Proizvodi | Boje | Boje za krovove | Disboflex 480 Metallschu...

Disboflex 480 Metallschutz

Elastičan premaz za zaštitu metala na akrilno disperzivnoj bazi.

  Primjena

  Površinska zaštita za čelične konstrukcije, limene krovove i metalne fasade.
  Premaz nije prikladan za trajno opterećenje vlagom, na primjer u tankovima, akumulacijskim rezervoarima ili sabirnim spremnicima. Disboflex 480 Metallschutz se zbog svoje velike elastičnosti ne može premazivati drugim materijalima.

  Svojstva materijala

  • visoka elastičnost i čvrstoća prianjanja
  • nije potrebno grundiranje
  • otpornost na razrijeđene mineralne kiseline, lužine i solne otopine
  • ne sadrži olovo ni kromate

  Osnova materijala

  Stirol akrilna disperzija

  Pakiranje/Veličina pakiranja

  15 l plastična kanta

  Nijanse

  Hellgrau (ca. RAL 7038)
  Posebne nijanse u količini od 200 l na upit.

  Zbog svojih termoplastičnih svojstava Disboflex 480 Metallschutz je više sklon onečišćenju od lakiranih površina te stoga treba dati prednost pokrivnim nijansama.

  Stupanj sjaja

  Svilenkasto mat

  Skladištenje

  Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. 
  Stabilnost u skladištenju originalno zatvorene ambalaže 4 godine.

  Gustoća

  ca. 1,25 g/cm3

  Udio čvrste tvari

  ca. 64 tež.-%

  Debljina suhog filma

  ca. 55 µm/100 ml/m2

  Istezanje do pucanja prema DIN 53504

  ca. 200 %

  Prikladne podloge

  Željezo, čelik, pocinčani čelik, aluminij (ne eloksirani!), cink, tvornički premazani trapezni lim, bakar.
  Podloga mora biti suha, bez prašine, ulja, masnoća ili hrđe i ne smije sadržavati tvari koje potiču odvajanje.
  Ne smije se nanositi na bitumenske premaze ni na premaze koji sadrže plastifikatore.
  Krovne površine moraju imati nagib od min. 3%, mora biti isključena mogućnost zadržavanja vode. 

  Na tvornički premazanim limovima treba na probnim površinama ispitati prianjanje. 

  Priprema podloge

  Masnoće, ulje i sve druge nečistoće treba odstraniti.

  Željezo, čelik
  S površina od željeza i čelika treba skinuti hrđu (Sa2, St2 prema normi DIN EN ISO 12944-4) i temeljito ih otprašiti.
  Alternativno se mogu visokotlačnim vodenim mlazom (min. 600 bara) površine odmastiti i s njih odstraniti koroziju.

  Cink, pocinčani čelik
  Kupka u dispergirajućem sredstvu na bazi amonijaka pomoću sintetičke brusne tkanine ili prema BFS br. 5 i 22 ili u sredstvu za čišćenje Gescha MultiStar pomoću brusne tkanine. Pjeskarenje.

  Bakar
  Obraditi sredstvom za čišćenje Gescha Multistar sa omjerom miješanja 1:5 pomoću sintetičke brusne tkanine

  Aluminijske površine
  Obraditi nitrorazrjeđivačem ili sredstvom na bazi fosforne kiseline pomoću sintetičke brusne tkanine prema biltenu BFS br. 6.

  Tvornički premazani limovi
  Premazane limove (npr. trapezne limove) očistiti lužnatim sredstvom za čišćenje (npr. SE1 tvrtke Geiger) i obraditi visokotlačnim vodenim mlazom (min. 200 bara s glodalom za skidanje nečistoća). 

  Priprema materijala

  Materijal je gotovo pripremljen za uporabu. Prije uporabe dobro promiješati.

  Način primjene

  Za postizanje ravnomjerne površine najprikladnije je nanošenje špricanjem. Airless ca. 150 bara, veličina mlaznica: 0,018-0,023 inča. Male površine mogu se premazivati kistom ili valjkom.
  Za antikorozivnu zaštitu preporučamo rad s dva različita tona boje, kako bi se spriječilo da ostane nepremazano mjesto.
  U području krovnih proboja, spojeva lima i sličnog može se uložiti Disbon 8511 Vlies. U tu svrhu treba najprije nanijeti ca. 800 g/m² Disboflex 480 Metallschutz, umetnuti pletivo tako da nema mjehura i opet premazati, tako da se postigne potpuno zasićenje. Na kraju treba izvesti min. dvostruki završni premaz kao na ostalim površinama.

  Sistem nanošenja na površinu

  U 1. radnom koraku nanosi se nerazrijeđeno sredstvo na suhu podlogu neposredno nakon njene pripreme. U 2. radnom koraku može se sredstvo nanijeti pri temperaturi od 20°C nakon 24 sata.

  Potrošnja

  Za djelotvornu zaštitu od korozije potrebno je najmanje 640 ml/m2. Mora se postići debljina suhog sloja od 350 µm.

  Potrošnja po sloju:
  kist/valjak: 200 - 300 g/m² = 160 - 240 ml/m²
  Airless nanošenje: 300 - 500 g/m² = 240 - 400 ml/m²

  Uvjeti primjene/vanjski uvjeti

  Temperatura materijala, okoline i podloge: 
  Najmanje 80C, najviše 550C (idealno 15 - 25 °C)
  Relativna vlažnost zraka ne smije prijeći 80 %. Podloga mora imati temperaturu najmanje 3°C veću od točke rosišta.

  Vrijeme sušenja

  Pri 20°C i 60% relativne vlažnosti zraka premaz je otporan dodir nakon ca. 3 sata, može se premazivati nakon 24 sata. Potpuno suh nakon > 2 tjedna.

  Čišćenje alata

  Vodom, odmah nakon uporabe.

  Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

  Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna.

  Odlaganje

  Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekuće ostatke materijala odlagati kao otpatke boja na bazi vode, osušene ostatke materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

  HOS

  A(i); 140 g/l; maks. 30 g/l

  Kod proizvoda boja i lakova

  M-DF 02

  Detaljniji podaci

  Vidjeti Sigurnosno-tehničke listove. 
  Kod obrade materijala pridržavati se uputa za obradu kod zaštite objekata.

  Služba za korisnike

  Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15tel: 01/3373-731fax: 01/3373-733mail: info@caparol.hrViše informacija: www.caparol.hr

  Tehnička informacija

 • Tehničke informacije