizvodi | Boje | Dodatni proizvodi | Caparol-Fungizid

Caparol-Fungizid

Specijalni algicidni i fungicidni koncentrat. Dodatak za sve Caparolove disperzije/emulzije i silikonske fasadne boje.

  Primjena

  Caparol-Fungizid je specijalni dodatak za sve Caparolove disperzije/emulzije i silikonske fasadne boje koji sprječava nastanak algi i gljivica. Može se također dodati u CapaGrund Universal. Dodavanjem Caparol-Fungizida stvara se pouzdan i dugotrajan zaštitni efekt protiv nastanka algi i gljivica.

  Svojstva materijala

  Poboljšavanje algicidne i fungicidne učinkovitosti u disperzijama/emulzijama i silikonskim fasadnim bojama. Transparentan.

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  750 ml

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, min. godinu dana.

  Gustoća

  ca. 1.0 g/cm3

  Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

  unutra1 unutra 2 unutra 3 vani 1 vani 2
  + +
  (–) nije pogodan / (○) ograničeno pogodan / (+) pogodan

  Priprema materijala

  Doziranje
  Sadržaj pakiranja (jedna boca) Caparol-Fungizida se dodaje u kantu boje (12.5 l), što odgovara koncentraciji od ca. 6% Caparol-Fungizida.

  Nijansirane fasadne boje: Caparol-Fungizid se smije dodavati jedino kada je proizvod nijansiran i dobro promiješan.

  Sistem nanošenja na površinu

  Kada se dodaje Caparol-Fungizid, uvijek poštivati upute proizvođača za obradu odgovarajuće fasadne boje, Uklonite postojeće gljivice (plijesni/alge) na vanjskim površinama temeljitim pranjem vodenim mlazom pod pritiskom (mini-wash), u skladu s propisima. Očišćene površine tretirajte sa Capatoxom ili FungiGrundom i ostavite da se dobro osuše.
  Uvijek nanesite dva sloja materijala.

  Potrošnja

  750 ml Caparol-Fungizid u 12.5 l kantu, što odgovara potrošnji od ca. 9 ml/m² Caparol-Fungizida.
  Nanesena količina: ca. 150 ml/m² po nanosu.

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:
  +5 0C za okolni zrak i podlogu.

  Zabilješka

  Caparol-Fungizid je proizvod koji sadrži posebna aktivna sredstva, učinkovita protiv fungicidnog (nastanka plijesni) i algicidnog rasta na fasadama.
  Osigurava dugotrajnu, ali ipak samo privremenu zaštitu, uz ograničeni vremenski rok, ovisno o lokalnim uvjetima i opterećenju kojem je objek izložen, npr. intenzitet napada i izloženost vlagi, te je stoga trajna zaštita od gljivica i algi nemoguća.

  Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»

  Samo za profesionalnu primjenu.
  Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. AKO SE PROGUTA: Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.
  Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
  Nanositi samo kistom/četkom ili valjkom.
  Sukladno EU Uredbi 528/2012 ovaj proizvod je definiran kao "tretirani proizvod" (nije biocidni proizvod) i sadrži sljedeće biocidne tvari: Terbutrin (CAS-br. 886-50-0), cink prition (CAS-br. 13463-41-7) 2-Oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS-br. 26530-20-1), Izoproturon (CAS-br. 34123-59-6).
  Prije primjene, obvezno proučiti Uputu za proizvod, Deklaraciju, Tehničku informaciju i Sigurnosno-tehnički list.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  Deklaracija sadržaja

  Akrilna disperzija, voda, aditivi, konzervansi (Metilizotiazolinon, Benzizotiazolinon), konzervansi u filmu (Terbutrin, cink pirition, Oktilizotiazolinon, izoproturon).

  Detaljniji podaci

  Vidjeti sigurnosno-tehnički list.

  Tehnička podrška

  U ovom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada.
  Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije